Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let

Recenze: Svět zítřka - Star Wars ze 30. let

Image6
Image6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kenny Conran debu­to­val a nato­čil tako­vý dal­ší díl Star Wars, nebo­li Hvězdných válek. Nevybral si ale dale­kou gala­xii a kdy­si dáv­no, ale vybral si Zemi a čas po prv­ní svě­to­vé vál­ce, kdy byla vel­ká industri­a­li­za­ce a taky se v té době natá­če­li zají­ma­vé fil­my.

Pro nato­če­ní film Svět zítř­ka (v ori­gi­ná­le Sky Captain and the World of Tomorrow) zvo­lil digi­tál­ní tech­no­lo­gii. Tedy živé her­ce a počí­ta­čo­vě gene­ro­va­né poza­dí. Podařilo se mu to vcel­ku výbor­ně, vytvo­řil něko­lik dost dob­rých pro­stře­dí, měs­to tři­cá­tých let, Himaláje, tech­nic­kou továr­nu a dal­ší … Zasazení her­ců do této počí­ta­čo­vé archi­tek­tu­ry se mu dost poved­lo.

Povedlo se mu také vést her­ce k dob­rým výko­nům, a tak mezi her­ci a počí­ta­čem neby­lo žád­né hlu­ché mís­to. A také her­ci díky dob­ré režii nehra­jí jen tak nasle­po, ale jsou dob­ře instru­o­vá­ni, kde bude správ­ný objekt umís­těn.

Když si všim­ne­me cel­ko­vé­ho obra­zu fil­mu, tak je dost dob­ře digi­tál­ně upra­ven, aby vyzněl jeho odkaz na fil­my z 30. let. A tak byl obraz odbar­ven a ruč­ně kolorován,aby vypa­dal jako nato­čen v té době. Herci byly taky osvět­le­ni podob­ným způ­so­bem, aby vše zapadlo tak jak má. Samozřejmě i počí­ta­čem vytvo­ře­né objek­ty byly navr­ho­vá­ny tak, jaké byly návrhy sko­ro před sto lety. Žádná high tech­ni­ka, žád­né počí­ta­če, ale samé elek­tron­ky, samé radi­o­vé vlny a samo­zřej­mě i robo­ti bez slo­ži­tých prv­ků, nej­lé­pe koleč­ka, vrtu­le a sta­rá zná­má elektři­na.

Ale aby moje recen­ze neby­la jenom o vychva­lo­vá­ní reži­sé­ra, tak troš­ku napíšu i o her­cích. Oskarová Gwyneth Paltrow se vrá­ti­la zno­vu na výslu­ní své herec­ké kari­é­ry, po něko­li­ka sla­bých fil­mech, ve kte­rých vůbec nevy­u­ži­la své herec­ké před­nos­ti. Její posta­va novi­nář­ky Polly Perkins je dost sym­pa­tic­ká. Vrhá se do akcí s novi­nář­ským čichem a je vždy na správ­ném mís­tě.

Jude Law jako Joe „Sky Captain“ Sullivan je taky dost sym­pa­tic­kým pilo­tem, kte­rý má svo­jí his­to­rii, S Polly mají dost dobrou his­to­rii, cho­di­li spo­lu, nesná­še­li se a teď se vrha­jí do novi­nář­ské akce, pro­to­že chtě­jí najít dok­to­ra Totenkopfa, kte­rý sto­jí za napa­dá­ní vel­kých měst robo­ty, a jak se poz­dě­ji zjis­tí, chce dokon­ce i zni­čit celý svět.

K celé této dvo­ji­ci se při­dá ješ­tě mariňač­ka Franky Cook, kte­ré je hrá­na Angelinou Jolie, kte­rá bohu­žel už neu­mí víc než sta­rou zná­mou Laru Croft.

Co ješ­tě k tomu­to fil­mu se dá napsat? Závěrem? No je to tako­vý nor­mál­ní film, kte­rý si na nic nehra­je, je nato­čen pokro­ko­vou tech­no­lo­gií ve sty­lu 30. let s odka­zy na fil­my a díla his­to­rie. Film, kte­rý by se dal pova­žo­vat za Hvězdné Války 30. let, kdy i malí lidé ze Země mohou zachrá­nit svět.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tom a Jerry - Z Chloë Grace Moretz je už pěkná kost!27. února 2021 Tom a Jerry - Z Chloë Grace Moretz je už pěkná kost! Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka Kayla (Chloë Grace Moretz) si najme Toma, aby jí pomohl se myšáka […] Posted in Filmové recenze
  • 2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout)30. července 2018 2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout) Zopakujme si historii filmů, od prvního v režii Briana De Palmy z roku 1996  po pokračování v režii Johna Woa, J.J. Abramse, Brada Birda a Christophera McQuarrie. I na našem webu jsme […] Posted in Speciály
  • Spider-Man - první velkofilm z roku 200222. října 2020 Spider-Man - první velkofilm z roku 2002 Jako malé dítě Peter Parker (Tobey Maguire) osiřel, byl šikanován a nebyl schopen vyznat lásku okouzlující dívce ze sousedství Mary Jane Watsonové (Kirsten Dunst). Říct o jeho životě, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek!24. února 2020 RECENZE: Karty Symbolon. Nebojte se měňavek! Přirovnala bych tyto karty k měňavkám. Snad žádné jiné nejsou schopny budit tak rozporuplné emoce. Od strachu a patřičných (zcela jistě oprávněných obav), až po sladkou opojnou energii […] Posted in Knihovnička
  • „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM28. srpna 2009 „THIS IS IT“ S MICHAELEM JACKSONEM Film o legendárním zpěvákovi a hudebníkovi, sestávající ze záznamů posledních zkoušek a záběrů ze zákulisí, bude mít PREMIÉRU 28. ŘÍJNA 2009 a bude uveden ve vysokém rozlišení a s […] Posted in Filmové premiéry
  • Baaghi (2016)15. prosince 2016 Baaghi (2016) Velmi příjemné překvapení z Indie. Zpočátku jsem tomu příliš nevěřil a na konec jsem s filmem strávil příjemný večer s popcornem a láhví vychlazené whisky. První hodina je sice silně […] Posted in Krátké recenze
  • Pátrání po Sugar Manovi (Searching for Sugar Man)17. února 2014 Pátrání po Sugar Manovi (Searching for Sugar Man) Geniální umělci to na jednu stranu mají docela těžké. Tu a tam se totiži stane, že z různých důvodů nějak "netrefí dobu", ztratí se v moři konzumní zábavy, či prostě jen jsou ve špatný čas […] Posted in Filmové recenze
  • Andělé a démoni (POP ART Steelbook)28. února 2016 Andělé a démoni (POP ART Steelbook) Co mělo by mělo pokračovat po úspěšném, relativně, filmu? Asi druhý díl, že. Dan Brown napsal pokračování. Nebudu řešit to, jestli byl první díl první nebo druhý, ale knižní verze Andělé a […] Posted in Filmové recenze
  • Bloodrayne4. května 2006 Bloodrayne Uwe Boll, dost svérázná postava filmového průmyslu. Jeho projekty prosluly vším možným, ale rozhodně ne kvalitou. Ale Bollovi to nevadí a vesele točí dál. Soustředí se na filmové adaptace […] Posted in Filmové recenze
  • RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo8. března 2019 RECENZE: Proč Bůh dopouští zlo Protože proto! Skončila jsem vždycky u podobné odpovědi, prostě ne ne ne – pro mě neskousnutelné téma. Ale Milan Kučera mě dostal otázkou, kterou trefil hřebíček na hlavičku. Zkuste se […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,46448 s | počet dotazů: 249 | paměť: 61443 KB. | 31.05.2023 - 05:31:44