Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Ďábel [30%]

Ďábel [30%]

rp devil ver2.jpg
rp devil ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/267866-dabel/

Na DVD od: 14.03.2011
Na Blu-ray od: 14.03.2011 

Jedno měs­to, jed­ny vyda­ře­né úvod­ní titul­ky, jed­na budo­va, jeden sebe­vrah, jed­na sku­pi­na neschop­ných záchra­ná­řů, jeden výtah a uvnitř pět lidí, z nichž jeden není tím za koho se vydá­vá. První z plá­no­va­ných tří zfil­mo­va­ných poví­dek z mys­li M. Night Shyamalana, Ďábel, je pří­bě­hem pěti lidí uvěz­ně­ných za nejas­ných pod­mí­nek ve výta­hu čeka­jí­cích na záchra­nu. Problém nastá­vá v oka­mži­ku, kdy začí­na­jí jeden po dru­hém poma­lu umí­rat při výpad­ku svět­la. Atmosféra houst­ne a vzá­jem­né obvi­ňo­vá­ní nabí­rá na síle.  Zatímco sku­pi­na boju­je o holý život, sku­pi­na hasi­čů se je sna­ží vypros­tit, zatím­co sku­pi­na poli­cis­tů se sna­ží obje­vit mezi nimi vra­ha.

Předně povíd­ka je sama o sobě poměr­ně nelo­gic­kou již základ­ním dějem. Nedokáži si totiž před­sta­vit, kde by muse­la ost­ra­ha hle­dat sku­pi­nu hasi­čů, kte­ří musí roz­ře­zat polo­vi­nu mra­kodra­pu, aby se dosta­li to jed­no­ho výta­hu. I přes ten­to fakt, klaus­tro­fo­bic­ká atmo­sfé­ra uvnitř výta­hu poměr­ně fun­gu­je a postup­ně houst­nu­tí je cel­kem radost sle­do­vat. Problém ovšem nastá­vá v oka­mži­ku, když si divák uvě­do­mí, že kro­mě atmo­sfé­ry a napě­tí z toho, kdo je vlast­ně tím vra­hem film nena­bí­zí nic jiné­ho než pře­hlíd­ku absurd­nos­tí, nelo­gič­nos­tí a ukáz­ko­vých chyb.

Ďábel je jen pokus o horor, kte­rý kro­mě cel­kem obstoj­né hud­by a kame­ry selhá­vá na všech fron­tách. Pár sluš­ných leka­ček  neza­chrá­ní jinak pod­prů­měr­ných 80 minut plných nelo­gič­nos­tí posta­ve­ných na hloupé záplet­ce. Dokázal bych si ten­to film před­sta­vit pod jiným názvem, kde by hlav­ní poin­ta o ďáblo­vi byla pře­kva­pe­ním pro divá­ka. Takhle to bohu­žel nefun­gu­je ani z dale­ka. Aneb dal­ší z těž­ce prů­měr­ných sním­ků umě­le vytla­če­ných do šir­ší­ho pod­vě­do­mí.

PS. Co si zaslou­ží oprav­du pochva­lu jsou úvod­ní titul­ky. Jednoduchý efekt kte­rý fun­gu­je napros­to bez­chyb­ně.

Koktejl :
30 % 5 lidí, jeden výtah a jed­na sku­pi­na neschop­ných záchra­ná­řů
30 % Absurdita a nelo­gič­nost
30 % Základní poin­ta vyke­ca­ná v názvu
10 % Obstojná hud­ba a kame­ra


Podívejte se na hodnocení Ďábel na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,81698 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61737 KB. | 03.10.2023 - 16:21:06