Tvoříme hry pro děti a s dětmi - 20 zábavných her pro děti a rodiče

Tvor

Děti mají nej­ra­dě­ji hry a vyrá­bě­ní. Tyto čin­nos­ti spo­ju­je kni­ha Nadii Michotové, kte­rá může být inspi­ra­cí nejen pro rodi­če dětí od 3 do asi 10 let, ale také pro peda­go­gy ve škol­kách, dru­ži­nách nebo na 1. stup­ni základ­ních škol. Kniha je dopo­ru­če­ná pro děti od 7 let.
Abyste moh­li hru hrát, musí­te si k ní nejdří­ve vyro­bit „pro­pri­e­ty“. Jak to bude tech­nic­ky a finanč­ně nároč­né se dozví­te už z obsa­hu – počet nama­lo­va­ných nůžek uka­zu­je nároč­nost pro­ve­de­ní, počet nakres­le­ných peně­že­nek zase roz­po­čet.

V úvo­du kni­hy autor­ka čte­ná­ře zasvě­tí do toho, jaký při tvo­ře­ní bude nej­čas­tě­ji za potře­bí mate­ri­ál a jaké tech­ni­ky je tře­ba k výro­bě pou­žít. Komponenty k jed­not­li­vým hrám nej­čas­tě­ji pou­ži­je­te filc, poly­sty­ren, pěno­vou gumu (pěnov­ku), lepen­ku, pří­zi, lepi­dlo, nůž­ky a vatu na vycpá­ní. Co se týče tech­nik, nau­čí vás autor­ka za pomo­ci návod­ných obráz­ků zad­ní steh, jed­no­du­chý steh, entlo­va­cí steh, před­ní steh, uzlí­ko­vý steh a kříž­ko­vý steh a polo­vi­nu kříž­ku. Pokud to hra vyža­du­je, jsou uve­de­né šab­lo­ny, kte­ré si obkres­lí­te a pře­ne­se­te na mate­ri­ál.

Co se týče tvo­ře­ní, urči­tě je zapo­tře­bí pomoc dospě­lých se stří­há­ním a šitím. Hry jsou jed­no­du­ché a nápa­di­té, díky pou­ži­tí vlast­no­ruč­ně vyro­be­ných „pro­pri­et“ budou bavit dvoj­ná­sob.

U kaž­dé hry je kro­mě šab­lo­ny výčet potřeb a také podrob­ný pra­cov­ní postup. A samo­zřej­mě popis pra­vi­del hry.  Nechybí pěk­né barev­né foto­gra­fie z tvo­ře­ní.

Většina her je urče­ná pro dva hrá­če, někte­ré pro celou rodi­nu nebo sku­pi­nu.


 • Tvoříme hry pro děti a s dět­mi. 20 zábav­ných her pro děti a rodi­če
 • Autor: Nadia Michotová
 • Počet stran: 96
 • Vydal: CPress
 • Rok vydá­ní: 2019
 • Kniha ke kou­pi: Albatros
 • Hodnocení: 100 %
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Tvoříme hry pro děti a s dět­mi. 20 zábav­ných her pro děti a rodi­če
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody22. srpna 2018 Hry plné nápadů a fantazie – do klubovny i do přírody Hra je nejdůležitější prostředek výchovy. Prostřednictvím her rozvíjíme u dětí fantazii a tvůrčí myšlení. Naděžda Kalábová působí v oblasti mimoškolní výchovy a vede kurzy pro pedagogy. […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké19. srpna 2018 Logopedické deskové hry - zábava pro malé i velké Tato publikace se skládá ze 4 herních plánků k upevnění hlásek L, CSZ,ČŠŽ,R a Ř. Ke hře budete potřebovat barevné figurky a kostku na házení. Hra je určena pro 2 – 4 hráče. Najdete zde […]
 • Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele26. března 2018 Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele „Nároky na pedagogickou profesi stále vzrůstají, zvyšuje se počet žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami, stoupá pedagogická odbornost řady rodičů a jejich zájem o […]