Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?

Zlodeji dymu

Zatímco se bri­gant­ská prin­cez­na Catherine při­pra­vu­je na poli­tic­ké man­žel­ství, sna­ží se její osob­ní stráž­ce Ambrose zjis­tit, proč muse­la jeho sest­ra zemřít. V Calidoru tou­ží slu­ha March po pomstě kní­že­ti, kte­rý zra­dil jeho lid. V Pitorii se leh­ko­my­sl­ný Edyon pořád dostá­vá do potí­ží a je jen otáz­kou času, kdy s ním něko ztra­tí trpě­li­vost. Na pus­té Severní pla­ni­ne se Tash a její spo­leč­ník věnu­jí lovu démo­nů. Ten je zaká­za­ný, ale exis­tu­jí lidé, kte­ří jsou ochot­ní za dým démo­nů zapla­tit spous­tu peněz, tak­že se vypla­tí ris­ko­vat.

Každý z nich je jiný, a přes­to je něco spo­ju­je. Všem osud roz­dal kar­ty, se kte­rý­mi hrát nechtě­jí, a oni z nich musí dostat to nej­lep­ší. Netuší však, že se blí­ží vál­ka a že dým démonů je cen­něj­ší, než se na prv­ní pohled může zdát. Životy pěti hrdinů se obra­cí naru­by a pokud si chtě­jí najít své mís­to v živo­tě, musí o něj zabo­jo­vat.

Anglická spi­so­va­tel­ka Sally Greenová zau­ja­la čes­ké čte­ná­ře svou fan­ta­sy tri­lo­gií Napůl zlý, Napůl divo­ký a Napůl ztra­ce­ný. Stejně ori­gi­nál­ní a pou­ta­vě napsa­ná je i její nová kni­ha Zloději dýmu.  Nejdůleži­těj­ším prv­kem v kni­ze je dým, kte­rý démonům po smr­ti vychá­zí z úst, a kolem něj se točí dějo­vé lin­ky všech postav. Na začát­ku kni­hy se někte­ré pří­běhy mohou zdát nud­né, ale postup­ně do sebe jed­not­li­vé detai­ly zapa­da­jí a pří­běhy začí­na­jí tvo­řit jed­nu uce­le­nou dějo­vou lin­ku.

V kni­ze nechy­bí akce, napě­tí, intri­ky, zra­da, přá­tel­ství ani lás­ka. Všichni hrdi­no­vé jsou sym­pa­tič­tí, ale nej­za­jí­ma­věj­ší je jed­no­znač­ně prin­cez­na Catherine, kte­rá taky pro­šla nej­vět­ší pro­mě­nou, a hned po ní násle­du­jí Ambrose a Tash. Na kon­ci kni­hy je nazna­če­ná záplet­ka dal­ších dílů série. Zdá se, že Zloději dýmu jsou jen úvo­dem, kte­rý měl čte­ná­ře sezná­mit se svě­tem a dostat všech­ny posta­vy na jed­no mís­to. Je to ale vel­mi vyda­ře­ný úvod, kte­rý sli­bu­je epic­ké dob­ro­druž­ství.

Hodnocení: 90%

Zlodeji dýmu

Autorka: Sally Greenová

Originální název: The Smoke Thieves

Překlad: Jana Jašová

Vydáno: CooBoo, 2019

Počet stran: 416


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Catwoman, Zlodějka duší - 60 %12. června 2019 Catwoman, Zlodějka duší - 60 % Když netopýr není doma, kočky mají pré. Autorka série Skleněný trůn, který sleduje osud mladé vražedkyně, se na objednávku pustila do psaní příběhu o jiné vražedkyni, o něco slavnější – […]
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […]
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […]
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […]
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […]
  • Řád zlomených křídel9. června 2017 Řád zlomených křídel Paříž se zotavuje z Velké války Řádů. Její ulice lemují ruiny, z Notre Dame zbyly jen ohořelé zdi, Seina zčernala popelem. Život mezi troskami však pokračuje dál. Zoufalé gangy v ulicích […]
  • Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám22. července 2018 Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám Young adult románů je tolik jako mrtvých v katastrofických filmech, zato subžánru psychologických young adult thrillerů je poskrovnu – a u nás je pravděpodobně jediný, čímž je Černooká od […]