Časoběžník

big casobeznik lme 397198

Existence Farwaye Gaia McCarthyho, syna slav­né ces­to­va­tel­ky v čase Empry McCarthyové z roku 2354 a gla­di­á­to­ra Gaia z roku 95, popí­rá veš­ke­ré pří­rod­ní záko­ny. Není divu, že Farway chce pro­zkou­mat svou minu­lost a zjis­tit o ní všech­no, co se zjis­tit dá. U vstup­ních zkou­šek do vlád­ní­ho pro­gra­mu ces­to­vá­ní v čase ale neu­spě­je. Zdá se, že jeho zkouš­ku někdo zma­ni­pu­lo­val... Farwayovi nad­ří­ze­ní ale tvr­dí, že všech­no pro­běh­lo tak, jak mělo. Nezjistilo se žád­né naru­še­ní, tak­že Farwayova časo­ces­to­va­tel­ská skon­či­la ješ­tě dřív, než zača­la...

Tedy skon­či­la by, kdy­by Farway nena­šel jinou mož­nost. Nechal se najmout jako veli­tel lodi, kte­rá létá do minu­los­ti a kra­de pro čer­ný trh vzác­né dobo­vé arte­fak­ty. Během rutin­né zakáz­ky na palubě potá­pa­jí­cí­ho se Titaniku potká záhad­nou dív­ku, kte­rá má vel­ký zájem při­dat se k jeho posád­ce. Proč se o něj zají­má a jaké tajem­ství ukrý­vá?

Kniha Časoběžník, kte­rou napsa­la ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka Ryan Graudinová, zaujme nejen svou obál­kou, ale i ano­ta­cí. Cestování v čase, budouc­nost, odha­le­ní tajem­ství - to všech­no zní láka­vě. I hrdi­no­vé jsou sym­pa­tič­tí a záplet­ka taky není nej­hor­ší... Časoběžník pro­to mohl být vel­mi ori­gi­nál­ní young adult kni­hou.

Příběh je však vel­mi povrch­ní. Chybí pořád­né vysvět­le­ní, jak vlast­ně celé to ces­to­vá­ní v čase fun­gu­je a zob­ra­ze­ní budouc­nos­ti není věno­ván téměř žád­ný pro­stor. Víc než na samot­ný děj se autor­ka zamě­ři­la na vzta­hy, tak­že tady máme dvě osu­do­vé lás­ky na prv­ní pohled. Jedna z těchhle dvo­jic se milu­je, ale oba se trá­pí, pro­to­že si něchtě­jí říct, co k sobě cítí, a trvá jim sko­ro 300 strá­nek, dokud ve svém vzta­hu nějak pokro­čí. Naštěstí má ale­spoň dru­hý pár ve svých citech jas­no... Časoběžník je zkrát­ka kni­ha, kte­rá sli­bu­je víc, než může nabíd­nout.

Více na Kritiky.cz
Roman Šebrle Mjr. Roman Šebrle (* 26. listopadu 1974 Lanškroun) je bývalý český atletický vícebojař a ol...
#1929: Bratrstvo krve: Hustej nářez - 35 % Bratrstvo krve: Hustej nářezVydalo nakladatelství Epocha v brožované vazbě v roce 2019. V...
ZAKONČENÍ 17. FESTIVALU FRANCOUZSKÉHO FILMU V KINĚ SVĚTOZOR A CAFÉ NEUSTADT 17. Festival francouzského filmu se chýlí ke svému konci. Slavnostní zakončení se uskuteční...
Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké ...
También la lluvia (Even The Rain, A také déšť) 2010 Indiáni v Bolívii se nikdy neměli zrovna dobře. Nejdřív přijeli ti divní lidé s pobledlými...

 

Hodnocení: 60%

 

 

Časoběžník

Autorka: Ryan Graudinová

Originální název: Invictus

Vydáno: Fragment, 2019

Počet stran: 456

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […]
  • Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus?12. srpna 2018 Monika a poklad templářů - najdou děti bájný poklad nebo je to jen mýtus? Monika se nesmírně těšila, až začnou prázdniny. Už od května čekala na tohle období a najednou to bylo tady. Se spolužáky si zamávali a rozprchli se vstříc dvěma měsícům volna. Monika už […]
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […]
  • Naplní Iskari svůj osud?17. srpna 2018 Naplní Iskari svůj osud? Kdysi dávno si osamělý Božský Stařec stvořil dva společníky, Prvního vyrobil z oblohy a duše a pojmenoval ho Namsara. Byl to zlatý hoch, který všude přinášel smích a lásku. Druhá byla […]
  • Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám22. července 2018 Černooká nedá spát nejen hlavní hrdince, ale ani vám Young adult románů je tolik jako mrtvých v katastrofických filmech, zato subžánru psychologických young adult thrillerů je poskrovnu – a u nás je pravděpodobně jediný, čímž je Černooká od […]
  • Řád zlomených křídel9. června 2017 Řád zlomených křídel Paříž se zotavuje z Velké války Řádů. Její ulice lemují ruiny, z Notre Dame zbyly jen ohořelé zdi, Seina zčernala popelem. Život mezi troskami však pokračuje dál. Zoufalé gangy v ulicích […]
  • Zdravé svačiny do školy i do práce16. února 2018 Zdravé svačiny do školy i do práce Poslední dobou se bez nadsázky roztrhnul pytel s návody jak se zdravě stravovat a kuchařkami, které jsou plné zdravých receptů. Všude kolem se to hemží výrazy jako raw, bio, lokální […]
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […]
  • Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee11. března 2018 Moře inkoustu a zlata: Čtenářka – Traci Chee Nakladatelství Fragment přináší na trh knihu ze světa fantasy orientovanou na mladé čtenáře od 14 let, což ale neznamená, že do knihy se s potěšením nezačtou i čtenáři starší. Kniha vás […]
  • Veterinární akademie - Škola začíná - kniha6. června 2018 Veterinární akademie - Škola začíná - kniha Ve Vrbovém údolí se Abbey chystala na svůj první školní den. Za spolubydlící měla holku jménem Hanna. Už na první pohled bylo patrné, že jejich rodiny jsou tak rozdílné, jak jen to mohlo […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *