Tři ženy jednoho muže

nas manzel

Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespá­jí. Pokud tedy nepo­čí­tá­me Phillipa Rochestera, kte­rý byl nebo je part­ne­rem kaž­dé z nich. Když se Phillip roz­hod­ne opus­tit Imogen kvů­li mlad­ší a atrak­tiv­něj­ší Naomi,nečeká, že by mu jeho budou­cí býva­lá man­žel­ka moh­la jeho plá­ny zni­čit. Imogen se však nehod­lá vzdát bez boje - chce si pone­chat nejen dům, ale i své­ho syna Alistaira. S tím Phillip samo­zřej­mě nesou­hla­sí a sna­ží se Imogen „pře­svěd­čit“ o své prav­dě. Vyděšená žena však pro­ve­de něco šíle­né­ho... a pak jí nezbý­va než bojo­vat o život.

Naštěstí pro­ti Phillipovi ale nesto­jí sama. Nečekané spo­jen­ce nachá­zí v Ruby, Phillipově prv­ní man­žel­ce, a v Naomi, Phillipově aktu­ál­ní part­ner­ce a snou­ben­ce. Nejen Imogen totiž ukrý­vá tem­ná tajem­ství a bolest, kte­rou spo­luži­tí s Phillipem při­ná­še­lo. Trpěla i Ruby a trpí i Naomi... a všech­ny tři se chtě­jí pomstít.

Psychologický thriller Náš man­žel napsa­la brit­ská spi­so­va­tel­ka Jo Jakeman. Příběh začí­na Phillipovým pohřbem, na kte­rém se sešly všech­ny tři ženy. Co se vlast­ně sta­lo? Po pohřbu se vrá­tí­me v čase do doby, kdy Phillip ozná­mí Imogen pod­mín­ky roz­vo­du a sle­du­je­me poci­ty nešťast­né ženy, kte­rá je ráda, že její trá­pe­ní již brzy skon­čí. Nehodlá ale ode­jít s prázd­nou, a tak se pouš­tí do nerov­né­ho boje, kte­rý pro­vě­ří  její  silu a odhod­lá­ní.

Druhou vypra­věč­kou pří­bě­hu je Ruby, kte­rá je až nezdra­vě fixo­vá­na na býva­lé­ho man­že­la. Navzdory vše­mu, co jí udě­lal, se ho neu­stá­le sna­ží omlou­vat a hle­dět na jeho lep­ší strán­ky. Ani její trpě­li­vost ale není neko­neč­ná a brzy začne tou­žit po pomstě... Spíš než na samot­nou pomstu se však kni­ha sou­stře­dí na pro­ple­te­nec part­ner­ských vztahů a poci­ty a myš­len­ky hlav­ních hrdi­nek. Některé její čás­ti jsou nere­a­lis­tic­ké a zdlou­ha­vé, vše ale zachra­ňu­je per­fekt­ní závěr.

Hodnocení: 70%

Náš man­žel

Autorka: Jo Jakeman

Originální název: The Exes’s Revenge

Vydáno: Motto, 2019

Počet stran: 304


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […]
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […]
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […]
  • Koukám a co nevidím4. března 2018 Koukám a co nevidím Ivanku Devátou jako autorku řady povídek a fejetonů netřeba dlouze představovat. Aktuálně vychází v nakladatelství Motto její sbírka každodenních postřehů ze života s názvem Koukám a co […]
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […]
  • Pokoj zázraků10. prosince 2018 Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život naplňuje práce a péče o dvanáctiletého syna Louise. Většinu času věnuje práci, kterou považuje za […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]
  • Recenze knihy: Čarodějnice30. května 2018 Recenze knihy: Čarodějnice Je velký počet stránek znakem dobré detektivky se zajímavou zápletkou? Nebo se jedná o vatu a příběh by měl jiný spád, kdyby kniha o třetinu stránek zhubla? Přesně tyto otázky jsem si […]
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […]