Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The Week Of

The Week Of

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Adam Sandler před lety pla­til za komerč­ní jis­to­tu, jehož kome­die pat­ři­ly k těm nej­na­vště­vo­va­něj­ším v kinech. Jeho buran­ský humor se ovšem zaje­dl už i jeho nej­vět­ším fanouškům a tak mís­to kin své pro­du­cent­ské pro­jek­ty ser­ví­ru­je skr­ze exklu­ziv­ní smlou­vu s plat­for­mou Netflix. Ty však zatím pří­liš vel­kou pará­du neu­dě­la­ly a už tu máme dal­ší počin s názvem The Week Of. Stojí novin­ka, kte­rá prá­vě dora­zi­la na Netflix za to nebo se jed­ná o dal­ší sna­hu vykře­sat zašlou slá­vu? 

Kenny Lustig (Adam Sandler) bude za pár dní vdá­vat svo­jí dce­ru. I když je pod šíle­ným tla­kem od svo­jí rodi­ny, sna­ží se ze situ­a­ce vyjít co nej­lé­pe. Otcem ženich je totiž uzná­va­ný dok­tor Kirby Cordice (Chris Rock), kte­rý se nabí­dl, že svat­bu zapla­tí. To ovšem Kennymu jeho ego nedo­vo­lí a tak se za kaž­dou cenu sna­ží ze svat­by udě­lat udá­lost na vlast­ní nákla­dy. To ovšem ješ­tě netu­ší, že s při­bli­žu­jí­cím se slav­nost­ním dnem se na něj chys­tá jed­na pohro­ma za dru­hou...   

Čekat od Adama Sandlera vkus­ný humor by byla tako­vá tro­chu kon­tra­pro­duk­tiv­ní prá­ce. Jeho kome­die vždy ope­ro­va­ly s vět­ší či men­ší měrou dement­ní­ho, fekál­ní­ho a nevkus­né­ho humo­ru. Image sym­paťá­ka mu ale čas­to dopo­moh­la k tomu, že čas od času tahle kom­bi­na­ce jed­no­du­še funo­gva­la. Remake Trestná lavi­ce, Zohan: Krycí jmé­no kadeř­ník, 50x a stá­le popr­vé  nebo jeho prvo­ti­ny jsou stá­le v obli­bě mno­ha fil­mo­vých fanouš­ků. V posled­ních letech se ovšem pokou­ší zaujmot seč mu síly sta­čí, na hit ale čeká mar­ně. Do toho se mu nevy­hý­ba­jí úpl­né prů­švi­hy jako Jack a Jill nebo Pixely. A prá­vě v tenhle moment na scé­nu vstu­pu­je The Week Of, kte­ré se sna­ží hrát na tro­chu odu­šev­ně­lej­ší sle­zi­nu stár­nou­cí par­ty jako důkaz toho, že na to ješ­tě mají. A pod­le oče­ká­vá­ní na to už od prv­ních momen­tů nema­jí.  
The Week Of je ve své pod­sta­tě totiž pra­chspros­tou kom­bi­na­cí sto­krát vidě­né­ho, kte­rou neza­chrá­ní ani účast zná­mých tvá­ří ze Sandlerovy par­ty ani sna­ha o to, hrát to na nos­tal­gic­kou lin­ku. Sandler má to „nej­lep­ší“ už totiž nej­spí­še za sebou a tahle kome­die na mís­to záchra­ny, je toho smut­ným důka­zem. Z vel­ké čás­ti nud­ná a neza­jí­ma­vá kome­die sice má neko­lik úsměv­ných momen­tů, z vel­ké čás­ti se ale jed­ná o nuce­ný humor, nechut­né nebo trestu­hod­ně nefun­gu­jí­cí výmě­ny a před­ví­da­tel­né dvě hodi­ny ve spo­leč­nos­ti mizé­rie. 
Nezachrání to ani doce­la laci­né vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, kte­ré se od kla­sic­kých rodin­ných kome­dií a jejich vizu­ál­ní­ho sty­lu vydá­vá spí­še do vod arto­vé­ho dra­ma­tu (což je v pod­sta­tě jed­na vel­ká uráž­ka od Sandlera pro styl, jakým se roz­ho­dl svo­ji novou kome­dii tvůr­cům pro­dat). A to je ostat­ně asi tak všech­no, co je tře­ba říci k tomuhle poči­nu. Nezábavná, nuce­ná, mís­ty nechut­ná a hlav­ně otrav­ná kome­die, kte­rá se sna­ží být něčím, čím není. Upřímně netu­ším, pro koho tahle „zába­va“ měla být urče­na. Pokud totiž máte rádi dob­ré nebo ale­spoň obstoj­né kome­die, od téhle par­ty se jich už nedo­čká­te.    

 The Week Of je dal­ším důka­zem toho, kam až lze kles­nout. Nudná, otrav­ná a neza­jí­ma­vá kome­die, kte­rá se za obsa­ze­ní a nos­tal­gii sna­ží skrýt svo­ji méně­cen­nost a zby­teč­nost.  

The Week Of
Komedie

USA, 2018, 116 min

Režie: Robert Smigel
Scénář: Adam Sandler, Robert Smigel
Kamera: Federico Cesca
Hrají: Adam Sandler, Chris Rock, Steve Buscemi, Rachel Dratch, Patricia Belcher, Melanie Nicholls-King, Roland Buck III, Andrew Polk, Faith Kelly, Michael James Levy
Producenti: Allen Covert, Adam Sandler
Scénografie: Perry Andelin Blake

Na Netflixu od 27. dub­na. 

https://www.csfd.cz/film/543350-the-week-of/
https://www.imdb.com/title/tt6821012/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rychle a zběsile 6 | Furious 6 [55%]23. září 2013 Rychle a zběsile 6 | Furious 6 [55%] Filmové léto je za námi a jak postupně letní pecky přocházejí na trh s přenosnými nosiči, není na škodu dohnat nějaké ty resty, které se během léta vyrojily. Jedním z největších je už […] Posted in Filmové recenze
  • #1903: Vlad 2: Pán z Novijanky - 60 %30. ledna 2019 #1903: Vlad 2: Pán z Novijanky - 60 % Vlad 2: Pán z Novijanky (Vlad: Le maître de Novijanka)Vydalo nakladatelství BB/art v pevné vazbě v roce 2002. Původně v této podobě vyšlo jako "Vlad: Le maître de Novijanka" v roce 2001. […] Posted in Recenze komiksů
  • Akta X - Recenze4. června 2007 Akta X - Recenze Akta X - Recenze 2.11.2007 serialy Přečteno: 545 krát […] Posted in Seriály
  • Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 %4. března 2013 Mocný vládce OZ (OZ: The Great and Powerful) - 62 % Když se kouzelník Oscar Diggs (James Franco) kdesi v Kansasu snaží přesvědčit diváky o svých kouzelnických schopnostech, není moc úspěšný. Jednoduchá kouzla a čáry jsou efektní, ale […] Posted in Filmové recenze
  • Johnny Depp16. listopadu 2015 Johnny Depp Johnny Depp, vlastním jménem John Christopher Depp II. (* 9. června 1963, Owensboro, Kentucky) je americký herec, známý zvláště pro své výkony ve filmech Střihoruký Edward, Ospalá díra, […] Posted in Profily osob
  • Kancl (2018)19. listopadu 2018 Kancl (2018) Divadlo Rokoko jsem navštívil co si pamatuji poprvé. Překvapilo mě, kolik menších divadelních scén Praha ukrývá, ale podzemní hlediště s cca dvěma sty místy přístupnými z pouze jedné […] Posted in Divadelní recenze
  • Captain America: Občanská válka - 85 %4. května 2016 Captain America: Občanská válka - 85 % Tak kolikátý film už to je? No nějaký něco po desátém. Asi se v tom začínám ztrácet. Jedno ale vím, že je to třetí film o Kapitánovi Amerika, nejhodnějšího drsňáka ze všech. A je to […] Posted in Filmové recenze
  • Tipy na zajímavé hudební filmy25. srpna 2016 Tipy na zajímavé hudební filmy Máte rádi filmy s hudební tématikou? Tak právě pro Vás jsem si dnes připravil článek, kde bych chtěl vybrat několik, dle mého, zajímavých hudebních snímků.Cesta ke slávě / Bound for Glory […] Posted in Kritický Klub
  • Němčina - 500 vět k překladu26. února 2018 Němčina - 500 vět k překladu Dosáhli jste v němčině úroveň B2 a nebo vyšší a chcete si své znalosti tohohle jazyka otestovat? Útlá knížka Němčina - 500 vět k překladu vaše znalosti důkladně prověří. Jak už název […] Posted in Recenze knih
  • Václav Kaplický - Nalezeno právem18. srpna 2020 Václav Kaplický - Nalezeno právem Václav Kaplický je celkem známý český autor, který se ve svých románech zabýval historickou tematikou, zvláště pak husitským hnutím. Paradoxně je ale asi nejvíce znám za své dílo "Klapo na […] Posted in Recenze knih

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,78309 s | počet dotazů: 265 | paměť: 61759 KB. | 24.09.2023 - 05:49:49