Kritiky.cz > TV Recenze > RECENZE: The Walking Dead: Adaptation (S09E09)

RECENZE: The Walking Dead: Adaptation (S09E09)

Whisperer

   Po zim­ním spán­ku se Živí mrt­ví pro­bou­zí k živo­tu a epi­zo­dou Adaptation, kte­ré jsme se dočka­li o týden dřív než bylo plá­no­vá­no, se dozví­dá­me, jak se pře­ži­vší hrdi­no­vé budou dál vypo­řá­dat s novou hroz­bou, před­sta­ve­nou v prv­ní polo­vi­ně devá­té řady.

   Po krát­kém opa­ko­vá­ní, kte­ré po více jak dvou­mě­síč­ní pau­ze při­jde vhod, se v devá­tém díle aktu­ál­ní řady vra­cí­me zpět do víru dění. Na hřbi­to­vě se par­ta kolem Daryla a Michonne dostá­vá z obklí­če­ní nejen nemrt­vý­mi, ale i novým nepří­te­lem tzv. Šeptači, kte­ří se mas­ko­vá­ním mezi nemrt­vé infil­tru­jí. V Hilltopu se dvě sku­pi­ny vydá­va­jí po jejich sto­pách a v Alexandrii sle­du­je­me utí­ka­jí­cí­ho Negana, kte­ré­mu se na kon­ci osmé­ho dílu poda­ři­lo opus­tit svo­ji celu.

   Původně jsem neměl v plá­nu recen­zi k devá­té­mu dílu psát a nechat si hod­no­ce­ní až po odvy­sí­lá­ní všech zby­lých epi­zod. Nicméně během sle­do­vá­ní mi při­šlo ško­da se o názor na devá­tý díl nepo­dě­lit. V pozi­tiv­ních dojmech, kte­ré se poved­lo pro­bu­dit v prv­ní polo­vi­ně devá­té řady se totiž nadá­le pokra­ču­je a za sebe můžu říct, že epi­zo­du, kte­rá by mě bavi­la tak, jako Adaptation, jsem u The Walking Dead nevi­děl už hod­ně dlou­ho.

   Lví podíl na tom nese pře­de­vším děj kolem Negana, kte­rý dostal po dlou­hé době oprav­du hod­ně pro­sto­ru a jeho ces­ta za nápra­vou je uvě­ři­tel­ná a díky malé Judith Grimesové navíc i zábav­ná. Celá jeho lin­ka v tom­to díle je navíc dokres­le­na vyni­ka­jí­cím soun­d­trac­kem, kte­rý spo­lu s puto­vá­ním lidu­prázd­ným měs­tem a kra­ji­nou dá oprav­du hod­ně vzpo­me­nout na vyni­ka­jí­cí hru The Last of Us a vsa­dil bych se, že pro ten­to díl tvůr­ci čer­pa­li inspi­ra­ci prá­vě tam.

   Jak jsem již psal na začát­ku, kro­mě Negana a Judith v Alexandrii se samo­zřej­mě dočká­me i sta­rých (i nových) zná­mých v Hilltopu a co se týče děje kolem Šeptačů, tak tady jsou samo­zřej­mě zásad­ní udá­los­ti kolem sku­pi­ny vra­ce­jí­cí se ze hřbi­to­va se zachrá­ně­ným Eugenem a pad­lým Ježíšem. Zkrátka tak ten­to týden při­šli mimo­ji­né oby­va­te­lé Království v čele s Ezekielem a Carol, ale k těm se jis­tě dosta­ne­me v dal­ších dílech.

   Na samot­ném závě­ru se sice dočká­me dal­ší­ho cli­f­fhan­ge­ru, ale vzhle­dem k tomu, že už na dal­ší díl nemu­sí­me čekat měsí­ce ale týden, je toto čeká­ní o dost pří­jem­něj­ší. Navíc oprav­du po hod­ně dlou­hé době můžu říct, že jsem na dal­ší díl nejen zvě­dav, ale že se na něj dokon­ce i těším.

90%

TT

Tady se může­te podí­vat na zhod­no­ce­ní prv­ních osmi dílů, kte­ré byly odvy­sí­lá­ny loni na pod­zim.

https://youtu.be/KWBV79Fdprg

   


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • #1949: Živí mrtví 28: Neodvratný osud - 90 %4. dubna 2019 #1949: Živí mrtví 28: Neodvratný osud - 90 % Živí mrtví 28: Neodvratný osud (The Walking Dead Vol. 28: A Certain Doom)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 163 až 168 v sérii "The Walking […]
  • Rudý úsvit | Red Dawn [45%]21. února 2013 Rudý úsvit | Red Dawn [45%] Remaky to mají relativně těžké. I když je jich v poslední době požehnaně, málokterý dokázal dostát kvalitám předlohy, natož ji vůbec překonat. U remaku Rudého úsvitu z roku 1984 to platí […]
  • Kletba z temnot (Possession) - 45%3. října 2012 Kletba z temnot (Possession) - 45% Nekupujte si žádnou tajemnou starou skříňku! Po světě se totiž jedna taková dřevěná skříňka potuluje  a už dokázala pár lidem pořádně zničit život. Alespoň tak to vypadá, když se půjdete […]
  • #1832: Živí mrtví 26: Volání do zbraně - 80 %23. října 2018 #1832: Živí mrtví 26: Volání do zbraně - 80 % Živí mrtví 26: Volání do zbraně (The Walking Dead Vol. 26: Call to Arms)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 151 až 156 v sérii "The Walking […]
  • #2003: Živí mrtví: Teď poznáte Negana!20. června 2019 #2003: Živí mrtví: Teď poznáte Negana! Živí mrtví: Teď poznáte Negana! (The Walking Dead: Here's Negan)Vydalo nakladatelství Crew v pevné vazbě v roce 2019. Souborně v originále komiks vyšel jako "The Walking Dead: Here's […]
  • #2033: Živí mrtví 29: Jak daleko zajdem12. září 2019 #2033: Živí mrtví 29: Jak daleko zajdem Živí mrtví 29: Jak daleko zajdem (The Walking Dead Vol. 29: Lines We Cross)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 169 až 174 v sérii […]
  • #1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 %2. ledna 2019 #1883: Živí mrtví 27: Válka šeptem - 80 % Živí mrtví 27: Válka šeptem (The Walking Dead Vol. 27: The Whisperer War)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2018. Původně vyšlo jako čísla 157 až 162 v sérii "The Walking […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Sezóna cuket je tady: Zavařujte, pečte, zamrazujte. Poradíme, jak cukety uchovat i na zimu23. února 2019 Sezóna cuket je tady: Zavařujte, pečte, zamrazujte. Poradíme, jak cukety uchovat i na zimu Pěstování cukety je velmi snadné. Vypěstovat si cukínu, jak se jí jinak také říká, zvládne i naprostý zahradnický antitalent. Plodina není nikterak náročná, proto se jí nemusíte bát […]
  • Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha12. května 2018 Spirit Animals: Soumrak strážců – Hořící příliv - kniha Před sedmi měsíci začala padat obloha. Stařešina posvátného kmenu, jehož součástí byl i opičák Kovo, se chystal zahájit posvátnou hostinu, když se začalo dít něco, co nikdo ještě nikdy […]