Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Rene Russo

Rene Russo

600full rene russo

Rene Russo všich­ni zna­jí jako tako­vou nená­pad­nou zrzku. Nepatří úpl­ně mezi tu prv­ní ligu holly­wo­od­ských here­ček, ale popu­lár­ní zce­la jis­tě je. Narodila se jako Rene Maria Russo v Kalifornii v Burbanku – 17.2.1954. Má jed­nu sest­ru a pat­ří opět mezi Američanky, kte­ré mají růz­ný původ. Z otco­vy stra­ny je Italka. Z mat­či­ny sice také, ale ješ­tě navíc Němka a Angličanka. Rodiče se roz­ved­li, když jí byly dva roky a mimo jiné pra­co­va­la v továr­ně, kde se vyrá­bě­jí brý­le a dokon­ce pro­dá­va­la líst­ky do kina.

Přestože stu­do­va­la herec­tví, obje­vo­va­la se ze začát­ku jako model­ka. Přestože zača­la hrát až po tři­cít­ce, tak jí to nijak extra neu­blí­ži­lo. Prorazila ve fil­mu Smrtonosná zbraň 3. Její ser­žant­ka Lorna Coleová byla vel­mi ost­rá a drs­ná, ale v dob­rém. Roli si ješ­tě jed­nou zopa­ko­va­la, tam už však byla těhot­ná, pou­ze ve fil­mu. Hrála part­ner­ku Melu Gibsonovi a do tře­ti­ce se potka­li i v thrille­ru Výkupné.

Rene Russo má bohu­žel tu smůlu, že hrá­la vždyc­ky ved­le vel­kých herec­kých hvězd a neby­lo jí dovo­le­no se pří­liš pro­je­vit. Co se týká sou­kro­mí, tak ani tam to není divo­ké. Byla jed­nou vda­ná a má už dáv­no dospě­lou dce­ru, kte­rá se jí naro­di­la v roce 1993 – Rose. Rene Russo je věří­cí – křes­ťan a trpí bipo­lár­ní poru­chou.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,56136 s | počet dotazů: 211 | paměť: 53176 KB. | 28.11.2021 - 06:14:40