Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk

zivot uderi kam se mu zachce

Máte rádi Petr Hülsmannovou a její romá­ny ze živo­ta? Hledáte pou­ta­vé čte­ní se zají­ma­vou záplet­kou? 

Marie má ráda svůj bez­sta­rost­ný život plný mejda­nů, zába­vy a dob­ré­ho jíd­la. Pracuje v kavár­ně a žije se svou kama­rád­kou v nájem­ním bytě. Všechno se ale rázem změ­ní, když její sest­ra Christine one­moc­ní rako­vi­nou prsu. Marie jí musí zastou­pit v rodin­né lodě­ni­ci, odkud před něko­li­ka lety ode­šla. Také musí zvlád­nout sestři­nu domác­nost a její dvoj­ča­ta Maxe a Toni. V živo­tě si nedo­ká­za­la tako­vé sou­ži­tí se sestrou před­sta­vit. Obě jsou napros­to roz­díl­né. Cítí obrov­skou povin­nost se o svou sest­ru posta­rat. Také si musí zpět vydo­byt své mís­to v lodě­ni­ci, i u své­ho otce, kte­rý je po infark­tu a dáv­no svou dce­ru Marii zavr­hl kvů­li její­mu bez­sta­rost­né­mu živo­tu. Marie skrý­vá tajem­ství, proč z lodě­ni­ce ode­šla. Spolupracuje s Danielem, kte­rý jí není roz­hod­ně lhos­tej­ný. Dokáže Marie zvlád­nout domác­nost i nároč­nou prá­ci v rodin­né fir­mě? Zvládne se vyrov­nat se svou minu­los­tí? Uzdraví se Christine a začne opět zno­vu žít? Pokud vás děj zau­jal, nevá­hej­te a sáh­ně­te po této novin­ce.

Od této autor­ky to byla již dru­há kni­ha. Moc se mi líbi­la a bavi­la mě. Její humor a styl psa­ní mě napros­to vyho­vu­je a moc se těším, až se mě dosta­ne po ruku její dal­ší skvě­lý román. Ten minu­lý byl více poho­do­vý, bez­sta­rost­ný a pří­jem­ný. V tom­to romá­nu se řeši­lo váž­né téma nemo­ci zva­né rako­vi­na. Osobně se mě veli­ce dotý­ká, jeli­kož můj otec zemřel ve svých 43 letech na tuto zákeř­nou nemoc. Příběh jsem pro­ží­va­la oprav­du inten­ziv­ně, kaž­dou při­bý­va­jí­cí strán­kou jsem čeka­la, jak se bude děj vyví­jet. Autorka ve svém romá­nu pou­ka­zu­je na důle­ži­tost pre­ven­tiv­ních vyšet­ře­ní u mla­dých žen a to pře­de­vším samo­vy­šet­ře­ní prsu.


 • Autor: Petra Hülsmannová
 • Žánr: román pro ženy
 • Vydáno: 2018 , Euromedia - Ikar,  Praha
 • Počet stran: 448
 • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná s pře­ba­lem
 • ISBN: 978-80-249-3636-9

Petra Hülsmannová (naro­ze­na v roce 1976) pro­ži­la dět­ství v dol­no­sas­kém malé měs­tě. Po úspěš­ně dokon­če­ném stu­diu ger­ma­nis­ti­ky a kul­tur­ní vědy pra­co­va­la v advo­kát­ních kan­ce­lá­řích a puto­va­la šest měsí­ců a puto­va­la šest měsí­ců jen s bato­hem na zádech po jiho­vý­chod­ní Asii. To vše před­tím, než se svý­mi romá­ny vystou­pa­la na hor­ní příč­ky sezna­mu best­selle­rů. Žije se svým mužem v Hamburku.

Více na Kritiky.cz
Anita Ekbergová Anita Ekbergová (celým nepřechýleným jménem Kerstin Anita Marianne Ekberg, 29. září 1931 Ma...
Spider-Man: Homecoming - Obsah | O filmu             OBSAH               Mladý Peter Parker / Spider-Man (Tom Holla...
Seznam nominovaných filmů na Finále Plzeň, který se koná od 20.-26.Dubna 2017   CELOVEČERNÍ HRANÉ A ANIMOVANÉ FILMY Ani ve snu! (r. Petr Oukropec) Instalatér z Tuchlovic...
První světový „Migakoncert“skupiny MIG 21 na leteckém festivalu VZDUCH JE OPĚT NAŠE MOŘE „Letadla odlétla, my letíme dál“...
Papírová města - OSÍDLENÍ ‘PAPÍROVÝCH MĚST’ - HERECKÉ OBSAZENÍ A FILMOVÝ ŠTÁB Pro Wycka Godfreye, producenta snímku Hvězdy nám nepřály, byla příležitost ujmout se další...

Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk
Hodnocení: 5 - ‎1 hl.


|

Související příspěvky:

 • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
 • Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní3. ledna 2019 Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní Hledáte příjemné čtení s humorem a zajímavou zápletkou? Máte rádi tajemství a romány plné něhy a lásky? Román Muž, který nezavolal od autorky Rosie Walsh, vás rozhodně nenechá […]
 • Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu6. září 2018 Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu Chcete se vrátit do roku 1963 a zažít přepychový a zároveň nejobyčejnější život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do románu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně […]
 • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
 • Slepá víra ve špatnou věc je jako thorazin5. září 2017 Slepá víra ve špatnou věc je jako thorazin Příběh o bezruké panně je věčný, poprvé se udál před mnoha a mnoha lety a opakuje se v nesčetných podobách až do dnešních dnů… Příběh novodobé bezruké dívky začíná ve věznici pro […]
 • Vyznamenání – emocionální příběh o válce3. ledna 2019 Vyznamenání – emocionální příběh o válce Chcete se vrátit do roku 1940, kdy německá armáda obsadila Francii? Máte rádi příběhy spojené s válkou? Román Vyznamenání od světoznámé autorky Danielle Steel vás rozhodně nenechá […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část15. ledna 2019 Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část I v 21. století může na univerzitě vzkvétat zakázaná láska jako ze Shakespearova dramatu. Aubrey Princeová je studentkou posledního semestru bakalářského studia Shakespearovských děl. […]
 • Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne?25. února 2017 Ďábel je taky jenom člověk, nebo ne? „Už Abel Baumann nebyl snadný případ, ale u Toniho Auerbacha zřejmě půjde o výbušnou usměs schizofrenní psychózy s narcistickou poruchou osobnosti. Zatímco Baumann měl pocit, že coby Bůh […]
 • S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort15. října 2018 S láskou Luisa- pomsta snoubenci může být sladší než svatební dort Den před svou svatbou nabourá Luise auto svého snoubence Howarda. Ten ale na svatbu nedorazí. Nechce si ji vzít. Luisa odjede do starého domu, který začne svépomocí předělávat. Pořídí si […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *