Prchavý čas světla

prchavy cas svetla

V roce 1929 při­jíž­dí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy pad­ne do oka slav­né­mu surre­a­lis­tic­ké­mu foto­gra­fo­vi Man Rayovi, kte­rý ji chce za model­ku. Lee však pro­hla­šu­je, že by sní­mek radě­ji foti­la, než jím byla, a tak foto­gra­fa pře­svěd­čí, aby ji při­jal jako asi­s­tent­ku a nau­čil ji všech­no, co umí. Během spo­leč­né prá­ce v ate­li­é­ru se jejich živo­ty brzy pro­po­jí, což navždy změ­ní nejen Leeinu, ale i Manovu život­ní dráhu. Prožívají spo­lu Leeiny prv­ní umě­lec­ké kro­ky, hlu­bo­ké poro­zu­mě­ní a vzá­jem­nou sil­nou při­taž­li­vost.

O sedm­náct let star­ší Man ji vel­ko­ry­se zasvě­cu­je do umě­ní foto­gra­fie, ale záro­veň se cho­vá majet­nic­ky – jako uči­tel i mile­nec - a Lee si musí odpo­vě­dět na otáz­ku, jak sklou­bit milost­ný vztah s vlast­ní­mi umě­lec­ký­mi ambi­ce­mi – a kolik je ochot­ná pro lás­ku obě­to­vat.

Román Prchavý čas svět­la napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Whitney Scharerová. Jak sama autor­ka říká, je to pří­běh o umě­ní, lás­ce, Paříži, sexu, jíd­le a dru­hé svě­to­vé vál­ce. Lee je sil­ná a odhod­la­ná hlav­ní hrdin­ka, kte­rá ví, co chce, a jde si za tím. Ano, dělá chy­by, ale doká­že se z nich pou­čit. Man Ray je taky sil­ná a cha­risma­tic­ká osob­nost, a tak není divu, že je jejich vztah občas více než kom­pli­ko­va­ný.

Autorka si důklad­ně pro­stu­do­va­la his­to­ric­ké doku­men­ty, a tak její pří­běh půso­bí rea­lis­tic­ky a auten­tic­ky, a je jed­no, zda popi­su­je umě­lec­ké pro­stře­dí před­vá­leč­né Paříže nebo bojiš­tě ve vál­kou zmí­ta­né Evropě. Kromě toho podrob­ně zachy­cu­je i nové obje­vy foto­gra­fic­kých tech­nik a při­bli­žu­je život váleč­ných zpra­vo­da­jů. Charektery hlav­ních hrdi­nů a samot­ný pří­běh - i když zalo­že­ný na sku­teč­ných udá­los­tech - je však jen výsled­kem autor­či­ny před­sta­vi­vos­ti. I tak si ale po pře­čte­ní řek­ne­te, že se vše moh­lo ode­hrát přes­ně tak, jak je to popsa­né.

 

Hodnocení: 95%

 

 

PRCHAVÝ ČAS SVĚTLA

Autorka: Whitney Scharerová

Originální název: The Age of Light

Překlad: Věra Kotábová

Vydáno: Metafora, 2019

Počet stran: 360

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Právem MOJE11. února 2019 Právem MOJE Mladá a ambiciózní právnička Francine Dayová stojí jen kousek od nejvyššího ocenění své kariéry - udělení titulu advokát Jejího Veličenstva. K tomu však potřebuje nějaký velký případ. […]
  • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]
  • Nejznámější české a moravské koledy19. listopadu 2017 Nejznámější české a moravské koledy K blížícím se vánočním svátkům neodmyslitelně patří zpívání koled. Ty nejznámější české a moravské koledy sesbíral Pavel Maťátko a sestavil z nich stejnomenný zpěvník.    Ve vánočním […]
  • Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může8. listopadu 2018 Smíchula čaruje - kouzelník, který dělá čest svému jménu a pomáhá, kde jen může Kouzelníček Smíchula a kuličkové kouzlo - Smíchula jednoho dne přistál na dětském pískovišti právě ve chvíli, kdy se malá Alenka snažila udělat bábovičku. Bohužel to nešlo, písek se […]
  • Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes1. září 2018 Ptáci - Poznej 85 zajímavých druhů - velmi poutavé vyprávění o okřídlených králích nebes   Kniha pojednává o 85 druzích nejčastějších ptačích druhů, které se vyskytují v Evropě. Prvních pár stránek se zaobírá tím, jak ptáci všeobecně vypadají. Kniha se věnuje […]
  • Němčina - 500 vět k překladu26. února 2018 Němčina - 500 vět k překladu Dosáhli jste v němčině úroveň B2 a nebo vyšší a chcete si své znalosti tohohle jazyka otestovat? Útlá knížka Němčina - 500 vět k překladu vaše znalosti důkladně prověří. Jak už název […]
  • Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha21. května 2018 Nelinka – Štěňátko na cvičáku - kniha Nelinka je malá psí slečna, která má za paničku Violku, jedenáctiletou moc milou holčičku, kterou nade vše zbožňuje. Nejenom proto, že si s ní hraje, blbnou spolu, dovádí, ale též i díky […]