Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2

red dead redemption 2 PUBYJQV6Yj4

Dnes vyšel na PC Red Dead Redemption 2. Hráči počí­ta­čů si můžou zahrát nej­ú­spěš­něj­ší a hlav­ně nej­lep­ší hru toho­to roku. Na roz­díl od kon­zo­lí je hra dost vylep­še­ná a ješ­tě více opti­ma­li­zo­va­ná, a tak bez pro­blé­mů cho­dí i na star­ších i méně výkon­ných počí­ta­čích.

Než se vydá­te po Divokém zápa­dě, při­prav­te si svo­je nasta­ve­ní v Benchmarku, zjis­tě­te své opti­mál­ní nasta­ve­ní a dej­te se dlou­hé­ho pří­bě­hu o době kov­bo­jů, pis­tol­ní­ků a Divokého zápa­du.

Pokud si lidé plá­nu­jí zahrát tuhle tu hru a vědí, že jejich sou­čas­ná gra­fic­ká kar­ta výkon neu­táh­ne, tak se mohou podí­vat na aktu­ál­ní srov­ná­ní gra­fic­kých karet.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,33668 s | počet dotazů: 206 | paměť: 53260 KB. | 23.04.2021 - 09:51:04
X