Vyznamenání – emocionální příběh o válce

vyznamenani

Chcete se vrá­tit do roku 1940, kdy němec­ká armá­da obsa­di­la Francii? Máte rádi pří­běhy spo­je­né s vál­kou? Román Vyznamenání od svě­tozná­mé autor­ky Danielle Steel vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi. 

V roce 1940 obsa­dí němec­ká armá­da Francii a šest­nác­ti­le­tá Gaelle se stá­vá svěd­ky váleč­ných hrůz. Její bra­tr tra­gic­ky zahy­ne, při­jde i otce. Matka je psy­chic­ky nemoc­ná. Její kama­rád­ku Rebeku depor­tu­jí s její celou rodi­nou někam pryč. Gaelle začne pomá­hat se zachra­ňo­vá­ním židov­ských dětí. Přidá se k odbo­jo­vé­mu hnu­tí odpo­ru. Pomůže zachrá­nit nejen děti, ale i mno­ho výtvar­ných děl, kte­ré doká­že před Němci ukrýt. Válka kon­čí a Gaelle se nemá kam vrá­tit. Byla obvi­ně­na za kola­bo­ra­ci. Dostane obrov­skou pří­le­ži­tost stát se model­kou mód­ní­ho domu Dior. Zamiluje se do Roberta, se kte­rým má dce­ru Dominique. Čeká jí jen štěs­tí a radost? Dokáže se vylé­čit z váleč­ných hrůz, kte­ré pro­ži­la? Setká se někdy se svou kama­rád­kou Rebekou?

„Odvaha je síla pře­ko­ná­vat nebez­pe­čí, rány osu­du, strach, nespra­ve­dl­nost a při­tom stá­le v duchu pro­hla­šo­vat, že život je i se vše­mi strast­mi krás­ný.“ DOROTHY THOMPSONOVÁ

Velice emo­ci­o­nál­ní pří­běh, kte­rý zachy­cu­je his­to­ric­ké udá­los­ti obdo­bí vál­ky, tra­gic­ké osu­dy lidí, bez­moc­nost a strach o své blíz­ké. Prostě vše, co bylo pro vál­ku typic­ké. Ta bez­na­děj i bez­moc, coko­li ovliv­nit. Od této autor­ky jsem pře­čet­la za svůj život oprav­du mno­ho knih, kte­ré vyda­la. Musím říci, že román Vyznamenaní byl nety­pic­ký. Opravdu drs­ný pří­běh z obdo­bí vál­ky jsem pře­čet­la za jeden den. Nemohla jsem se odtrh­nout. Prožívala jsem vše spo­leč­ně s hlav­ní hrdin­kou. Čekala jsem pří­jem­né oddycho­vé čte­ní, ale po pře­čte­ní něko­li­ka prv­ních stran jsem byla pře­kva­pe­na. Dříve jsem nemě­la moc v obli­bě váleč­né romá­ny. Asi jsem k tomu dospě­la a posled­ní dobou je vyhle­dá­vám.

Více na Kritiky.cz
Už dnes na Febiofestu oceňovaný film Deník Strojvůdce Každý strojvedoucí nasbírá pod koly svého vlaku ke dvacítce mrtvol. Šedesátník Ilja to dot...
Stopařův průvodce po Galaxii - recenze Daleko předaleko, v jedné z nejvzdálenějších částí galaxie, existuje malinkaté žluté Slu...
Tady a teď - Kreativní deník a průvodce světem mindfulness. Chcete se začít dívat na svě novýma očima a prožívat přítomný okamžik? Jste kreativní d...
Michael Szatmary a klzké batoľatá ...
Temný případ Galerie screenů z traileru na 3. sezónu seriálu Temný případ. ...

Autor: Danielle Steel

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2018 , Euromedia,  Praha

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: pev­ná s pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-3665-9

Danielle Fernande Dominique Schuelein – Steel, zná­má pod pseu­do­ny­mem Danielle Steel, je jed­nou z nepo­pu­lár­něj­ších spi­so­va­te­lek USAi na celém svě­tě. Je autor­kou více než osmi desí­tek romá­nů, kte­ré jsou před­klá­dá­ny ve čty­ři­ce­ti třech jazy­cích a pra­vi­del­ně se drží na před­ních příč­kách svě­to­vých žeb­říč­ků best­selle­rů. Materiál ke svých pří­bě­hům sbí­rá dlou­há léta a mno­hé jsou inspi­ro­vá­ny vlast­ní­mi život­ní­mi zku­še­nost­mi. Několik jejích knih bylo pře­ve­de­no do fil­mo­vé a seri­á­lo­vé podo­by. Svými pří­běhy napí­ná a dojí­má řady čte­ná­řek již přes dva­cet pět let také u nás. Doma je Danielle Steel v San Francisku, ale mno­hý čas také trá­ví v Paříži, kte­rá je jí dru­hým domo­vem již od dět­ských let. Psaní a rodi­na je pro ni vším.

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak4. března 2017 Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak Ohlédnutí do výrazné části evropské historie. Válka v bývalé Jugoslávii mne obešla v době, kdy jsem sama dospívala, o to více pak chtě nechtě dávám na pomyslné váhy svůj život a život […]
  • Francouzské klenoty23. června 2018 Francouzské klenoty Rádi cestujete a hledáte nová místa, která byste mohli navštívit? Nebo plánujete letní dovolenou a nevíte, kam jít? Vyberte si Francii! Tahle země vám nabídne mnoho krásných míst, které si […]
  • Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk27. ledna 2019 Život udeří, kam se mu zachce – není dobré věšet hlavu ve chvíli, kdy ti voda dosahuje až po krk Máte rádi Petr Hülsmannovou a její romány ze života? Hledáte poutavé čtení se zajímavou zápletkou?  Marie má ráda svůj bezstarostný život plný mejdanů, zábavy a dobrého jídla. Pracuje […]
  • Bedekr: Francie22. října 2017 Bedekr: Francie Po Bedekru Rakouska se na knižní pult dostává tentokrát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kteří chtějí čtenářům předvést to nejlepší z dané lokality ať už co […]
  • Slepá víra ve špatnou věc je jako thorazin5. září 2017 Slepá víra ve špatnou věc je jako thorazin Příběh o bezruké panně je věčný, poprvé se udál před mnoha a mnoha lety a opakuje se v nesčetných podobách až do dnešních dnů… Příběh novodobé bezruké dívky začíná ve věznici pro […]
  • Manželské okovy - opravdu silný příběh12. listopadu 2018 Manželské okovy - opravdu silný příběh Máte rádi romány Kláry Janečkové? Chcete zažít opravdu silný příběh a trochu se i bát? Neváhejte a sáhněte po novince Manželské okovy. Rozhodně nebudete litovat.  Sofie po otcově smrti a […]
  • Červený adresář – pod každým písmenem se skrývá příběh31. října 2018 Červený adresář – pod každým písmenem se skrývá příběh Hledáte román, který přečtete jedním dechem? Chcete zažít čtení, které vás jen tak nepustí a nechává vás chladným? Román Červený adresář v edici světový bestseller vás rozhodně pohltí, tak […]
  • Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu6. září 2018 Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu Chcete se vrátit do roku 1963 a zažít přepychový a zároveň nejobyčejnější život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do románu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně […]
  • Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie10. září 2018 Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíců po svatbě Jackson zemře při pádu ze skály při rybaření. Jeho tělo ale nebylo nalezeno. Eva ho […]
  • Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně8. října 2018 Pád do tmy - silný příběh o Tereze z jeskyně Máte rádi jeskyně a nespoutanou přírodu Slovinského krasu? Milujete české autorky románů pro ženy? Klára Janečková je autorkou napínavého románu Pád do tmy.  Tereza Brašová je velice […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *