Receptář z barokní apatyky: Zamilujte se do života!

IMG 20190122 145334

Návodný receptář plný vůně z barok­ní apa­ty­ky? Tak přes­ně to je takhle kni­ha. S vel­kou lás­kou a péčí sepsa­la tako­vý sou­bor nej­zá­klad­něj­ších rece­pi­sů Vladislava Mlada Jirásková a je mi snad jen líto, že to není kni­ha veli­kos­ti bichle, pro­to­že nejen ty recep­ty, ale hlav­ně ten hla­di­vý styl a nahlí­že­ní do šuplíč­ku his­to­rie, by si to sku­teč­ně zaslou­žil.

Polovinou na mne dýchly sta­ré časy, o kte­rých se tu s péčí a las­ka­vos­tí píše, najed­nou sku­teč­ně máte pocit, že cítí­te všech­ny ty vůně a za okny drn­čí dře­vě­ná kola povo­zů… a polo­vi­nou je to kla­sic­ká parád­ní kni­ha pro bylin­ká­ře plná základ­ních, i zapo­me­nu­tých recep­tů. Vše v pomě­rech, kte­ré se dají nazvat léči­vý­mi pro duši.

IMG 20190122 145334
IMG 20190122 145334
IMG 20190122 145256
IMG 20190122 145256

Je dob­ré vědět, k čemu co je….

Základy by měl znát kaž­dý. A to i v pří­pa­dě, že cho­dí pro prv­ní pomoc do lékár­ny. Je dob­ré vědět, k čemu je heř­má­nek a na co pomů­že máta. Jak vyro­bit bylin­ný likér nebo eli­xír, jak uva­řit pam­pe­liš­ko­vý med/sirup – pro­to­že to nejen může při­jít tělu vhod kdy­ko­liv v prů­bě­hu roku, ale také si z mno­ha uve­de­ných recep­tů může­te poří­dit skvě­lé doma vyrá­bě­né dár­ky pro své blíz­ké. Rázem máte pro­gram na celý rok, vyrá­bět dár­ky pro své blíz­ké na Vánoce. Nebo si vypěs­tu­je­te pěk­ný zvyk dát si koře­ně­né víno před spa­ním, nebo meduň­ko­vý čaj – a život bude hez­čí.
Ano, řek­la bych, že bylin­ky a tako­vý celist­vý pří­stup k živo­tu, ho činí hez­čím.

I kdy­bys­te k bylin­kám nemě­li žád­ný vztah, v tuhle chví­li si ho vypěs­tuj­te­te. A uva­řit si na nachla­ze­ní bez­in­ko­vý čaj a osla­dit ho medem je pře­ce jen o dost mystič­těj­ší záži­tek než nalít si syp­kou směs s para­ce­ta­mo­lem do hrneč­ku. Na tyhle bylin­ko­vé léky se tak nějak od pří­ro­dy lid­ská duše víc těší!

Autorka mne v této zdob­né, i vel­mi prak­tic­ké kni­ze, při­vá­dě­la na růz­né myš­len­ky. Dolovala jsem ze sebe dáv­no zapo­me­nu­tou, či spí­še zapo­mí­na­nou, lás­ku k bylin­kám, kte­rou jsem kdy­si v dět­ství jen hoře­la. Okouzlily mne obráz­ky, kte­ré vzbu­zu­jí chuť na čaje, ovo­ce, pře­de­vším však na vůně, péči a svět jako tako­vý.

A víte co?

Zkusme tře­ba Elixír věč­né­ho živo­ta:

2 l plo­dů čer­né­ho bezu

500 g cuk­ru

1 l rumu

1 l vody

3 lží­ce mle­té kávy

Plody čer­né­ho bezu oper­te a povař­te s 1 lit­rem vody 15 minut. Sceďte šťá­vu, do kte­ré při­dej­te cukr a kávu. Vše ješ­tě 10 minut svař­te do roz­puš­tě­ní cuk­ru. Když šťá­va vychlad­ne, při­lij­te rum. Elixír uží­vej­te den­ně, jen men­ší sklen­ku.

Stejně jako se autor­ka díky této kni­ze vrá­ti­la k sobě, tak i vám v tomhle pomů­že.

Najít radost v drob­nos­tech, v detai­lech...

O autor­ce: Vladislava Mlada Jirásková je malíř­ka obra­zů a slov, pub­li­cist­ka a bylin­kář­ka. Autorka kni­hy Léčivá domác(t)nost a Síla léči­vých polé­vek. Inspiraci čer­pá z pří­ro­dy, tra­dic a koře­nů naší země. Nejvíc od živo­ta zís­ka­la, když byd­le­la něko­lik let na samo­tě v malé ves­nič­ce na jihu Čech. Vrátila se k sobě, do při­ro­ze­nos­ti a lůna Matky Země. Tehdy se jí spl­nil sen, kte­rý měla odma­lič­ka. Chtěla se totiž stát pous­tev­ní­kem v les­ním krá­lov­ství a v něm malo­vat, tvo­řit, sbí­rat bylin­ky a žít v sou­la­du s pří­ro­dou.

I když dnes žije v měst­ské divo­či­ně, vět­ši­nu času trá­ví pořád v pří­ro­dě. Kráčí ces­tou srd­ce, na svých výsta­vách nebo semi­ná­řích inspi­ru­je dru­hé. Pravidelně pub­li­ku­je v měsíč­ní­ku Regenerace.

Vydalo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně.10. února 2019 DOMÁCÍ MEDOVÁ KUCHAŘKA. Medové speciality i běžná kuchyně. Pro všechny milovníky medu je tato kniha "Medová kuchařka" s více než 160 recepty jako dělaná. Kromě autorkou vyzkoušených receptů na velké množství dobrot, kde je z jednou složek […]
  • BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové30. července 2017 BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové Nadšenci bylinek si zcela určitě nesmí nechat ujít knižní novinku „Jak pěstovat a zpracovat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. příručka pro pěstitele, […]
  • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […]
  • Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové6. ledna 2019 Glycerinová mýdla: Voňavá kniha pro tvořivé duše od autorek Alexandry Martiny Behalové a Terezy Štegrové Glycerinová mýdla je doslova voňavá kniha pro všechny tvořivé duše, ale i pro ty, kteří milují hlavně kvalitní produkty vyrobené z přírodních surovin v prostředí svého vlastního domova. A […]
  • ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché11. června 2018 ZELENÁ KOSMETIKA od Michaely Suché Pro velké fanoušky a milovníky domácí přírodní kosmetiky je publikace "Zelená kosmetika" od finalistky soutěže bloggerka roku 2016 Michaely Suché, jež vydalo nakladatelství CPress, tou […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]