Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mezi náhrobními kameny | A Walk Among the Tombstones [75%]

Mezi náhrobními kameny | A Walk Among the Tombstones [75%]

rp walk among tombstones01.jpg
rp walk among tombstones01.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Liam Neeson se v posled­ních letech vypro­fi­lo­val v stár­nou­cí­ho drs­ňá­ka a lidé na to sly­ší. A proč také ne, tenhle druh rolí, kte­rý u něj začal sním­kem 96 hodin, mu zkrát­ka sedí a díky absen­ci kla­sic­kých neko­mik­so­vých výraz­ných muž­ských hrdi­nů na stří­br­ném plát­ně, jsou „nee­so­nov­ky“ tako­vým pří­jem­ným pozi­ti­vem. A Mezi náhrob­ní­mi kame­ny toto jen potvr­zu­je. Surová detek­tiv­ka sice akci nena­bíd­ne, přes­to nesmír­ně potě­ší.  

Matt Scudder (Liam Neeson) býval poli­cis­tou. Díky svým pro­blé­mům s alko­ho­lem však jed­no­ho dne při pře­střel­ce minul a jeho zblou­di­lá kul­ka zabi­la malou hol­čič­ku. Nyní, osm let po odcho­du z poli­cej­ních slo­žek se živí jako sou­kro­mé očko. Jednoho dne večer za ním dojde jeden zná­mý z pomoc­né sku­pi­ny pro býva­lé alko­ho­li­ky s prosbou o pomoc pro své­ho bra­t­ra. Únosci mu unes­li za bílé­ho dne ženu a i přes­to, že jim zapla­til, skon­či­la roz­ře­za­ná v kuf­ru jed­no­ho opuš­tě­né­ho auta. Manžel se tedy hod­lá pomstít a vypá­t­rat nebez­peč­nou dvo­ji­ci má prá­vě Matt. Ten však už na začát­ku zjiš­ťu­je, že zde nejde jen o oby­čej­ný únos, neboť tady jde o dro­go­vé dea­le­ry, kte­ří mají dosta­tek peněz aby únoscům byli schop­ni vyho­vět.    
Je doce­la fajn sle­do­vat, že ani ten­to­krát se Neeson nese­kl a opět ser­ví­ru­je dal­ší parád­ní žánrov­ku, kte­rá zkrát­ka baví. S tím roz­dí­lem, že akč­ní sní­mek, kde se lámou kos­ti a stří­ká krev roz­hod­ně neče­kej­te. Mezi náhrob­ní­mi kame­ny je totiž vcel­ku suro­vá detek­tiv­ka ze sta­ré ško­ly, kde se hra­je tro­chu na jiné stra­ny. 
Jistě, Scott Frank svým fil­mem zachá­zí poně­kud výraz­ně do sché­ma­tic­kých vod, když to celé půso­bí mož­ná až tro­chu moc stro­jo­vě, nicmé­ně to nezna­me­ná, že by sní­mek byl špat­ný. Naopak. Je více než sym­pa­tic­ké, že se podob­ná detek­tiv­ka ze sta­ré ško­ly, s lehce noi­ro­vým fee­lin­gem doká­za­la dostat do kin. V posled­ní době je to už něko­li­ká­té pře­kva­pe­ní v řadě, kdy se do kin dostá­va­jí fil­my typo­vě let minu­lých a tak pozi­tiv­ně naru­šu­jí hege­mo­nii v sou­čas­nos­ti popu­lár­ních teen látek a komik­so­vých fil­mů.    

Ona noi­ro­vost je navíc cítit i na pří­jem­ně vypi­lo­va­né audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ce, kte­rá zís­ká­vá také něja­ké body k plu­su. Scott Frank zkrát­ka nato­čil pří­jem­ně tem­nou a atmos­fe­ric­kou detek­tiv­ku, kte­rá potě­ší jak fanouš­ky nee­so­no­vek, tak fanouš­ky detek­ti­vek ze sta­ré ško­ly. Prvotřídní vizu­ál­ní strán­ka, mra­zi­vá atmo­sfé­ra a suro­vý pří­běh tomu vše­mu navíc zaru­ču­jí hod­no­ce­ní pře­kva­pi­vě kou­ka­tel­né žánrov­ky kte­rá potě­ší. Procházka Mezi náhrob­ní­mi kame­ny asi nebu­de úpl­ně pro kaž­dé­ho, pokud ovšem baží­te po tro­chu tem­něj­ším sním­ku na pod­zim­ní večer, smě­le do kina. 

    

Další Neesonovka a přes­to jiná. To ovšem vůbec neva­dí. Liam Neeson totiž napros­to per­fekt­ně pad­ne do této atmos­fe­ric­ké a suro­vé detek­tiv­ky jak ze sta­ré ško­ly. Akci zde nena­je­de­te, přes­to se Mezi náhrob­ní­mi kame­ny je pří­jem­ná téměř dvou­ho­din­ka ve spo­leč­nos­ti zají­ma­vých postav, mra­zi­vé­ho pří­bě­hu a parád­ní audo­vi­zu­ál­ní strán­ky. Pokud je tohle váš šálek kávy, tak smě­le do toho, zkla­má­ni nebu­de­te.  

 Koktejl: 

25% Mrazivá atmo­sfé­ra
25% Liam Neeson
50% Detektivka ze sta­ré ško­ly

Mezi náhrob­ní­mi kame­ny
(A Walk Among the Tombstones, Medzi náhrob­ný­mi kameň­mi)
Akční / Krimi / Mysteriózní / Thriller
USA, 2014, 113 min

Režie: Scott Frank
Scénář: Scott Frank, Lawrence Block
Kamera: Mihai Malaimare Jr.
Hudba: Carlos Rafael Rivera
Hrají: Liam Neeson, Ólafur Darri Ólafsson, Ruth Wilson, Dan Stevens, Boyd Holbrook, Sebastian Roché, David Harbour, Whitney Able, Mark Consuelos, Marina Squerciati, Laura Birn, Annika Peterson, Mike Figueroa, Al Nazemian, Astro

Nevhodný mlá­de­ži do 12 let
Česko V kinech od: 30.10.2014 A-Company CZ
Slovensko V kinech od: 30.10.2014 Magic Box
USA V kinech od: 19.09.2014 Universal Pictures

http://www.csfd.cz/film/317783-mezi-nahrobnimi-kameny/
http://www.imdb.com/title/tt0365907/


Podívejte se na hodnocení Mezi náhrobními kameny na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,33215 s | počet dotazů: 254 | paměť: 61743 KB. | 28.09.2023 - 19:49:57