Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze - Nebojte se tmy

Recenze - Nebojte se tmy

Neboj

Bohužel, když jsem minu­le psal recen­zi na Zrcadla, tak jsem zapo­mněl, že po dobu neak­ti­vi­ty jsem zhlé­dl ješ­tě jeden film a tím byl film Nebojte se tmy (Don’t Be Afraid of the Dark). Tento film mě zaujmul hlav­ně svým názvem, když jsem si jen tak pro­jíž­děl fil­my na ČSFD. A jak se mi ten­to film líbil? Se dozví­te v celém člán­ku! 🙂
OFICIÁLNÍ TEXT DISTRIBUTORA
Bojíte se tmy? Ne? Začnete. Guillermo del Toro se o to posta­rá. Klasický lehce pohád­ko­vý horor s Katie Holmes, Guyem Pearcem a malou Bailee Madison, se Vám dosta­ne pod kůži. Alex (Pearce) se spo­lu se svou dce­rou Sally (Madison) a pří­tel­ky­ní Kim (Holmes) pře­stě­hu­je do sta­ro­by­lé­ho ven­kov­ské­ho síd­la. Zvídavá Sally záhy obje­vu­je tajem­ný sklep se zape­če­tě­ným krbem. Neodolá a krb ote­vře. Z jeho útrob se začí­na­jí ozý­vat vtí­ra­vé hla­sy...

MŮJ NÁZOR
Ještě nyní nemůžu pocho­pit, jak se z tako­vé­ho láka­vé­ho názvu a popi­su fil­mu moh­la vyklu­bat tako­vá... Řekněme si naro­vi­nu, že film by mohl mít klid­ně zařa­zen i do žán­ru pohád­ky.. 😀 Celkově to pro­stře­dí a styl, jakým jsou prv­ní scé­ny nato­če­ny (vlast­ně sko­ro celý film) vypa­dá jak z něja­ké pohád­ky (tak tro­chu mi to při­po­mí­na­lo Alenku v říši divů). Díky Bohu, že film se aspoň drží toho názvu - Nebojte se tmy, ikdyž tedy opět se jed­ná o lehce pohád­ko­vý motiv - já čekal, že tam budou něja­ké stí­ny nebo ducho­vé, nako­nec se z toho vyklu­ba­li něja­cí skře­ti nebo co to bylo. Příběh cel­kem ušel, ale žád­ný zázrak to také nebyl, efek­ty ušly, jed­na lekač­ka (víc jich tam snad ani neby­lo) byla fakt pove­de­ná, ale jako „death sce­nes“ byly oprav­du nud­né... Jestli si to dob­ře pama­tu­ju, tak ten zahrad­ník to snad pře­žil, ale finál­ní EPIC scé­na, kdy (se něco sta­lo, ale nebud spo­i­le­ro­vat) nevlast­ní mámě Sally (ta malá hol­ka) byl oprav­du MEGA WTF2!! 😀 Poslední scé­na byla cel­kem dojem­ná, ale závě­reč­né věty fil­mu to opět zabi­ly > „Půjdeme hlou­bě­ji a počká­me... a kdy pří­jdou??... brzy, brzyy... MÁME VŠECHEN ČAS NA SVĚTĚ!“! 😀 Prostě je to něco jako Hodina duchů s Emily Osment = „horor“ pro děc­ka, ale tohle je pře­ci­jen tro­chu děsi­věj­ší (do kina na to pouš­tě­li od 15ti), za mě tedy na ČSFD 3*, ale s odře­ný­ma uši­ma...
MOJE HODNOCENÍ: 30%

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,57095 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55040 KB. | 04.08.2021 - 22:17:44