Záhadné zmizení dívky

summer

Summer bylo deva­te­náct let, když beze sto­py zmi­ze­la během pik­ni­ku na plá­ži Ženevského jeze­ra. Byla zde se svý­mi tře­mi nej­lep­ší­mi kama­rád­ka­mi a svým o pět let mlad­ším bra­t­rem Benjaminem. Aby si ukrá­ti­li dlou­hou chví­li, roz­hod­li se, že si zahra­jou na scho­vá­va­nou. A Summer... v jed­nu chví­li tam byla, o pár minut poz­dě­ji byla pryč. Zmizela beze sto­py. V pamě­ti jejím blíz­kým a kama­rád­kám utkvěl ten­to obrá­zek: krás­ná blond dív­ka v dží­no­vých šort­kách běží kap­ra­dím. Pohltil ji snad vítr, voda nebo stro­my?

O dva­cet pět let poz­dě­ji je Benjamin muž trpí­cí váž­ný­mi psy­chic­ký­mi pro­blémy. Protože se chce v živo­tě pohnout dál, začne navště­vo­vat psy­cho­te­ra­pe­u­ta, kte­rý ho nutí vzpo­mí­nat na minu­lost. A prá­vě vzpo­mín­ky jsou tím impul­sem, kte­rý ho při­mě­je odha­lo­vat rodin­ná tajem­ství. O co blíž se Benjamin dostá­vá k prav­dě, o to líp chá­pe, že v jeho rodi­ně nic neby­lo tak doko­na­lé, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát.

Román o zmi­ze­lé dív­ce Summer napsa­la fran­couz­ská spi­so­va­tel­ka Monica Sabolo. Anotace sli­bu­je silný, zne­po­ko­ju­jí­cí pří­běh, ve kte­rém se snou­bí tajem­ná atmo­sfé­ra s dech berou­cím napě­tím. Nic z toho však v pří­bě­hu nena­jde­te. Kniha je napsá­na vel­mi cha­o­tic­ky. Hlavní hrdi­na pře­ska­ku­je od jed­né myš­len­ky k dru­hé, a pro­to­že ty myš­len­ky na sebe čas­to ani nena­va­zu­jí, je těž­ké se v nich neztra­tit. V minu­los­ti ani v sou­čas­nos­ti sa nic zají­ma­vé­ho nedě­je a poví­dá­ní o doko­na­le krás­né, nada­né a chyt­ré Summer brzy začne být otrav­né.

Celkový dojem neza­chra­ňu­jí ani odha­le­ná tajem­ství, ani konec, na kte­rých není nic zne­po­ko­ju­jí­cí­ho ani šoku­jí­cí­ho. Čtivosti nepo­má­há ani fakt, že vět­ši­na vět se skla­dá ze sou­vě­tí, kte­ré jsou dlou­hé klid­ně i něko­lik řád­ků. Je to ško­da, pro­to­že samot­ný námět je pou­ta­vý a dal se zpra­co­vat do sku­teč­ně zají­ma­vé­ho pří­bě­hu. Autorce se to ale nepo­ved­lo.

 

Hodnocení: 40%

 

 

SUMMER

Autorka: Monica Sabolo

Originální název: Summer

Překlad: Anna Melicharová

Vydáno: XYZ, 2019

Počet stran: 240

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […]
  • Prezidenti11. února 2018 Prezidenti V několika uplynulých měsících jste slovo prezident slyšeli v různých formách a souvislostech několikrát denně. Na některého z prezidentských kandidátů jste natrefili na každém rohu. […]
  • Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let13. června 2018 Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému deníku a zaznamenávat všechno, co se děje v domově důchodců, ve kterém tráví stáří. Pořád nemůže […]
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […]
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se?2. května 2019 Psí tinder - Evžen bude pomáhat paničce sehnat chlapa - podaří se? Evžen, lovec mužů, tak začíná první kapitola téhle humorné knížky. Evžen je francouzský buldoček. Panička, tedy nová panička, si ho přivedla domů. Byl úplně v pohodě, dokud ho […]
  • Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být20. prosince 2018 Nejkrásnější filmové pohádky - 24 pohádek se šťastným koncem, tak jak to má být O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku aneb Princ a Večernice - žil byl král s královnou, kteří měli čtyři děti - tři dcery a jednoho syna. Měli však dost státnických povinností, a když jednou […]