Miluje obě své děti, zachránit však může jen jedno

matcina volba

Madeleine měla všech­no, o čem sni­la. Nádherný dům, odda­nou nej­lep­ší kama­rád­ku Lucy, sta­rost­li­vé­ho man­že­la Doma a roz­to­mi­lá dvoj­čát­ka Aidana a Annabel. Zdá se, že se od ní štěs­tí nemů­že odvrá­tit. V den desá­tých naro­ze­nin dvoj­čat se ale její život změ­nil od zákla­dů a její lás­ka k rodi­ně pro­šla zatěž­ká­va­cí zkouš­kou. Na její dve­ře zakle­pal vrah a nutil ji, aby udě­la­la straš­li­vé roz­hod­nu­tí. Jedno z jejich dětí mělo zůstat naži­vu, dru­hé mělo zemřít. Bylo jen na Madeleine, kte­ré ze svých dětí odsou­dí k smr­ti - syna nebo dce­ru?

Během své­ho poby­tu v nemoc­ni­ci, kde se zota­vu­je z pro­ži­té­ho trau­ma­tu, se Madeleine mar­ně sna­ží při­jít na to, proč se její svět roz­sy­pal na kous­ky. Postupně se jí race­jí zpo­mín­ky na všech­no, co tra­gic­ké­mu dni před­chá­ze­lo. A teh­dy pocho­pí, že nebez­pe­čí ohro­zu­jí­cí její rodi­nu ješ­tě zda­le­ka nepo­mi­nu­lo...

Psychologický thriller Matčina vol­ba napsa­la ang­lic­ká spi­so­va­tel­ka Samantha Kingová. Ta se ve své prvo­ti­ně sou­stře­dí na otáz­ku, zda je mož­né, aby mat­ka milo­va­la všech­ny své děti stej­ně. Spíš než na akci a napě­tí se sou­stře­dí na psy­chi­ku hlav­ní hrdin­ky, kte­rou popi­su­je do nejmen­ších detai­lů. Při čte­ní tak s Madeleine bude­te pro­ží­vat její bolest, zma­te­nost a bez­moc­nost. Její vzpo­mín­ky jsou matou­cí a zne­po­ko­ji­vé, a navíc není jis­té, zda jsou prav­di­vé. Byl její život doko­na­lý a šťast­ný nebo ne? A co se ono­ho osud­ní­ho dne vlast­ně sta­lo?

V posled­ní tře­ti­ně dojde k něko­li­ka zvra­tům, kte­ré nejen­že roz­me­ta­jí na kusy všech­no, čemu Madeleine věři­la, ale pře­kva­pí i čte­ná­ře, kte­rým by se moh­lo zdát, že už vědí, jak bude pří­běh pokra­čo­vat. Ano, samot­ný konec se dá před­ví­dat, ale sple­ti­té ces­tič­ky, kte­ré k němu vedou, ne. Autorka navíc do kni­hy zakom­po­no­va­la něko­lik ori­gi­nál­ních nápa­dů, tak­že je jis­té, že milov­ní­ky psy­cho­thrille­rů tato kni­ha nezkla­me.

Více na Kritiky.cz
Brutální Nikita aneb 5 sérií ze Sekce Jedna Oprávněný kult nebo opravdová kokotina? Z titulku je celkem jasné, že dneska nepůjde o recen...
Troja - Aby bylo mezi námi od počátku jasno: Trója NENÍ historický film. Á, vidím, že mi nevěříte. Dobrá, řeknu to tedy ještě jednou: Trója NENÍ historický fi...
Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze Vrátíte se s autorem o třicet let zpět. Poté, co se bezpochyby zázračně zotavil z vážné...
Stana Katic - Zlín Film Festival 2011 ...
Nejlepší film 2016 - 1. kolo - 5. dvojice Dítě Bridget Jones Dotror Strange Odkaz na anketu na Facebooku...

Hodnocení: 90%

 

 

MATČINA VOLBA

Autorka: Samantha Kingová

Originální název: The Choice

Překlad: Milan Lžička

Vydáno: Mladá fron­ta, 2018

Počet stran: 336

 

 

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové14. srpna 2018 Teď mlč je vydařeným debutem Emily Elgarové Když v Nemocnici Svaté Kateřiny na jednotce intenzivní péče skončí mladá žena Cassie Jensenová, ihned se o ni začne zajímat vrchní sestra Alice. Její nová pacientka se jí zdá povědomá a […]
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […]
  • Co ukrývají Stíny nad zálivem?13. srpna 2018 Co ukrývají Stíny nad zálivem? Před sedmi lety unesl dva desetileté chlapce proud příliš daleko od břehu. A na pevninu se vrátil jeden. Byli to synové dvou nejlepších kamarádek Sáry a Isly. Obě doufaly, že naživu […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]
  • Jan Masaryk - Pravdivý příběh9. dubna 2017 Jan Masaryk - Pravdivý příběh Kniha Jan Masaryk, na níž se autorsky podíleli Pavel Kosatík a Michal Kolář, slibuje čtenářům přinést ucelený a objektivní životopis Jana Masaryka. Zejména pozdní osud Jana Masaryka je i […]
  • Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy20. května 2017 Deník mimoňky - Příběhy NESCHOPNÝ psí chůvy Oblíbená mimoňka Nikki Maxwellová se vrací již po desáté a přináší další várku příběhu ze svého života, trapasů i šílených nápadů. Ve snaze pomoct svému idolovi Brandonovi se rozhodne […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *