Co přinesl rok 1959?

muj rok 1959

V oblí­be­né edi­ci Můj rok, kte­rá mapu­je výy­nam­né roky naší his­to­rie, vychá­zí nová kni­ha. Rok 1959 nepat­ří mezi ty, kte­ré se něja­kým zásad­ním způ­so­bem zapsa­ly do dějin. Přesto vůbec není oby­čej­ný. Nese v sobě posled­ní dozvu­ky tem­ných pade­sá­tých let i nadě­ji nastu­pu­jí­cích let šede­sá­tých. Je to rok nená­pad­ný, ale zlo­mo­vý. A pro lidi, kte­ří v tomhle roce zahá­ji­li svou ces­tu živo­tem, je to roz­hod­ně rok úpl­ně klí­čo­vý. Pojďme se tedy podí­vat, co ten­to rok při­ne­sl nejen svě­tu, ale i naší zemi a oby­čej­ným lidem...

Přetahovaná mezi Spojenými stá­ty a Ruskem pokra­ču­je. Chvílemi se napě­tí uvol­ňu­je a chví­le­mi zase situ­a­ce houst­ne, přes­to se dá říct, že nej­hor­ší exce­sy stu­de­né vál­ky se stá­va­jí minu­los­tí. Jiné vál­ky ovšem začí­na­jí... V Československu otví­rá prv­ní pro­dej­na potřeb pro kou­zel­ní­ky. Jogurty jsou nově obo­ha­ce­ny o vita­min C, na Slapech se obje­vu­jí Štíři, a spo­leč­nost Husquarna uvá­dí na trh prv­ní moto­ro­vou pilu...

Kniha Můj rok 1959 mapu­je tenhle rok oprav­du důklad­ně. Nezaměřuje se jen na sta­tis­ti­ky a čís­la, ale při­ná­ší kom­plex­ní pře­hled udá­los­tí, kte­ré se v tomhle roce ode­hrá­ly v kul­tu­ře (lite­ra­tu­ra, diva­dlo, film, hud­ba, výtvar­né umě­ní), médi­ích a rekla­mě, živo­tě, módě a archi­tek­tu­ře. Nechybí úryv­ky z kro­nik různých obcí ani podrob­nos­ti o spor­tu a zdra­ví, vědě, kalen­dári­um a tro­chu humo­ru a kri­mi zpráv.

Kniha je vhod­ná jako dárek nejen pro lidi, kte­ří se v roce 1959 naro­di­li, ale i pro ty, kte­ří si chtě­jí na tohle obdo­bí zavzpo­mí­nat, a kro­mě pou­ta­vé­ho obsa­hu zaujme i svou gra­fic­kou úpra­vou.

Hodnocení: 100%

Můj rok 1959

Autorka: Jarmila Frejtichová

Vydáno: BizBooks, 2019

Počet stran: 232


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Pěšky mezi buddhisty a komunisty - 90%6. ledna 2017 Pěšky mezi buddhisty a komunisty - 90% Ladislav Zibura je novinář, spisovatel a taky cestovatel. Poprvé se na cestu vydal do Camino de Santiaga a později také z Českých Budějovic do Říma, na kole k Severnímu moři a nebo pěšky z […]
  • Zadrátovaný svět14. března 2018 Zadrátovaný svět Začalo to Deníkem Anny Frankové… A pokračuje do dnešních dnů. Holokaust je i přes několik desítek let, které nás od něj dělí, stále aktuální téma. Každá další kniha přinášející svědectví o […]
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%8. ledna 2017 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […]
  • Recenze knihy: Čarodějnice30. května 2018 Recenze knihy: Čarodějnice Je velký počet stránek znakem dobré detektivky se zajímavou zápletkou? Nebo se jedná o vatu a příběh by měl jiný spád, kdyby kniha o třetinu stránek zhubla? Přesně tyto otázky jsem si […]
  • Dívka v modrém plášti30. května 2017 Dívka v modrém plášti Píše se rok 1943. V Amsterdamu okupovaném nacisty vládne přídělový systém. Mladá Hanneke však na černém trhu dokáže sehnat většinu věcí, které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji její […]
  • Recenze: Pětidomí24. května 2018 Recenze: Pětidomí Jaká může být detektivka bez mrtvoly a bez vraha? Může vůbec taková kniha nabídnout čtenáři tolik očekávané gradované napětí? Nebude to nuda? Odpovědi na tyto otázky najdete v knize Tomáše […]
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […]
  • Marissa Meyerová: Bez srdce30. května 2017 Marissa Meyerová: Bez srdce Předtím, než se stala Srdcovou královnou, byla jen obyčejnou dívkou, která toužila po vlastním pekařství, nezávislosti a lásce. To, co se odehrálo před slavným příběhem Alenky v Říší divů […]
  • Traci Chee - Čtenářka2. února 2018 Traci Chee - Čtenářka Představte si svět, kde je čtení chápáno jako výsada, a je povoleno jen hrstce nejmocnějších, protože v knihách se skrývá nejen minulost, ale i budoucnost... Poté, co byl její otec […]
  • Dcera války17. prosince 2018 Dcera války Desetiletá Ana Jurićová bezstarostně pobíhá ulicemi Zagrebu, jezdí na kole, hraje fotbal a ze všeho nejraději tráví čas se svým nejlepším kamarádem. Když vypukne občanská válka, její život […]