Muž, který už nezavolal – sedm nádherných, dokonalých dní

Muž, kte­rý už neza­vo­lal – sedm nád­her­ných, doko­na­lých dní
Ohodnoťte člá­nek

Hledáte pří­jem­né čte­ní s humo­rem a zají­ma­vou záplet­kou? Máte rádi tajem­ství a romá­ny plné něhy a lás­ky? Román Muž, kte­rý neza­vo­lal od autor­ky Rosie Walsh, vás roz­hod­ně nene­chá chlad­ný­mi. 

Sarah a Eddie se do sebe bez­hla­vě zami­lu­jí. Stráví spo­lu sedm úžas­ných dní, kte­ré nezů­sta­nou bez násled­ků. Eddie odjíž­dí na plá­no­va­nou dovo­le­nou a slí­bí Sarah, že se ozve. Bohužel ale tak neu­či­ní. Sarah se oprav­du trá­pí, neví, co se děje, proč se Eddie neza­vo­lá. Začne kvů­li tomu pod­ni­kat i kro­ky, kte­ré by za zdra­vé­ho rozu­mu nor­mál­ně neu­dě­la­la. Existuje jeden oprav­du pád­ný důvod, proč se Eddie neo­zý­vá. Jaké tajem­ství v sobě drží? Co jeho mat­ka i zemře­lá sest­ra? Co s tím má spo­leč­né­ho? Dokáže Sarah najít svou ztra­ce­nou lás­ku? Vyřeší se něco, co mezi jejich rodi­nou visí ve vzdu­chu? Přečtěte si ten­to srd­cervou­cí dojem­ný pří­běh o všech podo­bách lás­ky, plný něhy, humo­ru a lás­ky.

Zpočátku jsem se nemoh­la do kni­hy začíst. Děj byl pří­liš jed­no­du­chý, málo postav. Nic zvlášt­ní­ho se tam nedě­lo. Pořád jsem si říka­la, co se tam může zají­ma­vé­ho stát. Dokonce jsem chtě­la kni­hu odlo­žit. Postupem času ale děj nabí­ral na obrát­ky a záplet­ka začí­na­la být více než zají­ma­vá. Od kni­hy jsem se nemoh­la odtrh­nout a muse­la ji pros­tě dočíst. V pod­sta­tě do kon­ce kni­hy jsem nevě­dě­la, jaké tajem­ství Eddie skrý­vá a mož­ná ho i tro­chu odsu­zo­va­la za to, jak se zacho­val. Až jsem ale pře­čet­la až sko­ro kni­hu do kon­ce, pocho­pi­la jsem, proč se hlav­ní posta­vi­ly zacho­va­ly prá­vě tak. Knihu bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la. Pokud čeká­te milost­ný román, bude­te zkla­ma­ní. To neče­kej­te.

Ukázka z kni­hy:

Bylo to pátý den naše­ho bláz­ni­vé­ho milost­né­ho román­ku, když jsem se na Eddieho Davida podí­va­la a řek­la jsem si: Dokážu si před­sta­vit, že bych s tebou strá­vi­la zby­tek živo­ta. Klidně bych se  tomu zavá­za­la tře­ba hned, tady na mís­tě, a vím, že bych toho neli­to­va­la.

Kdybys mi řekl, abych tu zůsta­la, kdy­bys mě požá­dal, abych tu s tebou zača­la žít, tak bych zůsta­la. I když tě znám tepr­ve pár dní, i když jsem pří­sa­ha­la, že už se sem nikdy nevrá­tím. Kvůli tobě bych tu zůsta­la.

Autor: Rosie Walsh

Žánr: román, belet­rie

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 383

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-267-1259-6

Rosie Walsh

Rosie Walsh je spi­so­va­tel­ka a býva­lá doku­men­tár­ní pro­du­cent­ka. Několik knih napsa­la pod pseu­do­ny­mem Lucy Robinson, pod svým pra­vým jmé­nem pak debu­to­va­la s romá­nem Muž, kte­rý už neza­vo­lal. Momentálně žije s man­že­lem a synem v Bristolu. Než měla dítě, ces­to­va­la po celém svě­tě, hrá­la na hous­le v orchest­ru, cvi­či­la jógu, tan­či­la, běha­la a pra­co­va­la jako dob­ro­vol­ni­ce v cha­ri­tě boju­jí­cí pro­ti negra­mot­nos­ti.

Lenka Štveráčková

Související příspěvky:

  • Clařino dědictví – rodina především?22. listopadu 2018 Clařino dědictví – rodina především? Máte rádi rodinné ságy? Chcete se vrátit do období druhé světové války? Milujete Provence a její krásy? Francoise Bourdin vám nabízí pokračování příběhu Clary Morvanové a její […]
  • Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového)27. dubna 2018 Erwin Thoma: Tajná řeč stromů (a snad i tajemství života jako takového) Milujete les, přírodu? Dřevo a přírodní materiály? Jímavou a něžnou pokoru ke dřevu chová autor této knihy a ta prosakuje z každého slůvka. Nevěřila jsem, že se dá o stromech a dřevu […]
  • Peter Lundberg - kniha - recenze12. dubna 2017 Peter Lundberg - kniha - recenze Celým příběhem prosvítá jedna hlavní postava – Peter Lundberg - osamělý třicátník. Děj je zasazen do severské země - Švédsko. Od začátku vyprávění se spisovatelka věnuje rozchodu Petera a […]
  • Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část15. ledna 2019 Láska podle Shakespeara – marná, touhy, snaha - 2. část I v 21. století může na univerzitě vzkvétat zakázaná láska jako ze Shakespearova dramatu. Aubrey Princeová je studentkou posledního semestru bakalářského studia Shakespearovských děl. […]
  • Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat13. září 2018 Láska z deníku - na kouzelném ostrově se můžete znovu zamilovat Emily je hlavní postava nového románu Sarah Jio Láska z deníku. Po rozvodu se svým manželem odjíždí ke své tetě Bee na kouzelný ostrov Bainbridge. Stráví tam necelý měsíc. V růžovém […]
  • Temní muži jako klenot severské kultury30. srpna 2018 Temní muži jako klenot severské kultury Pokud jste četli román Oběšení psi a rádi byste si přečetli další strhující pokračování tohoto klenotu severské kultury, zcela určitě si nenechte ujít knižní novinku „Temní Muži“ od […]
  • Sympatizant - kniha14. června 2017 Sympatizant - kniha V příběhu se setkáváme s dvojitým špiónem, který jde na dvě strany – vietnamská a jihovietnamská. Nevím, co bych k tomu měla napsat. Je to hodně politické – komunistické, což by mladší […]
  • Rudé paprsky severního slunce - kniha27. května 2017 Rudé paprsky severního slunce - kniha Michal je úplně obyčejný normální muž ve stále ještě mladém věku, který žije na první pohled ve spořádaném manželství a Monikou, kde je i jedno dospívající dítě – patnáctiletá dcera Petra, […]
  • Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie10. září 2018 Poslední nádech - poutavý román z drsné Tasmánie Eva je devětadvacetiletá porodní asistentka, která se vdala za Jacksona. Pouhých deset měsíců po svatbě Jackson zemře při pádu ze skály při rybaření. Jeho tělo ale nebylo nalezeno. Eva ho […]
  • Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu6. září 2018 Kostýmek Jackie Kennedyové – pro ty z nás, kteří podlehli jejímu kouzlu Chcete se vrátit do roku 1963 a zažít přepychový a zároveň nejobyčejnější život? Myslíte si, že to nejde? Pusťte se do románu Nicole Mary Kellyové Kostýmek Jackie Kennedyové. Rozhodně […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *