Království zvířat - Vybarvování podle čísel

KralZvirat

Vybarvovačky pod­le čísel. Kdo by je z dět­ství neznal? Pokud už vaše dítě odrost­lo oma­lo­ván­kám, zkus­te je. Potěší a poba­ví tře­ba ty v kni­ze Království zví­řat. Nebo – pokud si chce­te odpo­či­nout od moni­to­ru počí­ta­če, může být i pro vás vyma­lo­vá­vá­ní pod­le čísel dob­rým způ­so­bem rela­xa­ce.

„Rozmanitost zví­řat v živo­čiš­né říši je ohro­mu­jí­cí: Od mohut­ných slo­nů až po dro­boun­ký hmyz, při­čemž kaž­dé zví­ře je doko­na­le při­způ­so­be­né své­mu oko­lí i způ­so­bu živo­ta. Je oso­bi­té a krás­né. Svět, kte­rý nás nepře­sta­ne okouz­lo­vat,“ píše se v úvo­du vybar­vo­va­ček.

Umělci Arpad Olbey a Martin Sanders se v kni­ze sna­ži­li nastí­nit roz­ma­ni­tou krá­su svě­ta zví­řat. Vdechnout jim život může­te prá­vě vy – pokud obráz­ky vybar­ví­te. Každý obrá­zek je roz­dě­len na men­ší díl­ky, v nichž jsou sla­bě vyzna­če­ná čís­la od 1 do 28, odpo­ví­da­jí­cí daným barev­ným tónům. Jejich pale­tu najde­te na vnitř­ní stra­ně obál­ky. Je umís­tě­na tak, abys­te ji měli na očích u kaž­dé­ho obráz­ku, kte­rý v kníž­ce vyma­lo­vá­vá­te. Můžete se držet toho­to návo­du, porov­nat vybar­ve­ný obrá­zek se vzo­rem, zob­ra­ze­ným v men­ším měřít­ku na vnitř­ní stra­ně obál­ky kni­hy, nebo se nedr­žet pale­ty čísel a popus­tit uzdu svo­jí fan­ta­zii. Čísla v obráz­ku jsou pas­tel­ka­mi lehce pře­krýt. Doporučuji inves­to­vat do sady pas­te­lek, nabí­ze­jí­cí vět­ší šká­lu odstí­nů, abys­te se při­blí­ži­li pale­tě barev. Jen odstí­nů hně­dé je uži­to šest, ale dvou z nich může­te při tro­še umu docí­lit, pokud na pas­tel­ku bude­te vyví­jet růz­ný tlak.

Na vybar­ve­ní čeka­jí žel­va, hroch, žába, zeb­ra, moř­ský koník, med­věd, kob­ra, zajíc, bizon nebo labuť – hned tři­cet zví­řat.  Vybarvovat lze jen jed­no­stran­né obráz­ky. Papír je pev­něj­ší – gra­máž o něco niž­ší než u čtvrt­ky, tak­že pokud bude­te mít z obráz­ků vel­kou radost, může­te je z kníž­ky vystříh­nout a tře­ba něko­mu daro­vat.


 • Království zví­řat. Vybarvování pod­le čísel
 • Ilustrace: Arpad Olbey a Martin Sanders
 • Vydal: CPress
 • Rok vydá­ní: 2019
 • Kniha ke kou­pi: Albatros Media
 • Počet stran: 64
 • Hodnocení: 100 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Království zví­řat. Vybarvování pod­le čísel
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • The Circle – Recenze – 40%16. května 2017 The Circle – Recenze – 40% Film The Circle (vzniklý v koprodukci USA a Spojených arabských emirátů, natočený podle stejnojmenné knižní předlohy, s Emmou Watson v hlavní roli) je dystopické drama odehrávající se […]
 • K porodu bez obav2. března 2017 K porodu bez obav Těhotenství a porod představují významné období v životě ženy a páru. Můžeme na ně být sebelépe připraveni, přesto nás vždy překvapí. Aby nepříjemných překvapení bylo co nejméně, mohou se […]
 • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]