Nikomu by neublížil

nikomu by neublizil

Marion žije s domi­nant­ním bra­t­rem Johnem v roz­pa­da­jí­cím se domě po rodičích.Stará pan­na, kte­rá pořád spí s ply­šo­vým med­víd­kem, je na svém bra­t­ro­vi zce­la závis­lá. Dny trá­ví sta­ra­ním se o domác­nost, kte­rá je tak zane­dba­ná a plná krá­mů, že v někte­rých poko­jích ani není vidět pod­la­ha. Pokud se prá­vě nesta­rá o domác­nost, sní. Jaké by bylo, kdy­by se před lety pro­vda­la za muže, kte­rý se jí líbil, a měla s ním děti? Jaká by byla mat­ka, jaká by byla babič­ka? Z její­ho sně­ní ji doká­žou vytrh­nout jedi­ně Johnovy poznám­ky o jeho návštev­ni­cích.

Když John skon­čí s infark­tem v nemoc­ni­ci, musí Marion čelit tomu, před čím celou dobu zaví­ra­la oči. Před tím, co se děje ve skle­pe­ní. Před Johnovým tajem­stvím. Co když na to ale není při­pra­ve­na? A co když má i ona svou tem­nou strán­ku?

Nikomu by neu­blí­žil je spíš psy­cho­lo­gic­ký román než thriller. Je psa­ný v er-formě a vyprá­ví hlav­ně o živo­tě Marion. Kromě sou­čas­nos­ti nahléd­ne­me i do minu­los­ti a sezná­mí­me se s klí­čo­vý­mi momen­ty, kte­ré z Marion udě­la­ly tako­vou ženu, jakou je. V pří­bě­hu je taky něko­lik onli­ne kon­ver­za­cí, kte­ré na prv­ní pohled nema­jí s dějem nic spo­leč­né. A pře­ce jsou to prá­vě ony, co dodá­vá kni­ze napě­tí a nutí čte­ná­ře klást si otáz­ky. Kdo komu píše a proč a jak to všech­no sou­vi­sí s Marion a Johnem?

Kniha je psa­ná vel­mi čti­vě, tak­že si mož­ná ani nevšim­ne­te, že prv­ní dvě tře­ti­ny se téměř nic nedě­je. Nedostatek akce je ale kom­pen­zo­va­ný doko­na­le pro­pra­co­va­nou psy­chi­kou hlav­ní hrdin­ky a tro­chou nad­při­ro­ze­na, kte­ré má za úkol ozvlášt­nit děj. Poslední tře­ti­na kni­hy je oprav­du napí­na­vá a při­ná­ší něko­lik šoku­jí­cích pře­kva­pe­ní včet­ně nepřed­vi­da­tel­né­ho kon­ce, ale milov­ní­kům thrille­rů bych ji nedo­po­ru­či­la. Pokud však máte rádi neotře­lé psy­cho­lo­gic­ké romá­ny, kni­ha Nikomu by neu­blí­žil vás mile pře­kva­pí.

Více na Kritiky.cz
Farma SK – 8. série – 4. díl ...
Vinnetou - Rudý gentleman - Premiéra filmu Rudý gentleman Premiéra filmu proběhla 17. září 1964 v Essenu. Tisíce a desetitisíce diváků chtělo vidět...
MasterChef Česko řada II. díl 16 Díl z 5.10.2016....
Mrtvé město - Mors omnia aequat Jedná se o krátkou freeware adventuru od týmu s názvem NihiliS.  Zaujala mě. Jestli stejně za...
Pán prstenů nebo Hra o trůny? - Q&A - Fíla & Medojed | DRUNKSTREAMS ...

 

Hodnocení: 90%

 

 

Nikomu by neu­blí­žil

Autorka: Catherine Burns

Originální název: The Visitors

Překlad: Lenka Faltejsková

Vydáno: Alpress, 2018

Počet stran: 248

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Právem MOJE11. února 2019 Právem MOJE Mladá a ambiciózní právnička Francine Dayová stojí jen kousek od nejvyššího ocenění své kariéry - udělení titulu advokát Jejího Veličenstva. K tomu však potřebuje nějaký velký případ. […]
  • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
  • Šarlatové kimono - kniha4. listopadu 2017 Šarlatové kimono - kniha Slunce se klonilo k západu a v jednom malém domku na verandě odpočíval stařec a přimhouřenýma očima se díval do slunka. Byl uvolněný a dýchal čistý vzduch, který kolem něj poletoval. […]
  • Odhalená tvář - kniha3. května 2018 Odhalená tvář - kniha Na ulici Lexington, stejně jako v celém širém okolí padal sníh. Byl prosinec a lidé se hnali za vánočními nákupy. Po cestě šel mladý, vysoký a štíhlý muž, oblečený do žlutého pláště. Sice […]
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […]
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […]
  • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
  • Gustík Smutník a kradač lidí - kniha16. července 2017 Gustík Smutník a kradač lidí - kniha Gustík Smutník je malý kluk, který žije ve strašidelném černém domě a jeho sousedé ho považují za nejnešťastnějšího chlapce na světě. Nikdo se s ním nepřátelí, nikdo nechodí na návštěvu, […]
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […]