Kárová dáma – čtení, u kterého se budete červenat

757469 350 0 fit

Hledáte kni­hu, při kte­ré se bude­te smát, pře­mýš­let a čer­ve­nat záro­veň? Šárka Zmatlíková je autor­kou romá­nu Kárová dáma, kte­rý spl­ňu­je všech­ny před­po­kla­dy báječ­né­ho čte­ní. 

Klára vám bude vyprá­vět svůj život­ní pří­běh. Přesně tak, jak ho pro­ži­la, bez okol­ků a zby­teč­ných řečí. Bere život jaký je a doká­že si ho i řád­ně vychut­nat. Miluje rych­lá kola, běh, pří­le­ži­tost­ný sex, tequillu i svou prá­ci advo­kát­ky, kte­rá jí oprav­du napl­ňu­je. Často stří­dá muže a vůbec si nad tím nelá­me hla­vu. Až jed­no­ho dne potká Michala, muže svých snů. Neváhá a drží se ho jako klíš­tě. Má s ním syna Fredyho. Milující man­žel i syn, pros­tě její nej­lep­ší rodi­na. Až do té doby, než se obje­ví Michalův spo­lu­žák ze ško­ly, Yannis. To se tepr­ve začnou dít věci. Klára se po neho­dě pro­bou­zí v nemoc­ni­ci a nemů­že si vzpo­me­nout, co se vlast­ně sta­lo. Nehodu zavi­ní kama­rád Michala Yannis, kte­rý v rych­lém autě Kláry umí­rá. Roztočí se kolo­toč neví­da­ných udá­los­tí, Michal se mění k nepo­zná­ní, Klára se trá­pí a chce jejich rodi­nou situ­a­ci změ­nit. Michal musí řešit závěť své­ho kama­rá­da. Podaří se Kláře vše vrá­tit do nor­má­lu? Zjistí, co měl za lubem Yannis? Bude ješ­tě jejich rodi­na nor­mál­ně fun­go­vat? Zvládne Klára roz­há­ze­né kar­ty osu­du posklá­dat zpět? Už více nepro­zra­dím a dopo­ru­čím vám skvě­lý humor­ný román Kárová dáma.

Už dlou­ho jsem se u kni­hy neza­smá­la jako u Kárové dámy. Kniha plná humo­ru, při kte­ré se roz­hod­ně bude­te čer­ve­nat. Autorka se dotkla téma­tu tan­t­ric­kých masá­ží, výkla­du karet, běž­né­ho život­ní­ho ste­re­o­ty­pu ženy, ale i podrob­né­ho líče­ní sexu­ál­ních prak­tik. Při tom­to romá­nu jsem se stří­da­vě smá­la, čer­ve­na­la, ale i pře­mýš­le­la. Co doká­že život nalo­žit jed­né ženě a zda je mož­né vše zvlád­nout s tako­vým nad­hle­dem, jak se s tím popra­la Klára, hlav­ní posta­va pří­bě­hu. Chvílemi jsem se při čte­ní kni­hy zasta­vi­la a pře­mýš­le­la, jak by se asi Klára měla zacho­vat, jaké roz­hod­nu­tí udě­lat. Opravdu ve mně ten­to pří­běh bude dlou­ho dozní­vat.


 • Autor: Šárka Zmatlíková
 • Žánr: román pro ženy
 • Vydáno: 2015, Grada - COSMOPOLIS, Praha
 • Počet stran: 256
 • Vazba kni­hy: pev­ná
 • ISBN: 978-80-247-5746-9

 

Šárka Zmatlíková - o autor­ce

Největší výhra: den mého naro­ze­ní před pět­a­tři­ce­ti lety

Největší hrůza: dvou­mě­síč­ní ozdra­vov­na ve dru­hé tří­dě

Nejoblíbenější sport: snow­bo­ar­ding

Nejdivnější zkouš­ka: pozná­vač­ka ple­ve­lů na vyso­ké

Nejdelší pra­cov­ní den: 17 hodin

Nejdivnější jíd­lo, kte­ré jsem jed­la: žabí ste­hýn­ko

Největší dárek: moje dvě děti

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

 • Rudé paprsky severního slunce - kniha27. května 2017 Rudé paprsky severního slunce - kniha Michal je úplně obyčejný normální muž ve stále ještě mladém věku, který žije na první pohled ve spořádaném manželství a Monikou, kde je i jedno dospívající dítě – patnáctiletá dcera Petra, […]
 • Střípek malachitu - kniha31. října 2017 Střípek malachitu - kniha Simon byl na zkoušce orchestru a cítil se dost provinile. Nezvládal totiž už svoje hraní, tak jako ostatní. Příčina byla jedna - artritida. Momentálně byla přestávka a ostatní členové […]
 • Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL21. října 2018 Historický román JOSEF I. MŮJ PŘÍTEL Když ve Vídni vypukl mor, uchýlil se císař s dvorem, i se svým dvouletým, prvorozeným synem, princem Josefem - svým nástupcem, do Prahy. Bohužel mor dorazil i sem, a tak nezbývá císaři, […]
 • Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí3. srpna 2018 Dovolenkáři - vzrušující dovolená plná zvratů a napětí Hledáte příjemné čtení na vaši dovolenou? Emma Straubová vám nabízí román Dovolenkáři, který je vzrušující, letní čtení, plné napětí a zvratů. Manželé Postovi chtějí spolu oslavit […]
 • UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE od spisovatele Irvina Welshe aneb "BEGBIE je zpět!"23. října 2018 UMĚLEC NA OSTŘÍ NOŽE od spisovatele Irvina Welshe aneb "BEGBIE je zpět!" Jim Francis, dříve nazývaný jako Francise Begbie známý jako skotský kriminálník, nyní vede velmi spokojený a poklidný život. V současné době je úspěšným malířem a sochařem, jež žije se […]
 • Žert - kniha1. června 2017 Žert - kniha Jeden muž se po delší době vrací domů a svůj návrat si představoval trochu jinak. To místo, kam se vrátil, na něj neudělalo vůbec dojem, spíše naopak. Po patnácti letech mimo městečko, kde […]
 • Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy11. února 2019 Světla zimní noci - podmanivý příběh dvou žen, který překoná i ty nejtemnější časy Píše se rok 1944. Nou vyhnali z domu, protože otěhotněla s německým vojákem. Dítě ji odebrali. Pracuje na malém nádraží, kde jednoho dne dovezou vlak plný židovských dětí, které vezou do […]
 • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […]
 • Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.)6. srpna 2017 Proč? 13x proto (Tady Hannah Bakerová. Živá a stereo.) Knížky pro dospívající dívky nebyly ani v dobách, kdy jsem na tom měla věk, mým šálkem kávy. Přesto jsem, spíše ze zvědavosti, po tomto žánru občas sáhla. A měla jsem štěstí, že se mi […]
 • Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci!18. února 2019 Hans Rath: Když vám Bůh přijde říct, že mu musíte pomoci! Existuje Bůh? Představte si, že za vámi přijde a bude po vás chtít pomoc. A kdyby jen jednou, ale on už přijde potřetí. A to se jednou, dalo se tak říct, schovával za tvář ďábla. Tak to už […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *