Terezínský deník Helgy Pollak - Kinské

  •  
muj terezinsky denik

Když měla Helga Pollak 12 let, depor­to­va­li ji i s otcem Otto Pollakem do ghet­ta v Terezíně. Od 27. led­na 1943, až do své­ho trans­por­tu do Osvětimi 23. říj­na 1944, žila v dív­čím domo­vě L 410, v poko­ji 28. Zde se svě­řo­va­la jen své­mu dení­ku, kte­rý popr­vé vyšel v roce 2014 v Německu a tenhle rok se dočkal i čes­ké­ho pře­kla­du. Helžiny zápis­ky jsou dopl­ně­ny his­to­ric­ký­mi a bio­gra­fic­ký­mi poznám­ka­mi a taky zápis­ky její­ho otce Otta. Otec a dce­ra se vzá­jem­ně dopl­ňu­jí, což vzbu­zu­je pocit pospo­li­tos­ti, sdí­le­ných zku­še­nos­tí, obav i nadě­je.

Helžině mámě se ješ­tě před vál­kou poda­ři­lo emi­gro­vat do Anglie. Snažila se, aby za ní moh­la při­jet i Helga, ale vypuk­nu­tí vál­ky její plán zni­či­lo. Štěstím v neštěs­tí bylo, že Helga a její otec měli pev­ný, upřím­ný vztah a byli si navzá­jem opo­rou. Před vál­kou, počas vál­ky i po vál­ce.

Tahle kni­ha je prv­ním kom­plet­ním vydá­ním dení­ku Helgy Pollak - Kinské. K vydá­ní ho při­pra­vi­la a komen­tá­ři a roz­ho­vo­ry dopl­ni­la Hannelore Brenner. Tu inspi­ro­val prá­vě Helžin deník nejen k napsá­ní vlast­ní kni­hu Děvčata z poko­je 28, ale i k dal­ším pro­jektům spo­je­ným s tímhle poko­jem a v roce 2007 i k zalo­že­ní ofi­ci­ál­ní­ho spol­ku Room 28 v Berlíně.

Kniha čte­ná­ře obe­z­na­mu­je s nor­mál­ním živo­tem dív­ky kon­cem 30. let 20. sto­le­tí a popi­su­je, jak se postup­ně měnil kvůli nejrůzněj­ším pro­ti­ži­dov­ským opat­ře­ním. Vykresluje běž­ný život v tere­zín­ském ghet­tu a spo­luna­ží­vá­ní s ostat­ní­mi dív­ka­mi v dív­čím domo­vě, kde oby­va­tel­ky děla­ly všech­no pro to, aby svůj život udě­la­ly hez­čím a lep­ším. Poslední ze tří deníků se však neza­cho­val, a tak pří­běh dovyprá­ví pro­střed­níc­tvím svých pozná­mek Otto Pollak. On i jeho dce­ra naštěs­tí vál­ku pře­ži­li, tak­že se v kni­ze dozví­te i o jejich dal­ších osu­dech a osu­dech jejich rodin­ných pří­sluš­níků. Pokud vyhle­dá­vá­te tenhle typ lite­ra­tu­ry, kni­ha vás zaujme - vykres­lu­je totiž život dospí­va­jí­cích v téhle neleh­ké době.

 

Hodnocení: 95%

 

 

Můj Terezínský deník 1943-1944

Autorky: Helga Pollak - Kinski, Hannelore Brenner

Originální název: Mein Theresienstädter Tagebuch 1943-1944: und die Aufzeichnungen mei­nes Vaters Otto Pollak

Překlad: Ema Stašová

Vydáno: XYZ, 2019

Počet stran: 280


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Zlomené duše17. prosince 2018 Zlomené duše Píše se rok 1950 a na internátní škole Idlewild se na jednom pokoji ocitnou čtyři odlišné dívky. Sebevědomá potížístka Katie, nadaná sportovkyně Roberta, nemanželská dcera bohatého […]
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […]
  • František Emmert - Holocaust21. června 2018 František Emmert - Holocaust Masová vražda šesti milionů evropských Židů spáchaná v letech 1941 až 1945 se dnes nazývá holocaust. Nacisté tehdy chtěli vyhladit všechny osoby židovského původu, včetně dětí a starých […]
  • Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl15. června 2018 Drago Jančar - Dnes v noci jsem ji viděl Během druhé světové války ze zámku u Lublaně jedné lednové noci beze stopy zmizela okouzlujúcí žena z vysoké společnosti. Co se s ní stalo? Ona a její manžel byli nuceni stýkat se s […]
  • Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř10. července 2018 Mimo zákon - kam se člověk podíval, všude samý loupeživý rytíř Rytíř Friduš z Linavy si v poslední čtvrtině 13. století, vyhlédl Krásenický vrch, přičemž se rozhodl, že na něm postaví hrad. Toto území mu sice neříkalo pane, ale to mu bylo vcelku […]
  • Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let13. června 2018 Nový tajný deník Hendrika Groena, 85 let Populární holandský stařík Hendrik Groen je zpět! Po roce se rozhodl opět vrátit ke svému deníku a zaznamenávat všechno, co se děje v domově důchodců, ve kterém tráví stáří. Pořád nemůže […]
  • Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky10. srpna 2018 Pavel Taussig přežil Pochod smrti a teď vydává své vzpomínky Pavel Taussig se narodil do židovské rodiny, ale rodiče ho nechali pokřtít jako evangelíka. Chlapec totiž přišel na svět jen několik měsíců po Hitlerově uchopění moci v Německu a jeho […]
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […]