Les plný časových portálů

big les MU8 396683

Winter je na prv­ní pohled úpl­ně oby­čej­ná stře­do­ško­lač­ka. Ukrýva však tajem­ství. Její otec je stráž­cem tajem­né­ho lesa, do nějž ústí časo­vé por­tá­ly, a jeho úko­lem je vra­cet lidi, kte­ří jimi nešťast­nou náho­dou pro­jdou, zpát­ky do jejich vlast­ní doby. Jednou se ale nevrá­tí z noč­ní obchůz­ky, a tak musí Winter pře­vzít všech­ny jeho povin­nos­ti. Její máma z toho není nad­še­ná, ale ve všem svou dce­ru pod­po­ru­je. Společně se sna­ží vyrov­nat se ztrá­tou otce a man­že­la, ale není to vůbec snad­né. Navíc má Winter pocit, že jí o táto­vě zmi­ze­ní neby­lo řeče­no všech­no.

Jednou se v lese setká s mla­dí­kem Henrym, kte­rý ví víc, než by ces­to­va­tel z jiné doby měl vědět. Winter ho pošle zpát­ky, ale on se neu­stá­le vra­cí a tvr­dí, že by měli spo­lu­pra­co­vat, aby našli i jeho ztra­ce­né rodi­če a aby zjis­ti­li prav­du o jejím otci. Les je otrá­ve­ný a mění se ve zlé mís­to. Může Winter Henrymu důvě­řo­vat? Dokážou spo­lu odha­lit prav­du včas?

Les je pou­ta­vá young adult kni­ha, kte­rou napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Chelsea Bobulski. Z ano­ta­ce se může zdát, že bude kni­ha plná dob­ro­druž­ství a že důleži­tou roli v ní bude hrát ces­to­vá­ní v čase, ale není to tak úpl­ně prav­da. O ces­to­vá­ní v čase se zde nedo­zví­te téměř nic, pro­to­že kaž­dý návštěv­ník z jiné doby je oka­mži­tě poslán zpět, a ani moc dob­ro­druž­ství zde nena­jde­te.

Příběh se zamě­řu­je spíš na poci­ty a pochy­by hlav­ní hrdin­ky a její sna­hu zjis­tit prav­du. Zápletka je jed­no­du­chá a je prav­dě­po­dob­né, že už od začát­ku bude­te tušit, kdo je nepří­tel i jak to celé skon­čí. Winter a Henry jsou však sym­pa­tic­ké posta­vy, kte­ré si bez­po­chy­by oblí­bí­te, a pří­jem­ně pře­kva­pí i něko­lik ori­gi­nál­ních nápadů.

Více na Kritiky.cz
Soutěž s Kinomolem od 1. června 2006 Kinomol. cz pro vás připravil úžasnou soutěž, ve které budete každý den hádat, ze kterých...
S02E10: The Passenger Ukázka na poslední epizodu 2. sezóny seriálu Westworld....
Soutěž o DVD Můj soused zabiják a DVD Můj soused zabiják 2 Obě DVD získá autor nejlepších komentářů v bublině obrázku. Trvání soutěže: 4.4.2017 -...
Ostravské jaro 1968 20. 8. ve 20.00 hodin na ČT2 V Moravskoslezské metropoli skončila slibná šedesátá léta v bídě brutální normalizace  ...
Recenze: Zlověstné vlny Ostrov kdesi na severu Skotska, neklidné moře, temná obloha a ještě temnější rodinná histor...

 

Hodnocení: 85 %

 

 

LES

Autorka: Chelsea Bobulski

Originální název: The Wood

Překlad: Nika Exnerová

Vydáno: CooBoo, 2019

Počet stran: 288

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […]
  • Tři mušketýři14. ledna 2019 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […]
  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […]
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […]
  • Marissa Meyerová - Renegáti24. června 2018 Marissa Meyerová - Renegáti Renegáti jsou syndikát lidí s neobyčjnými schopnostmi. Povstali z trosek zničené společnosti a zavedli znovu řád tam, kde dosud vládl chaos. Jako obhájci práva a spravedlnosti jsou pro […]
  • Jak zachránit stránky světa?18. prosince 2018 Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky, které pohlcují jedno refugium za druhým a vymazávají je z povrchu světa - i s lidmi a exlibri, které […]

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *