Kritiky.cz > Pro domov > Rekonstrukce obývacího pokoje

Rekonstrukce obývacího pokoje

Váš obý­vák při­po­mí­ná něja­kou kuli­su z retro fil­mu? Největší čas na to, abys­te se pus­ti­li do jeho pře­mě­ny a vpus­ti­li jste tak do vaše­ho domo­va nový, svě­ží a moder­ní styl v podo­bě nej­no­věj­ších tren­dů z oblas­ti byd­le­ní.
Obývací stě­na, kte­rá zaplác­la půl­ku míst­nos­ti je už dáv­no minu­los­tí. Nyní při­chá­zí na scé­nu vzduš­ná obý­va­cí stě­na, díky kte­ré bude obý­va­cí pokoj vzduš­něj­ší a pro­stor­něj­ší. Už žád­né zby­teč­né soš­ky a cet­ky ve vit­rí­nách.

To už zkrát­ka není in. Vzdušnější a men­ší obý­va­cí stě­na s mini­mem růz­ných deko­ra­cí vypa­dá o mno­ho lépe. Při vaší rekon­struk­ci máte mož­nost vše do detai­lů ladit a pohrát si s finál­ní vol­bou barev a vkus­ných doplň­ků. Proto se zaměř­te na všech­ny mož­né detai­ly, aby byl cel­ko­vý efekt co nej­za­jí­ma­věj­ší.

Co zakom­po­no­vat do nové­ho obý­va­cí­ho poko­je
o   poho­dl­ná a vkus­ná seda­cí soupra­va nebo pohov­ka
o   kon­fe­renč­ní stůl
o   vzduš­ná obý­va­cí stě­na v mini­ma­lis­tic­kém sty­lu v růz­ném deko­ru dře­va
o   růz­né deko­ra­ce a doplň­ky

Důležité pro cel­ko­vý dojem z vaše­ho nové­ho obý­va­cí­ho poko­je je také výběr vhod­né bar­vy na stě­ny. Ty může­te také dopl­nit tře­ba tape­tou v podob­ných bar­vách, kte­rou může­te pole­pit jed­nu stě­nu. Váš obý­vák tak zís­ká šmrnc.

Jakou zvo­lit bar­vu na stě­nu
o   tep­lé odstí­ny barev (žlu­tá, oran­žo­vá, čer­ve­ná, hně­dá) pokud je míst­nost chlad­něj­ší a nesví­tí tam čas­to slun­ce
o   stu­de­né odstí­ny barev (zele­ná, fia­lo­vá, mod­rá) v pří­pa­dě čas­té­ho slu­neč­ní­ho svi­tu

Nemusíte se bát expe­ri­men­to­vat nebo volit nud­né fád­ní bar­vy. Vhodné jsou také růz­né kom­bi­na­ce barev, kdy jed­na stě­na je tře­ba v bar­vě zele­né a dru­há v odstí­nu k ní ladí­cí. Docílí se tak pří­jem­né­ho kon­tras­tu barev. Pozor také na to, že někte­ré bar­vy pro­stor optic­ky zmen­šu­jí a jiné nao­pak zvět­šu­jí. Jestliže bys­te tedy míst­nost rádi optic­ky zvět­ši­li, pak se roz­hod­ně­te pro stu­de­něj­ší bar­vy a nao­pak.

  • Developerská prezentace z akční adventury Kena Bridge of...14. června 2020 Developerská prezentace z akční adventury Kena Bridge of... Developerská prezentace z akční adventury Kena Bridge of Spirits Posted in Krátké aktuality
  • Phil Spencer láká na další prezentaci. Ta se bude konat v...30. července 2020 Phil Spencer láká na další prezentaci. Ta se bude konat v... Phil Spencer láká na další prezentaci. Ta se bude konat v průběhu srpna a kromě dalších novinek o Xbox Series X představí jeho menší verzi s kódovým označením Lockhart. Microsoft by měl […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Pavel Landovský11. října 2014 Pavel Landovský Pavel Landovský (* 11. září 1936 Havlíčkův Brod - 10. října 2014 Praha), přezdívaný Lanďák, je významný český herec a dramatik, bývalý disident, signatář Charty 77. Tento velice svérázný, […] Posted in Profily osob
  • 5 důvodů proč sledovat Archera14. srpna 2018 5 důvodů proč sledovat Archera Jestli jste do dnešního dne ještě nedali Archerovi šanci, přišel čas to napravit! Minulost možná patřila agentům 007, dnešek se však nese ve znamení tohoto samozvaného nejlepšího agenta […] Posted in Speciály
  • Machete zabíjí | Machete Kills [35%]16. ledna 2014 Machete zabíjí | Machete Kills [35%] Film, který sám o sobě je založený na falešném traileru, který paroduje ty nejpřepálenější akční výplachy minulých desetiletí a který byl nalepen na dvojprogram podobně laděných filmů, byl […] Posted in Filmové recenze
  • ...26. července 2020 ... Ve věku 83 let zemřel herec John Saxon Posted in Krátké filmové aktuality
  • Billy Dee Williams6. dubna 2017 Billy Dee Williams Osmdesáté narozeniny dnes slaví představitel legendárního Landa ze Star Wars, Billy Dee Williams. Ohlédněme se tedy za jeho kariérou a ukažme si její nejdůležitější body.Brianova píseňV […] Posted in Kritický Klub
  • Velká kniha sněhu a ledu9. srpna 2017 Velká kniha sněhu a ledu V této knížce děti poznají tajemství sněhové a ledové nadílky a všechno, co k ní patří. Děti zde najdou odpověď na spoustu věcí, které se dějí v zimě. Knížka má 24 stran, které mimo jiné […] Posted in Recenze knih
  • #1856: Sedmikráskov - 75 %26. listopadu 2018 #1856: Sedmikráskov - 75 % SedmikráskovVydalo nakladatelství Fragment v pevné vazbě v roce 2018. Vydání má 144 stran a prodává se v plné ceně za 249 Kč.Scénář: Richard SvitalskýKresba: Richard SvitalskýRichard […] Posted in Recenze komiksů
  • Jan Svěrák15. srpna 2014 Jan Svěrák Jan Svěrák (* 6. února 1965 Žatec) je český režisér a scenárista, syn Zdeňka Svěráka. V letech 1983–1988 vystudoval pražskou FAMU, sice katedru dokumentaristiky, ale jeho dokumenty brzo […] Posted in Profily osob

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...