Panský dům a jeho dědictví – závěrečný díl rodinné ságy

PDm

Osud jed­né rodi­ny a lás­ka, jež všech­no pře­ko­ná

Máte rádi rodin­né ságy? Zamilovali jste se do rodi­ny Melzerů tak jako já? Chcete vědět, jak se bude Marii dařit jako mód­ní návr­hář­ce? Sáhněte po tře­tím dílu Panský dům a jeho dědic­tví. 

Píše se rok 1923 a my se opět vra­cí­me do Panského domu do Ausburgu. Paul se plně věnu­je vede­ní továr­ny, kte­rá se opět dosta­la mezi úspěš­né pod­ni­ky. Marie si spl­ní sen a díky Paulovi ote­vře svůj mód­ní ate­li­ér. Je veli­ce úspěš­ná mód­ní návr­hář­ka. Pracovně se jí veli­ce daří. Často se ale dostá­vá do spo­ru se svým man­že­lem. Zanedbává rodi­nu, své děti i man­že­la. I on trá­ví pří­liš mno­ho času v továr­ně. Vše zajde až tak dale­ko, že z pan­ské­ho domu ode­jde za svou švag­ro­vou Kitty a spo­leč­ně s ní byd­lí. Dokáže se Paul vyrov­nat s minu­los­tí své ženy? Vrátí se Marie zpět i s dět­mi? Najdou opět spo­leč­né štěs­tí a budou si zno­vu rozu­mět? Neváhejte a začtě­te se do závě­reč­né­ho dílu rodin­né ságy Panský dům a jeho dědic­tví.

Rodinné ságy pat­ří mezi oblí­be­né čte­ní. Mě tato sága veli­ce zau­ja­la. Bedlivě jsem sle­do­va­la, až vyjde posled­ní díl. Moc jsem si tu rodi­nu zami­lo­va­la a těši­la se, až opět ote­vřu a vrá­tím se do Ausburgu a začnu pro­ží­vat děj spo­leč­ně s její­mi hrdi­ny. Autorka veli­ce dob­ře popi­su­je děj kni­hy. Jazyk je sro­zu­mi­tel­ný a veli­ce pří­jem­ný na čte­ní.

V kni­ze se vysky­tu­je mno­ho postav, kte­ré se do děje růz­ně vra­cí. Zpočátku mě čini­lo potí­že se po del­ší odml­ce od prv­ní­ho a dru­hé­ho dílu dostat do děje, ale nako­nec se mě to poda­ři­lo.

Musím říci, že mě tro­chu mrzí, že už to byl posled­ní díl, jeli­kož jsem si Panský dům oprav­du zami­lo­va­la. Moc mě bavi­lo pro­ží­vat dny všed­ní i svá­teč­ní spo­leč­ně s Melzerovou rodi­nou. Vážím si toho, v jaké době žiji a v jakých pomě­rech, pro­to­že jsem mnoh­dy nevě­ři­la vlast­ním očím, co vše musí žena pro­žít, aby si své mís­to na svě­tě vydo­by­la. Marie to měla oprav­du slo­ži­té a nesmír­ně si ji jako posta­vy vážím. S jakou noble­sou doká­za­la vše řešit. Určitě bych všem dopo­ru­či­la si tuto ságu pře­číst, aby vědě­li, jak se muži dří­ve cho­va­li k ženám. Ať už jako k pod­řad­né­mu „člo­vě­ku“, tak napro­ti tomu jako k vel­ké dámě.

Autor: Anne Jacobsová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2018 , Euromedia, Praha – edi­ce svě­to­vý Bestseller

Počet stran: 432

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-242-6177-5

Anne Jacobsová – autor­ka řady úspěš­ných his­to­ric­kých romá­nů a exo­tic­kých ság, si tri­lo­gií Panský dům spl­ni­la svůj dáv­ný sen – podat osud jed­né rodi­ny na poza­dí novo­do­bých němec­kých dějin v letech těs­ně před prv­ní svě­to­vou vál­kou, během ní a v pová­leč­ných letech 1923 – 1925. Touto tri­lo­gií se dosta­la na seznam best­selle­rů. Euromedia Group vyda­la prv­ní dva díly úspěš­né série.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Dubánci - příběhy jednoho roku1. května 2017 Dubánci - příběhy jednoho roku Co vznikne ze spolupráce učitelky, která si pustila fantazii na špacír, programátora s nepřeberným množstvím nápadů a šikovného grafika a fotografa – originální knížka, spojující text, […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]