Wolfgang Metzger: Nakládat, odjíždíme!

Nakladat

Malí milov­ní­ci bagrů, jeřá­bů, mícha­ček a sta­veb­ních stro­jů, aut, trak­to­rů a vůbec všech nakla­da­čů a pře­voz­ních auto­mo­bi­lů budou mít vel­kou radost z kníž­ky Nakládat, odjíž­dí­me! Je urče­ná pro děti od dvou let a díky pev­ným strán­kám sne­se neu­stá­lé „čte­ní“ a mani­pu­la­ci s pohyb­li­vý­mi prv­ky.

Knížka je zalo­že­ná na pohy­nu – naklá­dá­ní. A je jed­no, zda jde o zemi­nu nebo sta­veb­ní mate­ri­ál na stav­bě, naklá­dá­ní hava­ro­va­né­ho auta na odta­ho­vý vůz, naklá­dá­ní odpad­ků do pope­lář­ské­ho vozu nebo naklá­dá­ní krmi­va pro doby­tek.

Kniha o dese­ti stra­nách je vždy po pro­ti­leh­lých dvou­stra­nách čle­ně­na tema­tic­ky. Na prv­ních dvou­stra­nách se sezná­mí­me s pra­ce­mi na stat­ku: „Na stat­ku je pořád co dělat! Ve stá­ji čeka­jí krá­vy na krme­ní. Konečně při­jíž­dí trak­tor s krm­ným vozem. Venku na dvo­ře odvá­dí pan Horák koně do pří­vě­su. Zvedneš ram­pu? Teď může pan Horák odjet. Jedeme!“ popi­su­je výjev na obráz­ku krát­ký ale dětem sro­zu­mi­tel­ný text, vyzý­va­jí­cí záro­veň k pohy­bu – díky pře­kla­du na strán­ce může dítě oto­čit ten­to pře­klad a jako­by zavřít koň­ský box. Lze také pohy­bo­vat trak­to­rem a jako­by roz­vá­žet krme­ní kra­vám ve stá­ji.

Další obrá­zek zná­zor­ňu­je kři­žo­vat­ku v ruš­ném měs­tě. Zrovna jez­dí pope­lá­ři a za nimi čis­tí­cí vůz zame­tá uli­ci. Na tře­tím obráz­ku nahléd­ne­me do díl­ny. Mechanici zrov­na opra­vu­jí spous­tu aut. Díky posuv­né­mu obráz­ku může dítě pomo­ci zved­nout mecha­ni­ko­vi auto na hyd­rau­lic­kém zve­dá­ku nebo slo­žit z odta­ho­vé­ho vozu porou­cha­ný spor­tov­ní auto­mo­bil. Na dal­ším obráz­ku se také pra­cu­je – ten­to­krát na stav­bě.  Dítě si může zku­sit vyklo­pit lží­ci bag­ru plnou země.  Poslední obrá­zek nás zave­de na trh. Někteří pro­dej­ci tepr­ve nasklad­ňu­jí potra­vi­ny, jiní už je čile pro­dá­va­jí. I tady lze pohy­bo­vat část­mi kníž­ky. Třeba nalo­žit pale­ťá­kem ovo­ce do dodáv­ky.

Knížka má pěk­ně vyve­de­né, reá­lu odpo­ví­da­jí­cí ilu­stra­ce, oblé rohy a téma­ta, kte­rá zob­ra­zu­je, odpo­ví­da­jí věku dětí mezi dru­hým a tře­tím rokem.

 


 •  Nakládat, odjíž­dí­me!
 • Autor: Wolfgang Metzger
 • Nakladatelství: Albatros
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Počet stran: 10
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
 • Hodnocení: 100 %

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • Nakládat, odjíždíme!8. ledna 2019 Nakládat, odjíždíme! Pro každé malé dítě je průjezd popelářského auta nebo práce bagru událostí, která ovlivní celý den.  A pro dny, kdy se dětem takového zážitku v realitě nedostává, je určena kniha Nakládat, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Učíme se s Tomášem - barvy10. září 2017 Učíme se s Tomášem - barvy Které dítě by neznalo Mašinku Tomáše? České knihovny evidují příběhy o Mašince Tomášovi spolu s Mášou a medvědem, Bořkem stavitelem, prasátkem Peppou a disneyovkami mezi nejpůjčovanějšími […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM!8. června 2018 Objevuj s námi! VRUUM A VŽUUM! Tak touhle knížkou do ruky je můj dvouletý syn úplně nadšený. Prochází zrovna bouřlivým obdobím poznávání, a to hlavně stavebních a dopravních prostředků – čím hlučnějších, tím lépe. Na […]