První pomoc pro děti - Víš, jak provést masáž srdce? Díky této skládačce si to snadno zapamatuješ!

  •  
PrvniPomocProDeti

Frangmet vydal útlou a jed­no­du­chou sklá­dač­ku pro děti, kte­rá však může zachrá­nit lid­ský život. Jde o „První pomoc pro děti“. Skládačka je urče­ná pro děti od deví­ti let, pocho­pí ji ale už prv­ňá­ček. Knížka pomo­cí dopro­vod­ných ilu­stra­cí dětem vysvět­lu­je, jak se zacho­vat v situ­a­cích, kdy je někdo v jejich oko­lí v nebez­pe­čí.

Důležitou a prv­ní zása­dou, kte­rá není opo­me­nu­ta ani v této kníž­ce, je zása­da: „Nejdříve se roz­hléd­ni!“ Vybízí děti k tomu, aby upou­ta­ly v nebez­peč­né situ­a­ci pozor­nost něko­ho dospě­lé­ho a neo­hro­zi­ly sami sebe, napří­klad v sil­nič­ním pro­vo­zu. Pokud se někdo topí, mělo by dítě při­vo­lat pomoc, nikdy se nesna­žit samo tonou­cí­ho zachra­ňo­vat. Pokud není v dohle­du dospě­lý a má dítě mobil, je vybíd­nu­to, aby zavo­la­lo čís­lo 155, pří­pad­ně 112 nebo zmáčklo tla­čít­ko tís­ňo­vé­ho volá­ní. Doporučená je i apli­ka­ce „Záchranka“, kte­rou sta­čí v pří­pa­dě ohro­že­ní spus­tit a čer­ve­né tla­čít­ko stisk­nout tři vte­ři­ny. Tak je ode­slá­na přes­ná polo­ha a vytá­čí se čís­lo 155. Důležité je udat adre­su, pro­to jsou děti ve sklá­dač­ce vybí­ze­ny, aby zna­ly svou adre­su, adre­su babič­ky nebo kama­rá­da, u nichž jsou na prázd­ni­nách. Někdy pomů­že záchra­ná­řům i čís­lo lam­py, uka­za­te­le roz­cest­ní­ku nebo počty kilo­me­t­rů.

Druhá část sklá­dač­ky je zamě­ře­ná na kon­krét­ní pří­kla­dy. Co dělat, když dítě najde člo­vě­ka, kte­rý se nehý­be a nedý­chá? Jak zasta­vit krvá­ce­ní? Co dělat, když tátu bolí na hru­di? Co dělat, když je babič­ka „div­ná“? Má div­ný výraz, usmí­vá se nakři­vo, drmo­lí nebo nemů­že pořád­ně hýbat rukou či nohou? Co dělat, když se kama­rád popá­lil nebo polil hor­kou vodou? Co když kama­rád spa­dl z výš­ky, praš­til se do hla­vy, pro­pa­dl se pod ním led, má střep v noze nebo hře­bík v dla­ni, je na něco aler­gic­ký, sně­dl něco jedo­va­té­ho nebo si pod­vr­kl kot­ník? Na všech­ny tyto otáz­ky dosta­nou děti odpo­vě­di v „První pomo­ci pro děti“.

Knížka je uži­teč­ná, může klid­ně viset na led­nič­ce, lze ji při­ba­lit do bato­hu na tábor nebo ji spo­lu s dítě­tem poslat do ško­ly. Teď před prázd­ni­na­mi se to roz­hod­ně hodí…


 • První pomoc pro děti
 • Autoři: MUDr. Barbara Nižnanská – MUDr. Robert Pleskot – Mgr. Kristýna Schnablová
 • Ilustrace: Lukáš Fibrich
 • Nakladatelství: Fragmet
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
 • Hodnocení: 100 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
První pomoc pro děti
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády30. července 2018 Schovávaná se zvířátky. Najdi jelena a jeho kamarády Schovávaná se zvířátky je další z interaktivních dětských knížek, v nichž obrazová stránka výrazně převažuje nad textovou. Dá se říci, že obrazová část je hlavní složkou a textová ji […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti9. srpna 2018 Hádanky a úkoly pro sportovce šikuly -knížka, která rozhýbe vaše děti Ve zdravém těle zdravý duch. Pro někoho možná otřepaná fráze. Pro děti je ale pohyb velice důležitý. Pravidelně se hýbat a otužovat by měla být součást každého dne, nejen dětí, ale i […]