Sympatická androidka je zpět

  •  
iko

Po poráž­ce měsíč­ní krá­lov­ny Levany se zdá­lo, že mezi Zemí a Měsícem zavlád­ne mír. Po Zemi se však pořád potu­lu­jí zmu­to­va­ní měsíč­ní vojá­ci, kte­ří se nechtě­jí vzdát, dokud nebu­dou spl­ně­ny jejich poža­dav­ky. Vrátit jim jejich lid­skou podo­bu není mož­né, no oni tomu nevě­ří a mys­lí si, že nová měsíč­ní krá­lov­na Cinder by to doká­za­la, pokud by chtě­la. Protože akce zmu­to­va­ných vojá­ků ohro­žu­jí křeh­ké pří­mě­ří mezi Zemí a Měsícem, pově­ří Cinder svou nej­lep­ší kama­rád­ku, andro­id­ku Iko, aby pro­ti rebe­lu­jí­cí armá­dě zasáh­la.

Pomoc jí má stráž­ce Kinney, kte­rý nená­vi­dí andro­i­dy, a to, že s jed­ním musí spo­lu­pra­co­vat, nese doce­la těž­ce, a vůbec nechá­pe, proč mají Iko všich­ni tak rádi. Postupně si však na její pří­tom­nost zvy­ká a - i když si to nechce při­pus­tit - odváž­ná andro­id­ka se mu začne dostá­vat pod kůži a jejich vztah se začne kom­pli­ko­vat. Problémy se nevy­h­ly ani jejich přá­te­lům... Podaří se jim dát vše do pořád­ku?

Kniha Iko: Sama sebou nava­zu­je na úspěš­nou sérii Měsíční kro­ni­ky, kte­rou napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Marissa Meyer. Dozvíte se zde i o dal­ších osu­dech oblí­be­ných hrdi­nů, hlav­ně o prin­ci Kaiovi a Cinder, Vlku a Scarlet, Thornovi a Cress a Jacinovi a Winter, ale jak už název napo­ví­dá, hlav­ní posta­vou toho­hle pří­bě­hu je své­rázná andro­id­ka Iko. Ta se sou­stře­dí nejen na svůj úkol, ale najde si čas i na pát­rá­ní po svém půvo­du, sně­ní o nád­her­ných šatech a ple­se i na své přá­te­le.

V kni­ze je kla­den vel­ký důraz na odda­nost a přá­tel­ství, ale nechy­bí ani tro­chu roman­ti­ky, něko­lik vtip­ných hlá­šek a hlav­ně akce a napě­tí. Samotné vel­ké finá­le není tak vel­ko­le­pé, jak moh­lo být, ale všech­no se hez­ky vyře­ši­lo, a tak je tahle kni­ha důstoj­nou teč­kou za vel­mi zda­ře­nou sérií. Nebo se dočká­me dal­ších pří­bě­hů ze svě­ta Mésíčních kro­nik?

Hodnocení: 95%

Iko: Sama sebou

Autorka: Marissa Meyer

Kresba: Stephen Gilpin

Originální název: Gone Rogue

Překlad: Radka Kolebáčová

Vydáno: Egmont, 2019

Počet stran: 336


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […]
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […]
  • Recenze: Zvířátka v džungli29. června 2018 Recenze: Zvířátka v džungli V džungli se narodili dva malí tygříci, kteří provedou malé čtenáře životem v pralese a ukážou jim ostatní obyvatele, kteří tu žijí s nimi. Text Ginger Swift a ilustrace Laury Horton […]
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Záhadné zmizení dívky15. května 2019 Záhadné zmizení dívky Summer bylo devatenáct let, když beze stopy zmizela během pikniku na pláži Ženevského jezera. Byla zde se svými třemi nejlepšími kamarádkami a svým o pět let mladším bratrem Benjaminem. […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]