Máša a medvěd - Sbírka pohádek

Masa

Ruský ani­mo­va­ný seri­ál Máša a med­věd letos sla­ví desá­té naro­ze­ni­ny od doby, kdy se jeho pro­ta­go­nis­té popr­vé obje­vi­li na tele­viz­ních obra­zov­kách. Příběhy nezbed­né Máši a vyslou­ži­lé­ho cir­ku­so­vé­ho artis­ty Míši při­po­me­nou dří­ve naro­ze­ným národ­ní rus­kou pohád­ku Máša a med­věd. Díky 3D tech­no­lo­gii dosta­ly pří­běhy pěk­ný vizu­ál­ní kabá­tek.
Během dese­ti let pře­kro­či­li Máša s med­vě­dem rus­ké hra­ni­ce a vza­li úto­kem Evropu. Příběhy jste moh­li vidět na České tele­vi­zi, oble­če­ní s těmi­to posta­vič­ka­mi pat­ří k oblí­be­ným u malých dětí, Mášu a med­vě­da najde­te na pená­lech, bato­hách, hrač­kách a samo­zřej­mě i v kníž­kách.

Hned pět pří­bě­hů si může­te pře­číst ve sbír­ce pohá­dek, kte­rá vyšla v Egmontu. Jde o pohád­ky Nejbáječnější hra, Kulečník, Podivuhodné setká­ní, Šťastnou ces­tu a Opičí kape­la.

Ze všech pří­bě­hů lehce odvo­dí­te, že Máša je děv­če s pova­hou extro­ver­ta. Zvědavá, nezbed­ná, ale také cit­li­vá a las­ka­vá. Jako kaž­dé dítě milu­je slad­kos­ti a ráda si hra­je. Vysloužilý cir­ku­so­vý med­věd hle­dá v lese, kde nyní byd­lí, zaslou­ži­lý odpo­či­nek. Rád vzpo­mí­ná na léta slá­vy u cir­ku­su a s dojem­nou sta­rost­li­vos­tí opatru­je svo­je diplo­my, medai­le, pohá­ry a dal­ší oce­ně­ní za cir­ku­so­vá vystou­pe­ní. Miluje klid a samo­tu, což se ale s Mášou vcel­ku vylu­ču­je. Se vše­mi pro­ta­go­nis­ty kníž­ky se sezná­mí­te hned v úvo­du. Kromě med­vě­da a Máši se v pohád­kách setká­te s med­vě­di­cí, do kte­ré je med­věd zami­lo­va­ný, čer­ným med­vě­dem, med­vě­do­vým sokem v lás­ce, domá­cí­mi zví­řát­ky na Mášině dvo­ře, med­vě­do­vým cir­ku­so­vým kama­rá­dem tygrem, dvě­ma neroz­luč­ný­mi vlky a zají­cem, kte­rý kra­de med­vě­do­vi ze zahrád­ky mrkev a s Mášou rád hra­je hokej.

Pohádky jsou cel­kem krát­ké a hodí se na čte­ní před spa­ním. Nebo jako prv­ní čte­ní, díky vět­ší­mu pís­mu. Kniha vyni­ká hlav­ně pěk­ný­mi barev­ný­mi ilu­stra­ce­mi, kte­ré dokres­lu­jí vyprá­vě­ný děj. Příběhy jsou jed­no­du­ché, ale vese­lé.


 • Máša a med­věd. Sbírka pohá­dek
 • Vydal: Egmont
 • Rok vydá­ní: 2019
 • Kniha ke kou­pi: Albatros
 • Počet stran:128
 • Hodnocení: 100 %
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Máša a med­věd. Sbírka pohá­dek
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město19. dubna 2017 Sirotčinec slečny Peregrinové: Podivné město Druhému pokračování tohoto dobrodružného příběhu se nadalo odolat. Hned na začátku mě příjemně překvapilo, že autor dal na začátek knihy fotografie a popisky podivných dětí a dalších […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]