Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > 30 minut nebo méně | 30 Minutes or Less [55%]

30 minut nebo méně | 30 Minutes or Less [55%]

rp thirty minutes or less ver3.jpg
rp thirty minutes or less ver3.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/276760-30-minut-nebo-mene/

Na DVD od: 07.12.2011

  • USA 

    30 Minutes or Less

  • Německo 

    30 Minuten oder weniger

     (Německo)

Dobrodružný / Komedie / Akční / Krimi
USA / Německo / Kanada, 2011, 83 min

Režie:

 Ruben Fleischer

Hudba:

 Nathan Barr

Ruben Fleischer si před dvě­ma lety v Hollywoodu udě­lal jmé­no kvů­li sluš­ně výdě­leč­né zom­bie akč­ní kome­dii Zombieland. Ta uspě­la jak u divá­ků, tak u kri­ti­ků, pro­to oče­ká­vá­ní, vklá­da­ná do jeho dal­ší­ho sním­ku nejsou zrov­na malá. 30 minut nebo méně je dal­ší kome­dií, kte­rá sice nevy­mě­ni­la hlav­ní­ho hrdi­nu, ale nemrt­vé v zábav­ním par­ku za časo­va­nou bom­bu. Povedlo se spl­nit oče­ká­vá­ní, nebo je 30 minut jen pro­mar­ně­nou šan­ci?

Nick pra­cu­je jako donáš­ko­vá služ­ba pro jed­nu míst­ní piz­ze­rii v Grand Rapids. Jeho život se zasta­vil, zatím­co všech­no oko­lo něj jede dál. Jednoho dne se však jeho ste­re­o­typ­ní život změ­ní. Stane se totiž sou­čás­tí plá­nu dvou kama­rá­dů, kte­ří se kvů­li dědic­tví otce jed­no­ho z nich roz­hod­nou pro najmu­tí vra­ha na ten­to deli­kát­ní džob. Nick jim ale pod donu­ce­ním ve for­mě ves­ty s trha­vi­nou musí pomoct zajis­tit finan­ce na něj. Nejlépe tak, že vykra­de ban­ku. Sám to ovšem nemá šan­ci zvlád­nout a tak požá­dá své­ho pří­te­le Cheta, aby mu s tím pomohl. Na zís­ká­ní poža­do­va­né­ho obno­su peněz má totiž pou­hých 10 hodin.

 Předně, nej­vět­ší deví­zou sním­ku je prá­vě srov­ná­vá­ní se Zombielandem. 30 minut nebo méně spí­še úto­čí na post nená­roč­né oddycho­vé jed­no­hub­ky. A přes­ně to se jí více či méně daří. Příběh je dosta­teč­ně absurd­ní na to aby zau­jal a dél­ka není tak dlou­há, aby film začal nudit. A to je prá­vě ten nej­lep­ší tah kte­rý pro­duk­ce zvo­li­la. Ono na sla­bé hodi­ně a čtvrt tolik neva­dí ani pře­hna­né cha­rak­te­ry, ani pře­mrš­tě­nost téměř vše­ho.

Prostě a jed­no­du­še je to čis­to­krev­ný leh­ký nad­prů­měr. Zábavných momen­tů se najde hned něko­lik a hlav­ní klad­ná dvo­ji­ce je dosta­teč­ně zábav­ná na to, aby zakry­la nevy­rov­na­nou a poně­kud nud­nou dvo­ji­ci zápo­rá­ků.  Když tak člo­věk neče­ká kome­dii roku, ale spí­še něco nená­roč­né­ho, 30 minut nebo méně spo­leh­li­vě tuto funk­ci zasta­ne. Ti co čeka­li dru­hý Zombieland budou ale znač­ně zkla­má­ni.

Druhý Zombieland se neko­ná. Tak i tak je ovšem 30 minut nebo méně rela­tiv­ně nená­roč­nou poho­do­vou kome­dií, kte­rá neu­ra­zí, dokon­ce se jí i mís­ty poda­ří vás poba­vit. Ne vždy, ne vším, ale své svět­lé momen­ty má.  

Hodnocení
55%


Podívejte se na hodnocení 30 minut nebo méně na Kinoboxu.

Koktejl :
40 % Zábavná hlav­ní dvo­ji­ce
40 % Nebezpečná rych­lost tro­chu jinak
20 % Kolísání tem­pa

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,02868 s | počet dotazů: 261 | paměť: 62163 KB. | 04.10.2023 - 04:27:56