RECENZE: Sedm dní v pekle

7d

   HBO při­šlo s novým spor­tov­ním pseu­do­do­ku­men­tem, kte­rý nám v bora­tov­ském sty­lu před­sta­vu­je nejdel­ší zápas v his­to­rii wim­ble­do­nu, kte­rý trval sedm dní. V rolích nesmi­ři­tel­ných teni­so­vých riva­lů se před­sta­vu­jí komik Andy Samberg a Kit Harington, kte­ré­ho všich­ni dob­ře zná­me ze Hry o trů­ny.

   Pod vel­mi klad­ným dojmem, kte­rý na mě Andy Samberg nechal v sit­co­mu Brooklyn Nine-Nine, jsem se roz­ho­dl, že si ho troš­ku pro­lustru­ji a dám mu šan­ci i v něja­kých jiných rolích. O jeho kari­é­ru jsem se dopo­sud nijak extra neza­jí­mal a od 7 dní v pekle jsem si sli­bo­val odleh­če­né blb­nu­tí prá­vě ve sty­lu výše zmí­ně­né­ho poli­cej­ní­ho sit­co­mu. Blbnutí jsem dostal, ale v dost jiném bale­ní než jsem čekal.

   Srovnání s Boratem je totiž nasna­dě nejen kvů­li zvo­le­né for­mě, ale i co se týče dost neko­rekt­ní­ho humo­ru a expli­cit­ních zábě­rů muž­ských pohlav­ních orgá­nů. ALE pokud Vás baví Borat a vůbec Sasha Baron Cohen a všech­na jeho alte­re­ga, u South Parku se tle­mí­te jako pomi­nu­tí, tak si 7 dní v pekle uži­je­te cel­kem dost. Není to tak úder­né, jako napří­klad Borat (hlav­ně pro­to, že je to celé nahra­né  a na roz­díl od Borata se tu nekom­bi­nu­jí nahra­né a „sku­teč­né“ zábě­ry).

   Herecky pak nese­lhá­vá ani jeden z hlav­ních pro­ta­go­nis­tů a jak Samberg v roli bouř­li­vá­ka Williamse (ado­p­tiv­ní bra­tr Sereny a Venus a jaká­si vari­a­ce na McEnroea, kte­rý si ve fil­mu také zahrál - sám sebe), tak Harington v roli dement­ní­ho Charlese Poola, kte­rý je zase ztě­les­ně­ním brit­ské potře­by vždy Wimbledon vyhrát. Ve fil­mu se navíc mih­ne i spous­ta dal­ších hvězd, kde za zmín­ku sto­jí mini­mál­ně Michael Sheen v roli úchyl­né­ho tele­viz­ní­ho mode­rá­to­ra, Dolph Lundgren, jako jeden ze spo­luvěz­ňů, kte­rý byl zavře­ný s Williamsem ve Švédsku a David Copperfield, jako Williamsův blíz­ký pří­tel.

   Celá tahle taš­ka­ři­ce má pou­hých 43 minut a jako kome­di­ál­ní jed­no­hub­ka fun­gu­je parád­ně. Někde se tal­čí na pilu hod­ně a roz­hod­ně to není pro kaž­dé­ho. Občas se ustře­lí mimo a na Cohena zkrát­ka Samberg v tom­to nemá. Celá jeho par­ta nás ale oči­vid­ně nehod­lá šet­řit, letos vyšlo Tour de Pharmacy, kde si vza­li na paškál dopin­go­vé skan­dá­ly cyk­lis­tů, zejmé­na pak samo­zřej­mě toho nej­slav­něj­ší­ho, kte­rý se obje­vil i  v ukáz­ce.

75%

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,58047 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46633 KB. | 26.01.2021 - 20:13:54