Kritiky.cz > Domácí rady > Renovace nábytku pomocí fládrování

Renovace nábytku pomocí fládrování

img a289946 w1994 t1501517958
img a289946 w1994 t1501517958
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pomocí flá­dro­vá­ní se dá veli­ce snad­no zre­no­vo­vat sta­rý náby­tek, nebo i jiné dře­vě­né plo­chy, a bude to vypa­dat napros­to skvě­le. Fládrování je tech­ni­kou, kte­rá se pou­ží­vá při reno­va­ci dře­vě­né­ho nábyt­ku a dve­ří. Slouží jako lev­něj­ší a mno­hem jed­no­duš­ší náhra­da kla­sic­ké­ho dýho­vá­ní. Chcete-li si star­ší dře­vě­ný náby­tek umís­tit do vaše­ho domo­va, nebo na cha­lu­pu, a budete-li mít dosta­tek trpě­li­vos­ti, abys­te napo­do­bi­li kresbu dře­va, bude­te boha­tě odmě­ně­ni skvě­lý­mi kous­ky do vaše­ho inte­ri­é­ru. Protože flá­dro­vá­ní na nábyt­ku vypa­dá napros­to skvě­le. A navíc se dá pou­žít i na tako­vé mate­ri­á­ly, jako je:

dřrevo

·         lami­no
·         dře­votřís­ka
·         tvr­ze­ný papír
·         plast
·         plech

Připravte si štětce

·         V prv­ní řadě bude­te potře­bo­vat kla­sic­ký ště­tec, kte­rý je vyro­be­ný z koň­ských žíní. Měl by mít roz­mě­ry oko­lo tři­ce­ti cen­ti­me­t­rů. Postačit by vám měl však jaký­ko­li ště­tec, kte­rý je urče­ný k natí­rá­ní dve­ří a oken.
·         Jako dal­ší pomůc­ka, kte­rou bude­te potře­bo­vat, je spe­ci­ál­ní stěr­ka, kte­rou se vytvo­ří léta na dře­vě, přes­ně tak, aby ošet­řo­va­ná plo­cha vypa­da­la co nej­vě­ro­hod­ně­ji jako ze dře­va.

Jak postupovat:

Nejprve odstraň­te, nej­lé­pe opal­te původ­ní nátěr, kte­rý se na ošet­řo­va­né plo­še nachá­zí. Jestliže nepraská, nebo se neo­lu­pu­je, není tře­ba původ­ní bar­vu opa­lo­vat. Bohatě posta­čí, když povrch pou­ze odmas­tí­te, napří­klad s nit­ro ředi­dlem. Hadrem namo­če­ným do nit­ro ředi­dla rych­le a zleh­ka pře­jeď­te po ošet­řo­va­né plo­še. Jestliže jste původ­ní nátěr opa­lo­va­li, je tře­ba jej ješ­tě pře­brou­sit do hlad­ka, zatme­lit a zno­vu pře­brou­sit do rovi­ny.

lepidlo

Zatmelit povrch posta­čí pomo­cí tro­chou disperz­ní­ho nebo akry­lá­to­vé­ho tme­lu.
Základní nátěr potom pro­veď­te syn­te­tic­kou bar­vou, jejíž život­nost je mno­hem del­ší než výdrž barev ředi­tel­ných vodou. Po zaschnu­tí základ­ní­ho nátě­ru je tře­ba jej opět pře­brou­sit. Na ten­to základ­ní nátěr potom nanes­te pod­kla­do­vou bar­vu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Na stromě7. dubna 2023 Na stromě Na stromě je přesný příklad filmu, který je tak absurdní, až je vlastně dobrý. Je pravda, že vidět Funèse ve snímku, jenž se celý odehrává na jednom místě je poměrně nepřirozené a zlé […] Posted in Krátké recenze
  • NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni...14. září 2018 NHL 19 - ještě horší hra než v loni ... předloni... Jak v posledních letech, tak i letos vychází pouze pro X1 a PS4 nová hra NHL – NHL 19. Oproti fotbalové konkurenci se NHL zakopalo v hluboké studni, kde se hned tak nevynoří. Začneme tím, […] Posted in Recenze her
  • Odbočka v lesích15. prosince 2022 Odbočka v lesích Parta mladých přátel, která se zná od střední školy, plánuje, kam vyrazí na letošní dovolenou. Trochu mají pocit, že to třeba bude jejich poslední společná dovolená, než začnou zakládat […] Posted in Recenze knih
  • Dárky – zkuste to doma sami8. října 2022 Dárky – zkuste to doma sami Více než 100 praktických nápadů na vlastnoručně vyrobené dárky Darovat dárek vlastnoručně vyrobený od srdce je krásné. A že se na to necítíte? Nebojte, s touto báječnou příručkou vám to […] Posted in Recenze knih
  • INTERMISSION6. května 2004 INTERMISSION COLIN FARRELL V KOMEDII ČERNÉ JAKO PINTA GUINNESSU11 veskrze originálních lidských osudů vzájemně se proplétajících v jedné městské čtvrti irského Dublinu. Kriminálník Lehiff (Colin […] Posted in Filmové premiéry
  • Star Wars Rebels - The Holocrons of Fate2. října 2016 Star Wars Rebels - The Holocrons of Fate Třetí řada Rebels podle tvůrců nabídne hlavně vojenské záležitosti a ne příběhy o Síle, avšak druhá epizoda se tomuto vymyká, neboť popisuje další střet Heřiny posádky se Sithem Darthem […] Posted in Kritický Klub
  • Já, legenda – DVD12. srpna 2007 Já, legenda – DVD Já, legenda – DVD Recenze 15.5.2008 dvd Přečteno: 214 krát […] Posted in Recenze
  • Křišt'álový globus získal film Rodinné štěstí11. července 2016 Křišt'álový globus získal film Rodinné štěstí Vítězem Mezinárodního filmového festivalu se stal nezávislý maďarský film Rodinné štěstí. Režisér a scénárista Szabolcs Hajdu natočil příběh o dvou sestrách a jejich rodinách, který bydlí […] Posted in MFF Karlovy Vary
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů...28. června 2020 DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů... DRB: Sólovka Flashe by měla zcela ignorovat události filmů Batman navždy a Batman a Robin (které se vždy brali jako přímé sequely k Batman se vrací, protože i přes dvojnásobné přeobsazení […] Posted in Krátké aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,46223 s | počet dotazů: 253 | paměť: 61671 KB. | 28.09.2023 - 03:27:11