Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > RECENZE: Okja

RECENZE: Okja

okja creature littlegirl woods
okja creature littlegirl woods
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na Netflixu není o jejich ori­gi­nál­ní pro­duk­ci nou­ze. Jeden z posled­ních kous­ků, kte­ré máme mož­nost na této stre­a­mo­va­cí služ­bě je jiho­ko­rej­ský film Okja, kte­rý jen těž­ko půjde zařa­dit do jed­né žánro­vé ška­tul­ky. Posleství však pře­dá­vá zce­la jas­né a jde na něj srze roz­to­mi­lé zví­ře, pod­le kte­ré­ho se titul konec­kon­ců i jme­nu­je.

   Před dese­ti lety spo­leč­nost Mirando Corporation gene­tic­ky vyvi­nu­la nový druh zví­ře­te a deset jeho mlá­ďat - super selá­tek pak roz­da­la far­má­řům po celém svě­tě, aby se o ně sta­ra­li s tím, že za deset let bude z těch­to dese­ti vybrá­no to „nej­lep­ší“, aby bylo vyhod­no­ce­no jako Nejkrásnější Super pra­se. Samozřejmě je to celé jen reklam­ní tah pro to, aby se lidé nebá­li nové­ho pro­duk­tu a Mirando Corporation pod vede­ním Lucy Mirando (Tilda Swinton, kte­rá pod­le mě nemě­la v živo­tě nor­mál­ní civil­ní roli a Okja není výjim­kou) moh­la pro­dá­vat nové a chut­né salá­my, páreč­ky, maso a vůbec všech­no, co tako­vé Super pra­se může nabíd­nout.

   Toto je nám před­sta­ve­no v samot­ném úvo­du fil­mu, kde se pak pře­sou­vá­me k jed­no­mu z dese­ti far­má­řů do Jižní Koreji, kde se sezná­mí­me s už dese­ti­le­tou titul­ní hrdin­kou a její člo­vě­čí par­ťač­kou Mijou. Idylka na far­mě a celý hra­vý úvod samo­zřej­mě skon­čí v momen­tě, kdy si Okju při­je­de pro­hléd­nout zoo­log Johnny Wilcox (napros­to mani­a­kál­ní Jake Gyllenhaal) a vyhod­no­tí prá­vě Okju jako „výher­ky­ni“. To se Mije samo­zřej­mě nelí­bí a vydá­vá se Okju zachrá­nit a začne dob­ro­druž­ství, kde se do ces­ty při­ple­tou i ochrán­ci zví­řat (mimo­ji­né Paul Dano a Steven Yeun aka Glenn ze seri­á­lu Živí mrt­ví) a spo­leč­ně začnou pra­co­vat na tom, aby se Okja s Mijou vrá­ti­li zpát­ky do jiho­ko­rej­ských hor.

   Zní to jako dal­ší vari­a­ce na Zachraňte Willyho, že jo? Já ale sil­ně dopo­ru­ču­ji, aby se na tenhle film děti nedí­va­ly nebo jim způ­so­bi­te trau­ma a já sám jsem měl co dělat, abych někte­ré scé­ny v dru­hé čás­ti fil­mu s grá­cií roz­dý­chal. V prv­ní polo­vi­ně sku­teč­ně dosta­ne­me tako­vý dob­ro­druž­ný film, kde malé Mije bude­te fan­dit, aby Okju zachrá­ni­la a zdá se, že to je pro mlad­ší divá­ky ide­ál­ní met­ri­ál. Čím dále se ale bude­me v ději posou­vat, tím dras­tič­těj­ší výje­vy nás čeka­jí a ke kon­ci fil­mu už je to vylo­že­ně kon­cen­t­ro­va­ná depre­se, kde jed­no oko nezů­sta­ne suché.

   Okja jako film je pak médi­um, kte­ré chce sdě­lit, že vel­ko­cho­vy nejsou pro žád­né z „cho­va­ných“ zví­řat žád­ná pro­cház­ka růžo­vou zahra­dou a je zce­la na Vás, jak s tím­to posel­stvím nalo­ží­te. Za sebe říkám, že na mě zafun­go­va­lo. Díky pře­cho­du z maleb­ných hor do špi­na­vé­ho měs­ta (a továr­ny) je pak celé vyzně­ní fil­mu ješ­tě úder­něj­ší a pokud nejste bez­cit­ní igno­ran­ti, tak Vás v závě­ru Okja tre­fí vcel­ku tvr­dě.

   Filmu by slu­še­la ale­spoň o deset až pat­náct minut krat­ší sto­páž a také nejsem úpl­ným fanouš­kem cito­vě vydě­rač­ských postu­pů a pří­liš­né­ho pře­hrá­vá­ní. Jedním dechem ale musím uznat, že bez cito­vé­ho vydí­rá­ní by Okja neby­la zda­le­ka tak úder­ná, jako je a díky pře­hrá­vá­ní pak člo­věk alep­soň na chví­li zapo­me­ne na někte­ré ošk­li­vos­ti, kte­ré se ve fil­mu ode­hra­jí. Není jich totiž zrov­na málo, kame­ra před nimi neu­hy­bá a i když je Okja pixe­lo­vé zví­řát­ko, budou Vás spo­lu s ní její zážit­ky bolet.

75%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zmizení17. června 2022 Zmizení Nestává se to zrovna často, ale existují filmy, které Vás (teda aspoň mě...) přímo "posadí na zadek" - a že je to pak teda rána... Prisoners rozhodně mezi tyto filmy patří, nění se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl22. srpna 2022 Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh zvěrolékařky Nellie? Zajímá vás, o čem bude první díl? Tak právě vám je určena novinka Zvěrolékařka - Velké sny, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
  • Koko a jeho kamarádi15. srpna 2022 Koko a jeho kamarádi Chcete poznat slepičky, které každé ráno cvičí rozcvičku? Víte, proč je mrkev oranžová? Neváhejte a pojďte se společně se mnou podívat na jeden úžasný dvorek, kde žije spoustu zvířátek. […] Posted in Recenze knih
  • The Gray Man – utržený ze řetězu1. srpna 2022 The Gray Man – utržený ze řetězu Netflix dal bratrům Russoovým (režiséři řady úspěšných Marvelovek) 200 milionů amerických dolarů, aby mu natočili vlastní variaci superagenta ve stylu Jasona Bournea, Jamese Bonda nebo […] Posted in Filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu28. července 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu Filmfanatic dnes půjde proti trendu. Proti Marvelu. Můžu totiž milovat prvního Iron Mana i většinu filmů z marvelovského universa, ale ani samotný vesmír se nerozpíná donekonečna. Podle […] Posted in Filmové recenze
  • Vanishing Point – bible milovníků oktanu15. července 2022 Vanishing Point – bible milovníků oktanu Filmfanatic přiznává určitou slabost pro americkou filmařinu 70. let. Často to není podívaná pro dnešního diváka, ale pokud zvolíte správný film pro tu správnou náladu, dočkáte se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Životní trefa – na koš přímo od srdce10. července 2022 Životní trefa – na koš přímo od srdce Adama Sandlera nejspíš znáte jako komika z prostoduchých a často až otravných komedií. Podobně ho vnímá i Filmfanatic, jenže poslední dobou si značně poupravuje názor. Sandler totiž stále […] Posted in Filmové recenze
  • Svatba – hořící dědictví6. července 2022 Svatba – hořící dědictví Filmfanatic už vám představil pěknou řádku polských filmů. Válečný, kriminální, gangsterský a dokonce i jeden slasher. Na řadu teď přichází komedie, abychom si ověřili, jak blízko k sobě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Seveřan – královská koruna a dědictví msty20. června 2022 Seveřan – královská koruna a dědictví msty Seveřan patřil mezi hodně očekávané filmy roku 2022. Režisér Robert Eggers totiž v roce 2015 poměrně zabodoval atmosférickým hororem Čarodějnice, kde filmovým divákům představil Anyu […] Posted in Filmové recenze
  • Panenka20. června 2022 Panenka Velmi jsem si oblíbila knihy královny islandské krimi, a proto jsem si nenechala ujít ani novinku "Panenka", pátou knihu ze série se sympatickým detektivem Huldarem a dětskou psycholožkou […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,07424 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60903 KB. | 04.10.2022 - 10:05:37