Kritiky.cz > Pro domov > Renovace nábytku pomocí fládrování

Renovace nábytku pomocí fládrování

img a289946 w1994 t1501517958

Pomocí flá­dro­vá­ní se dá veli­ce snad­no zre­no­vo­vat sta­rý náby­tek, nebo i jiné dře­vě­né plo­chy, a bude to vypa­dat napros­to skvě­le. Fládrování je tech­ni­kou, kte­rá se pou­ží­vá při reno­va­ci dře­vě­né­ho nábyt­ku a dve­ří. Slouží jako lev­něj­ší a mno­hem jed­no­duš­ší náhra­da kla­sic­ké­ho dýho­vá­ní. Chcete-li si star­ší dře­vě­ný náby­tek umís­tit do vaše­ho domo­va, nebo na cha­lu­pu, a budete-li mít dosta­tek trpě­li­vos­ti, abys­te napo­do­bi­li kresbu dře­va, bude­te boha­tě odmě­ně­ni skvě­lý­mi kous­ky do vaše­ho inte­ri­é­ru. Protože flá­dro­vá­ní na nábyt­ku vypa­dá napros­to skvě­le. A navíc se dá pou­žít i na tako­vé mate­ri­á­ly, jako je:

dřrevo

·         lami­no
·         dře­votřís­ka
·         tvr­ze­ný papír
·         plast
·         plech

Připravte si štětce

·         V prv­ní řadě bude­te potře­bo­vat kla­sic­ký ště­tec, kte­rý je vyro­be­ný z koň­ských žíní. Měl by mít roz­mě­ry oko­lo tři­ce­ti cen­ti­me­t­rů. Postačit by vám měl však jaký­ko­li ště­tec, kte­rý je urče­ný k natí­rá­ní dve­ří a oken.
·         Jako dal­ší pomůc­ka, kte­rou bude­te potře­bo­vat, je spe­ci­ál­ní stěr­ka, kte­rou se vytvo­ří léta na dře­vě, přes­ně tak, aby ošet­řo­va­ná plo­cha vypa­da­la co nej­vě­ro­hod­ně­ji jako ze dře­va.

Jak postupovat:

Nejprve odstraň­te, nej­lé­pe opal­te původ­ní nátěr, kte­rý se na ošet­řo­va­né plo­še nachá­zí. Jestliže nepraská, nebo se neo­lu­pu­je, není tře­ba původ­ní bar­vu opa­lo­vat. Bohatě posta­čí, když povrch pou­ze odmas­tí­te, napří­klad s nit­ro ředi­dlem. Hadrem namo­če­ným do nit­ro ředi­dla rych­le a zleh­ka pře­jeď­te po ošet­řo­va­né plo­še. Jestliže jste původ­ní nátěr opa­lo­va­li, je tře­ba jej ješ­tě pře­brou­sit do hlad­ka, zatme­lit a zno­vu pře­brou­sit do rovi­ny.

lepidlo

Zatmelit povrch posta­čí pomo­cí tro­chou disperz­ní­ho nebo akry­lá­to­vé­ho tme­lu.
Základní nátěr potom pro­veď­te syn­te­tic­kou bar­vou, jejíž život­nost je mno­hem del­ší než výdrž barev ředi­tel­ných vodou. Po zaschnu­tí základ­ní­ho nátě­ru je tře­ba jej opět pře­brou­sit. Na ten­to základ­ní nátěr potom nanes­te pod­kla­do­vou bar­vu.
Zdroj fotek: Pixabay

 • Pozemek jako poklad24. listopadu 2019 Pozemek jako poklad Najít dobrý a vhodný pozemek je velké umění. V dnešní době je nepřeberné množství možností, jak by se mohla koupě prodražit. A jelikož peněz nazbyt nemá skoro nikdo, každý nečekaný zádrhel […] Posted in Pro domov
 • Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy23. listopadu 2019 Doplňky a dekorace, které by měly mít v bytě všechny ženy Pokud jste se právě přestěhovala do bytu, který je teď váš, jistě jste is ho zařídila podle sebe. Nejspíš je to vaše první bydlení a chcete, abyste tu byla spokojená a šťastná, ale také, […] Posted in Pro domov
 • Češi se neumí správně pojistit14. prosince 2019 Češi se neumí správně pojistit Právě pojištění je něco, co by měl zvládat každý, kdo se rozhodne vydat třeba někam na dovolenou do zahraničí. Bohužel ale opravdu velké množství lidí má problém se správně pojistit. […] Posted in Pro domov
 • Jak investovat?26. června 2020 Jak investovat? Máte starší stavení, jaké je potřeba opravit? Nevíte si ale rady, jak na takové opravy a to včetně cen, hypoték i jiné pomoci? Podívejte se na zajímavé rady i tipy, jak si výhodně i […] Posted in Pro domov
 • Zahrada od profesionála5. května 2020 Zahrada od profesionála Nedílnou součástí každého domu, ať už nového, staršího či řadového je samozřejmě zahrada. Je logické, že si většina lidí přeje mít zahradu krásnou a udržovanou. Vždyť právě zahrada je […] Posted in Pro domov
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […] Posted in Pro domov
 • Předzahrádka domu jako vizitka18. listopadu 2019 Předzahrádka domu jako vizitka Říká se, že chůze je nejpřirozenější pohyb člověka. Spousta doktorů doporučuje při redukčních dietách chůzi jako jeden ze způsobů snížení váhy. „Ujděte desetitisíc kroků denně a postavu […] Posted in Pro domov
 • Hodnotu pH vody je potřeba sledovat8. června 2020 Hodnotu pH vody je potřeba sledovat Udržet vodu v bazénu v optimální kvalitě, to není jen tak. Stojí to nejen peníze na nákup bazénové chemie, bez které se v žádném případě neobejdete, a stejně tak i mnoho práce, se kterou […] Posted in Pro domov
 • Krycí plachty na bazén a jejich využití9. dubna 2020 Krycí plachty na bazén a jejich využití Bazén v letním období představuje letní radovánky dětí a osvěžení pro dospělé. Je to také docela velká investice a navíc bychom si chtěli bazén užít často a bez nečistot. Zabránit tomu […] Posted in Pro domov

Renovace nábytku pomocí fládrování
Hodnocení: 1 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Ten Váš návod, to je tedy dílo. Zkusil jste někdy něco tako­vé­ho „snad­né­ho“ se „skvě­lým“ výsled­kem? Prosím, zve­řej­ně­te foto­gra­fii něja­ké­ho Vašeho výtvo­ru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...