Právem MOJE

pravem moje

Mladá a ambi­ci­óz­ní práv­nič­ka Francine Dayová sto­jí jen kou­sek od nej­vyš­ší­ho oce­ně­ní své kari­é­ry - udě­le­ní titu­lu advo­kát Jejího Veličenstva. K tomu však potře­bu­je něja­ký vel­ký pří­pad. Takový, kte­rý se dosta­ne na titul­ní strán­ky novin. Tím by mohl být roz­vod Martina a Donny Joyových, ve kte­rém jde o vel­ké bohat­ství. Francine zastu­pu­je Martina a jejich vztah by byl čis­tě pra­cov­ní, pokud by doká­za­li igno­ro­vat vzá­jem­nou při­taž­li­vost. To se jim však nepo­ved­lo, a tak se z advo­kát­ky a její­ho kli­en­ta sta­li milen­ci.

Jenže pak beze sto­py zmi­ze­la Martinova žena a z Martina se stal hlav­ní pode­zře­lý. Vyšetřování odkry­lo něko­lik pře­kva­pe­ní. Tehdy Francine zjis­ti­la, že mož­ná prá­vě ona vidě­la Donnu Joyovou napo­sle­dy živou. Co má však dělat, když si na těch něko­lik klí­čo­vých hodin vůbec nevzpo­mí­ná?

J.L. Butler je pseu­do­nym brit­ské spi­so­va­tel­ky a novi­nář­ky Tasminy Perry,úspěšné autor­ky sedm­nác­ti knih. Právem moje je jejím prv­ním thrille­rem, kte­rý se roz­hod­la vydat pod pseu­do­ny­mem.

Hlavní hrdin­ka je popi­so­vá­na jako bri­lant­ní práv­nič­ka. Jen ško­da, že ní je vždyc­ky jenom do oka­mi­hu, než na scé­nu nastou­pí sexy mili­ar­dář. Když se tak sta­ne, hrdin­ka pře­stá­vá pře­mýš­let a jedi­né, na co se doká­že sou­stře­dit, jsou její poci­ty lás­ky a tou­hy. Pokud pomi­ne­me tohle, je hlav­ní hrdin­ka doce­la sym­pa­tic­ká a inte­li­gent­ní, ale ved­lej­ší posta­vy jsou pro­pra­co­va­něj­ší a jejich osu­dy mají vět­ší šan­ci zaujmout čte­ná­ře.

Příběh se ode­hrá­vá v atrak­tiv­ním pro­stře­dí práv­nic­ké komo­ry a poua­vý je i pohled do záku­li­sí různých pří­padů pro­jed­ná­va­ných v soud­ních síních. Příběh se postup­ně zamo­tá­vá, napě­tí se stup­ňu­je a kro­mě toho autor­ka píše vel­mi čti­vě, tak­že bude­te mít pro­blém se od kni­hy odtrh­nout. Na kon­ci na vás čeká pře­kva­pi­vé rozuz­le­ní, ale i tak je kni­ha spíš psy­cho­lo­gic­kým romá­nem než  plno­hod­not­ným thrille­rem, tak­že pokud máte tenhle žánr v obli­bě, z kni­hy Právem moje zkla­má­ni nebu­de­te.

 

Hodnocení: 80%

 

 

Právem moje

Autorka: J. L. Butler

Originální název: Mine

Překlad: Ondřej Frühbauer

Vydáno: Metafora, 2018

Počet stran: 400

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […]
  • Prchavý čas světla11. dubna 2019 Prchavý čas světla V roce 1929 přijíždí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy padne do oka slavnému surrealistickému fotografovi Man Rayovi, který ji chce za modelku. Lee však prohlašuje, že by snímek raději […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně11. srpna 2018 Můj psí život anebo Bígl Bertík znovu na scéně „Dovolte, abych se představil: Jsem bígl a mé celé jméno zní Alberto z Rododendronu. Jméno začínající na A znamená, že pocházím z prvního vrhu naší mámy, a onen šlechticky znějící přídomek […]