Tady a teď - Kreativní deník a průvodce světem mindfulness.

Tady

Chcete se začít dívat na svě nový­ma oči­ma a pro­ží­vat pří­tom­ný oka­mžik? Jste kre­a­tiv­ní duše a odbor­né pub­li­ka­ce nejsou zrov­na váš šálek kávy? Kreativní deník vám sli­bu­je, že se nau­čí­te žít tady a teď a ješ­tě se to nau­čí­te zábav­nou for­mou.

Na tuhle kni­hu jsem byla vel­mi zvě­da­vá, pro­to­že nesli­bu­je málo. K mé rados­ti ale musím říct, že to kni­ha spl­ňu­je. Kromě kre­a­tiv­ních cvi­če­ní v kni­ze najde­te i něja­ké to poví­dá­ní o tom, co to min­d­ful­ness je a jak ho co nej­lé­pe prak­ti­ko­vat. Některá cvi­če­ní kro­mě vás donu­tí pro­cvi­čit si upřím­nost a to k sobě samé­mu. Jde o při­da­nou hod­no­tu, kte­rá je vel­mi uži­teč­ná a pomů­že vám v živo­tě.

„Nic není defi­ni­tiv­ní. Zůstaňte v pohy­bu.” (str. 82)

 Pokud si bude­te chtít z kni­hy odnést co nej­ví­ce, je dob­ré kni­hu vypl­ňo­vat postup­ně. Trénink min­d­ful­ness zabe­re něja­ký ten čas a chce to not­nou dáv­ku trpě­li­vos­ti. Stačí, když si kaž­dý den udě­lá­te pár cvi­če­ní, ale bude­te to dělat s vel­kou peč­li­vos­tí.

Hodně jsem oce­ňo­va­la, že cvi­če­ní vypl­ňu­je­te dvo­jím způ­so­bem - kres­le­ním a tex­tem. Nejde o žád­né slo­ži­té kres­le­ní nebo psa­ní, všech­no je jenom na vás. Líbila se mi ta vol­nost, kte­rou jed­not­li­vá cvi­če­ní měla.

„Náš dech je jako vlna. S náde­chem stou­pá, s výde­chem kle­sá.” (str. 122)

 Nesmím zapo­me­nout na gra­fic­ké zpra­co­vá­ní kni­hy. Vzhled je jed­no­du­chý a čeno­bí­lí. Díky tomu může­te pou­ží­vat všech­ny mož­né bar­vy a nic vás tak nebu­de roz­pty­lo­vat myš­len­kou, jest­li to všech­no na jed­né stra­ně k sobě ladí.

Knihu bych urči­tě dopo­ru­či­la všem kre­a­tiv­ním duším, kte­ré chtě­jí obje­vit kouz­lo pří­tom­né­ho oka­mži­ku. Kniha pro vás nic nebu­de v momen­tě, kdy nejste trpě­li­vý a kre­a­tiv­ní cvi­če­ní vás spí­še otra­vu­jí - to spíš sáh­ně­te po něja­ké odbor­né pub­li­ka­ci.

„Nastavte si budík na kaž­dých 60 minut. Zvonění vás bude upo­mí­nat, abys­te byli vděč­ní.” (str. 146)

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Učíme se s Tomášem - čísla10. září 2017 Učíme se s Tomášem - čísla Původní seriál z roku 1984 na náměty ještě starší knížky anglického reverenda W. V. Awdryho se dočkal mnoha a mnoha pokračování a variací. Jeho základem je příběh o dění na smyšleném […]