Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy.

Vsechno

Marin za sebou necha­la celý svůj život, s nikým ze své minu­los­ti nemlu­vi­la a ani její nej­lep­ší kama­rád­ka Mabel neví, co se s ní sta­lo, ani proč se roz­hod­la s nikým nemlu­vit. Jenomže teď při­chá­ze­jí zim­ní prázd­ni­ny a Marin je v kam­pu­su ško­ly sama. Na návště­vu při­jíž­dí Mabel a tak se bude muset vše­mu posta­vit čelem.

Kniha Všechno je v poho­dě byla zvlášt­ní v dob­rém slo­va smys­lu. Styl vyprá­vě­ní byl vel­mi ori­gi­nál­ní. Více než děj byly popi­so­va­né emo­ce. Zajímavý námět pový­šil kni­hu na napros­to jinou úro­veň, než jsem oče­ká­va­la. Bonusové body hod­no­ce­ní při­da­ly krás­né a zají­ma­vé myš­len­ky. Bez zavá­há­ní říkám, že jsem se do kni­hy zami­lo­va­la.

„Vím, že i obklo­pe­ná lid­mi jsem neu­stá­le sama, a tak tu prázd­no­tu pus­tím dovnitř.” (str. 12)

 Kdybych kni­hu měla nějak ozna­čit, řek­la bych, že je poe­tic­ká a emo­ci­o­nál­ní. Na kaž­dé strán­ce jsem našla něco, co mě něja­kým způ­so­bem zasáh­lo. Postavy byly skvě­le roze­psa­né, tak­že jsem se do nich moh­la skvě­le vžít, což je pokaž­dé dob­ré zna­me­ní.

Co mě na kni­ze ovšem tro­chu mrze­lo, tak to, že někte­ré čás­ti moh­ly být více roze­psa­né. Neřekla bych, že je autor­ka odby­la, ale moh­la z nich vytě­žit mno­hem více a jako čte­nář bych to oce­ni­la.

„Já ale vědě­la, že ve sku­teč­nos­ti jen chce být někde jin­de, kde spo­lu nebu­de­me uvěz­ně­né v míst­nos­ti nabi­té věc­mi, kte­ré neří­ká­me nahlas.” (str. 60)

 Nina LaCour je, pod­le mě, skvě­lá autor­ka, kte­rá píše vel­mi čti­vě a doká­že čte­ná­ře k pří­bě­hu při­pou­tat. Doufám, že se budou pře­klá­dat i její dal­ší kni­hy. I když cílo­vá sku­pi­na jsou spí­še nác­ti­le­tí, mys­lím, že svý­mi pří­běhy může něco pře­dat spous­tě lidem a ne jenom nác­ti­le­tým.

Knihu bych dopo­ru­či­la všem, co mají rádi poe­tic­ké a emo­ci­o­nál­ní vyprá­vě­ní. Jde o zají­ma­vou kni­hu, kte­rá ale urči­tě nepad­ne všem. Určitě kni­ha není jenom pro nác­ti­le­té, toho se nemu­sí­te obá­vat. Knihu hod­no­tím jako nad­prů­měr­nou a urči­tě vám má co pře­dat.

„Přeju jí víc štěs­tí, než se do jedi­né oso­by může vejít. Přeju jí ten druh štěs­tí, kte­rý pře­té­ká.” (str. 170)

Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy.
Hodnocení: 3 - ‎8 hl.


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Němčina - 500 vět k překladu26. února 2018 Němčina - 500 vět k překladu Dosáhli jste v němčině úroveň B2 a nebo vyšší a chcete si své znalosti tohohle jazyka otestovat? Útlá knížka Němčina - 500 vět k překladu vaše znalosti důkladně prověří. Jak už název […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Laskavé pohádky od starého dubu - 55 %31. března 2017 Laskavé pohádky od starého dubu - 55 % Tenounká knížka je o skřítkovi Vítkovi, který se vydává na poznávací výpravy, při kterých potká veverčáka Marcela, sojku Toničku, lasičky Mariánku a Jasmínku a další obyvatele lesa. Vítek […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]