Domov pro tělo i duši: Cesta za sny

DSC04566

Jste nespo­ko­je­ni se svým byd­le­ním? Potřebujete se zami­lo­vat do mís­ta, kde žije­te? Snad to bylo pro mne ved­lej­ším účin­kem sta­veb­ní­ho poci­tov­ní­ku Renáty Kiary Vargové. Nikdy není poz­dě spl­nit si svůj sen o doko­na­lém byd­le­ní na mís­tě, kte­ré si zami­lu­je­te. A to i v pří­pa­dě, že si ho musí­te sami posta­vit.

IMG 20190122 145357 kopie
IMG 20190122 145357 kopie
DSC04566
DSC04566
R40A4679d
R40A4679d

Stavíte, chce­te dům? Ideální kni­ha?

Pro tako­vé čte­ná­ře je pří­nos­něj­ší prak­tic­ká část kni­hy, mno­ho tipů na to, jak se při stav­bě vyhnout základ­ním chy­bám, na co všech­no se při­pra­vit. Na holín­ky v blá­tě, leni­vé děl­ní­ky, na spous­tu dodě­lá­vek i po řeme­sl­ní­cích a i na to, že sem tam  něco bude­te muset úpl­ně pře­dě­lat. Na úřed­ní­ho šimla i chví­le, kdy popr­vé v téměř holoby­tě sla­ví­te Vánoce, ale víte, že TOHLE je ten domov, kte­rý jste si vysni­li.

Nemůžete sta­vět, chce­te ale žít?

Pak vás oslo­ví ten lid­ský pří­běh, slzy, zou­fal­ství, úna­va, ale i radost ze zabej­če­ní se a dodě­lá­ní i toho, co je tak moc pro ženu těž­ké. Radost, úle­va, pocit smy­lu­pl­nos­ti. A drob­nos­ti, zdo­be­ní domu i oko­lí, zdo­be­ní své­ho vlast­ní­ho živo­ta, kte­ré je prá­vě v obtíž­ných chví­lích tak důle­ži­té, ale čas­to prá­vě kvů­li sho­nu a stre­su opo­mí­je­né. A tře­ba skr­ze ty drob­né rados­ti najde­te postup­ně na svém sou­čas­ném byd­le­ní to hez­ké, oce­ní­te stře­chu nad hla­vou a zami­lu­je­te si mís­to, kde žije­te. Pokud v tuto chví­li není ces­ty ven, musí se najít ces­ta, jak si užít i to, co je nyní. Marné sně­ní nemá žád­ný význam a vyčer­pá­vá.

Vždyť někdy může při­jít ten zázrak a když osud už ví, že si své­ho byd­le­ní umí­te vážit, může vám něco nové­ho nadě­lit.

Kdoví….

Jsou to růz­né úva­hy, kte­ré vám běží hla­vou při čte­ní krás­ně zpra­co­va­né­ho dení­ku, jež je jako ency­klo­pe­dic­ké milouč­ké lid­ské čte­ní, obo­ha­ce­né krás­ný­mi obráz­ky. Takže až kni­hu zaklap­ne­te, bude­te mít pocit, že jste u autor­ky na návštěvě už byli. A mož­ná se něčím inspi­ru­je­te. Myslím si, že inspi­ra­ce tu může být vše­li­ja­ká, pro kaž­dé­ho jiná. Podle toho, jaké má kdo život­ní pri­o­ri­ty.

Já potře­bo­va­la nasát lás­ku k domo­vu.
A to se autor­ce poved­lo.

Děkuji.

O autor­ce: Renáta Kiara Vargová je malíř­ka, redak­tor­ka, žena, kte­rá šla za svým snem a napsa­la o tom nená­pad­nou, ale o to důle­ži­těj­ší kni­hu. Kdo ji jed­nou ote­vře, tomu se jeho vlast­ní sny zhmot­ní před oči­ma a polo­ží tu otáz­ku „Tak co, chceš taky?“. Ráda s ostat­ní­mi sdí­lí pozná­ní o sebe­roz­vo­ji, učí se žít svo­bod­ně a pod­le vlast­ních před­stav. Mrkněte na její strán­ky, www.kiara.cz

Knihu vyda­lo nakla­da­tel­ství Eminent, 2018, www.eminent.cz

Foto: autor­ka archiv


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa?8. srpna 2018 Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování světa z pohledu vyšších bytostí a s nadhledem, který chvíli trvá, než pojmete. Ale stojí to za to, […]
  • Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu9. ledna 2019 Voňavý Inspiromat Kačky Tiché je mlsanda bez pocitu hříchu Autorka slibuje nálož jídel, po kterých se budete cítit krásně, svěže, zdravě a budou vám nebetyčně chutnat. Tedy tak nějak jsem si namlsala a ve své hlavě překroutila anotaci. Kačka Tichá […]
  • Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami19. října 2016 Do zasněného světa s Kouzelnými delfíny a mořskými vílami Je to jako kombinace pohádkového světa, který vám ožije před očima. Stejně tak si můžete nad touto knihou i miniaturními kartičkami snít, jako si s nimi zcela vážně pohrávat a hledat […]
  • Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 %21. března 2017 Krátké pohádky na dobrou noc - recenze - 100 % Mám ráda pohádky, myslím si, že na tom není nic špatného, když to přizná dospělý člověk. Kniha Krátké pohádky na dobrou noc je opravdu moc hezké vyprávění. Autorem je Jan Zima, jenž […]
  • Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak4. března 2017 Ukulele jam aneb zlatá devadesátá jinak Ohlédnutí do výrazné části evropské historie. Válka v bývalé Jugoslávii mne obešla v době, kdy jsem sama dospívala, o to více pak chtě nechtě dávám na pomyslné váhy svůj život a život […]
  • Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte...26. září 2018 Kryštof ADéHáDě: O cestě k duši dítěte... První roky a začátky jsou stejné. Víra, že to není pravda. Víra, že se to zlepší. Že naše dítě JE normální a nebude mít žádné mimořádné požadavky, vždyť i těch normálních je taková […]
  • Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté5. dubna 2019 Kameňáky aneb Špalíček plný legrace počtvrté Pořádná porce vtipů, pro všechny, co se rádi smějí a nebo si potřebují jen tak oddychnout a od srdce ze zasmát, i když jim třeba zrovna dvakrát do smích není. Jednoduše si zalistovat a […]
  • Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové23. listopadu 2018 Klidný Buddha na dobrou noc. S hlasem Nadi Konvalinkové Na dobrou noc je třeba klidná, něžná pohádka. Ať už hlasem maminčiným, nebo hlasem Nadi Konvalinkové, která namluvila do knihy přiložené CD. Tam už ale hrozí, že budou usínat i rodiče, a… […]
  • Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby5. listopadu 2018 Bára Hrzánová a její životopis: Vinnetou dnešní doby Je to liška podšitá, tahle ženská! A je to tak trošku jiný životopis, spíše "kafe s Bárou". Nahlédnutí za oponu života Báry Hrzánové. Párkrát si s ní zajdete na kávu, popovídáte, tu se […]
  • Učebnice, díky které za rok budete nezávislí!2. července 2019 Učebnice, díky které za rok budete nezávislí! „Cíl není jenom místo, kam chceme dojít. Cílem je i samotná cesta k němu. Tato poučka mi pomáhá hlavně ve chvíli, kdy si uvědomím, že jsem na ni zapomněla. Někdy věnuji tolik času […]