Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu

IMG 20190109 105359

Autorka sli­bu­je nálož jídel, po kte­rých se bude­te cítit krás­ně, svě­že, zdra­vě a budou vám nebe­tyč­ně chut­nat. Tedy tak nějak jsem si naml­sa­la a ve své hla­vě pře­krou­ti­la ano­ta­ci. Kačka Tichá byla samo­zřej­mě stříz­li­věj­ší ve svém vyjá­d­ře­ní. Ale… já můžu klid­ně říct, že Voňavý Inspiromat před­čil i moje načechra­né a natě­še­né oče­ká­vá­ní.

Dobré jíd­lo je o duši a hez­kém poci­tu

Já vím, že není umě­ní uva­řit něco váž­ně hříš­né­ho, po čem ale nikdo neza­ru­čí, že se nesva­lí­te jako líné hruš­ky a tělo i duše sice byly potě­še­ni, ale nyní je potře­ba to troš­ku strá­vit. Proč ne, i tako­vé dny jsou…

Ovšem tady se nic tako­vé­ho nesta­ne. S rozko­ší a obrov­ským zalí­be­ním jsem hlta­la jeden recept za dru­hým a sbí­ha­li se mi sli­ny, i z toho důvo­du, že jsem si neu­mě­la před­sta­vit, že by mi z těch recep­tů bylo těž­ko, přes­to byly tak láka­vé, vymaz­le­né k doko­na­los­ti.

Co tu najde­te?

Vedou nám tu sva­čin­ky, poma­zán­ky a jíd­la tak prak­tic­ká, že si je dáte k veče­ři a moc rádi si nechá­te ješ­tě troš­ku na sní­da­ni nebo k zaba­le­ní do prá­ce. Autorka neza­po­mí­ná ani na mlsá­ní do kabel­ky, ovšem vel­ké mlsá­ní, doslo­va cuk­rár­na na dla­ni, sla­bost pro bábov­ky, to mi bez­kon­ku­renč­ně vedou.

A co mě uchvá­ti­lo napo­pr­vé….

FAMÓZNÍ: Banánové těs­to

Jo, je sku­teč­ně famóz­ní, jak píše autor­ka. Z dvou baná­nů, 2 vajec, 1 moz­za­relly a sla­di­dla vytvo­ří­te roz­mi­xo­vá­ním lité těs­to, kte­ré upe­če­te na ple­chu v tenouč­ké vrst­vě jen krát­ce do tuhos­ti. No a potom se na těs­tíč­ko navr­ší něja­ká ta štrůd­lí­ko­vá náplň a smo­tá, dope­če dorů­žo­va.

Ostatně jsem v této kuchař­ce čas­to vidě­la, byla těs­ta z lité­ho těs­ta upe­če­ná na plac­ku, poté sro­lo­va­ná nebo nakrá­je­ná na tyčin­ky. To je napros­to revo­luč­ní nápad, pro­to­že čas­to vůbec nejde tře­ba z čoč­ky nebo již zmi­ňo­va­né­ho baná­no­vé­ho těs­ta zasy­ro­va udě­lat hmo­tu pat­řič­né kon­zis­ten­ce. Takové raj­ča­to­vé těs­to­vi­ny, což je nakrá­je­né upe­če­né těs­to z rost­lin­ných muk a raj­čat a koře­ní – pará­da! Autorka čas­to pou­ží­vá man­dlo­vé, ara­ší­do­vé, oříš­ko­vé mou­ky, sem tam také žit­nou kva­lit­ní mou­ku, čímž roz­ši­řu­je pohled na peče­ní jako tako­vé.

Co si bude­me poví­dat, s těmi­to mou­ka­mi se pros­tě peče hůř. Nedrží, lámou se – pše­ni­ce je pše­ni­ce. A o to víc oce­ňu­ji nápa­dy na peče­ní, při kte­rém tře­ba prá­vě z man­dlo­vé mou­ky může­te upéct něco, co vypa­dá jako nud­lič­ky. Kdy může­te z baná­nu a mozarelly udě­lat štrů­dl.

I PRO CHLAPY

I páno­vé si při­jdou na své. Pár receptík věno­va­la Kačka i jim. Svačiny do prá­ce může­te klid­ně naser­ví­ro­vat i mužům. Zobání na pár­ty oce­ní kaž­dý s veče­rem, nebo ve chví­li, kdy si chce­me jen tak udě­lat lehoun­kou veče­ři. Různé kre­k­ry, spe­če­né sýry s koře­ním – žasne­te nad jed­no­du­chos­tí. Nad tím, jak lze kouz­lit napří­klad s man­dlo­vou mou­kou, když zvo­lí­te správ­nou for­mu. Placky, zele­ni­na, nudle – a byla bych tady ješ­tě zít­ra, kdy­bych se měla nad vším roz­plý­vat.
Tak roz­plý­vá­ní nechám na vás…

O autor­ce: Kačka Tichá, vyzna­vač­ka zdra­vé­ho život­ní­ho sty­lu, tre­nér­ka, zná­má ze Snídaně s Novou nebo Master Chefa. Prožila spous­tu radost­ných, i méně vyda­ře­ných obdo­bí. Je to člo­věk, kte­rý věří, že se má zku­sit všech­no, aby věděl, co ho vlast­ně baví a co mu vyho­vu­je. Navíc věří, že kaž­dá prá­ce ji něja­kým způ­so­bem obo­ha­tí a posu­ne dál. A tak se posled­ní roky děje.

Mrkněte jí na Instagram nebo Facebook, kde všec­ky dob­ro­ty ochut­ná­te z prv­ní ruky.

Vydalo nakla­da­tel­ství IFP Publishing, www.ifp-publishing.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát!28. března 2017 Sladký život od autorek, které rády mlsají. 36 krát! Nejlepší mlsací recepty jsou vždycky od toho, kdo strašně rád mlsá! A když se mlsný jazýček spojí s touhou po zdravém stravování, můžete si být jisti, že to je ONO. Žádné nechutné náhražky […]
  • Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 %29. března 2017 Pečeme zdravě a chutně - kniha - recenze - 100 % Remoska měla nedávno, lépe řečeno vloni, výročí – 60 let. Právě kvůli těmto kulatinám vyšla speciální kuchařka s recepty koncipovanými přímo do ní. Tahle kuchařská kniha se hodí jak […]
  • Cukrfree kuchařka – Janina Černá24. ledna 2017 Cukrfree kuchařka – Janina Černá Cukr – součást našich životů, úžasná chuť, která vás dostane do dobré nálady a zbaví stresu. Sladká chuť jahod, zmrzliny, zákusku, která se vám rozplývá na jazyku… Pokud se rozhodnete jít […]
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […]
  • Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze24. března 2017 Sapík Babica - Čtyři roční období na talíři - kniha - recenze V této knize se sešli dvě velké osobnosti vaření – Jaroslav Sapík a Jiří Babica. Mám ráda obálky knih všeobecně a tady mě zaujalo jejich společné foto. Kniha má podtitul Čtyři roční období […]
  • Babicovy dobroty - kniha - recenze23. března 2017 Babicovy dobroty - kniha - recenze V každé televizi se dnes vaří a také se čile vydávají kuchařky. Jedním z nejznámějších kuchařů je Jiří Babica. Svou první kuchařku jednoduše nazvanou Babicovy dobroty s podtitulem Jak jíst […]
  • 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce26. května 2017 36x Vegetariánské dobroty okouzlí i masožravce Slibuju na vlastní kožich!  Třicet šest receptů, které kvalitně položí základy tvůrčí a inspirující vegetariánské kuchyně. Které oživí jakoukoliv kuchyni, nějakým vegetariánstvím možná ani […]
  • Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze6. dubna 2017 Babicovy dobroty 2 - kniha - recenze Jiří Babica nezaspal na vavřínech a po úspěchu prvního dílu jeho kuchařky přišel s dvojkou. Opět tu najdeme mnoho fotografií, přehledně ucelených u každého receptu, aby člověk viděl, jak […]
  • Nechte se zlákat pikantností a zažehněte v sobě plamen prostřednictvím Red Hot Chilli kuchařky15. srpna 2018 Nechte se zlákat pikantností a zažehněte v sobě plamen prostřednictvím Red Hot Chilli kuchařky S touhle knihou se naučíte hravě vytvářet nejen ze sušeného, uzeného, ale hlavně z čerstvého chilli velmi lahodné a podmanivé pokrmy, jež si vás získají svojí nezaměnitelnou a […]
  • Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo.14. ledna 2019 Zdravé a hravé svačinky BENTO. Každodenní recepty na nápadité jídlo. Tato kniha vás dokonale seznámí s velmi oblíbenou a vynikající, zdravou variantou jídla, připravovaného do krabičky, a to nejen v Japonsku, ale i jinde ve světě, je takzvané „bento“. Jedná […]