Čarodějnice Bordelína - pohádkový příběh o lesní čarodějnici

arodějnice Bordelína

Víte, že nemoc u čaro­děj­ni­ce trvá celé tři roky? Chcete se dozvě­dět, kdy je vlast­ně čaro­děj­ni­ce plno­le­tá? Máte rádi vtip­né a las­ka­vé pohád­ky? Novinka Čarodějnice Bordelína vás pohla­dí po duši. Vydavatelství Grada jí vyda­la pod znač­kou Bambook.

Lesní čaro­děj­ni­ce Bordelína žije ve své fia­lo­vé cha­tr­či v Jizerském lese jmé­nem Bambručák. Vyvádí jed­nu lum­pár­nu za dru­hou a ško­dí všem zví­řát­kům v lese a nejen jim. Jednou udě­lá nepo­řá­dek v dět­ském poko­ji malé­ho Vojtíška, podru­hé obar­ví vodu duho­vý­mi bar­vič­ka­mi a mno­ho dal­ších sko­pi­čin. Létá na svém kou­zel­ném dešt­ní­ku. Má bra­t­ra čaro­dě­je Puchonosodora.

Jednou dosta­ne kašel a rýmu, pro­to­že líta­la naleh­ko na svém dešt­ní­ku. Veverka Drzečka jí uva­ří lipo­vý čaj s medem. Další zví­řát­ka ji done­sou smr­ko­vý sirup, pod­bě­lo­vý čaj, sed­mi­k­rás­ko­vý med a tymi­á­no­vou mast. Bordelína si uvě­do­mí, že i když zví­řát­kům ško­dí, tak přes­to jí mají rádi. Začne se Bordelína cho­vat ke zví­řát­kům lépe? Jak to vlast­ně s ní všech­no dopad­ne?

Čtení této pohád­ky jsem si spo­leč­ně s dět­mi moc uži­la. Mladší syn, už se těší, až se pus­tí do čte­ní. Vždy má radost, když vidí u mě nové kni­hy a vybí­rá, co začne číst jako prv­ní. Jsem moc ráda, že ho čte­ní baví a nemu­sím ho nutit.

Osobité a vese­lé ilu­stra­ce Marie Koželuhové vás vykouz­lí úsměv na tvá­ři, tak jako mě.

I když je Sandra Dražilová Zlámalová začí­na­jí­cí autor­ka, mys­lím si, že to vůbec neby­lo poznat. Její pohád­ko­vý pří­běh byl sice plný lum­pá­ren, ale záro­veň pří­běh nesku­teč­né odva­hy a odhod­lá­ní, kte­ré v sobě Bordelína našla, aby se roz­hod­la, jak se roz­hod­la. A to už vám nepro­zra­dím. Začtěte se do její novin­ky. Bude vás roz­hod­ně bavit. Račte vstou­pit do svě­ta čaro­děj­ni­ce Bordelíny a nauč­te se tak tro­chu lum­pa­čit jako ona.

Ukázka z kni­hy:

„Ejchuchú, juchuchú,

čaro­vá­ní to je věc.

Ejchuchú, juchuchú,

leh­čí, než bys řekl švec.“

Autor: Sandra Dražilová Zlámalová

Ilustrace: Marie Koželuhová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou Bambook, Praha

Počet stran: 104

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2210-3

Sandra Dražilová Zlámalová je začí­na­jí­cí autor­ka, kte­rá se dět­ským čte­ná­řům před­sta­vi­la v roce 2017, kdy vyšla její pohád­ko­vá prvo­ti­na Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy. Vystudovala uči­tel­ství jak pro střed­ní, tak pro základ­ní ško­ly, z čehož čer­pá i ve své tvor­bě. Dříve se věno­va­la také pře­klá­dá­ní a tlu­mo­če­ní z němec­ké­ho jazy­ka. Nyní je pře­de­vším mamin­kou tří ulič­ní­ků, tak­že jsou všech­ny její pří­běhy „tes­to­va­né na dětech“. Má ráda, když její vyprá­vě­ní obsa­hu­je více tex­to­vých rovin. Miluje kníž­ky, spor­to­vá­ní a ces­to­vá­ní se svý­mi dět­mi a man­že­lem. Se svou rodi­nou byd­lí v Jizerských horách, kde se ode­hrá­vá i děj Čarodějnice Bordelíny.

Více na Kritiky.cz
ZLÍNFEST - Ukázka klapek z dražby 27. května 2018 ...
Chlapec, kterého vidí jen ona. To ale neznamená, že neexistuje… Kniha Sophie Loubière s názvem Chlapec s kamínky ve vás zanechá zvláštní a až nepříjemn...
Asfalt aneb Symfonie černého humoru, totální brutality a tun vystřílené munice „Upřímně, pánové, víme hovno tak výstavní, že bych se nestyděl dát ho do vitríny v ...
Anna a král Nádherný příběh na pozadí překrásných reálií Siamu. Osudy učitelky Anny a krále Mon...
Já, Olga Hepnarová - Poslední popravená žena v ČSSR Prügelknabe to nemá v životě lehké a když se v téhle roli člověk doslova zabydlí, tak se ...

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […]
  • Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 %26. dubna 2017 Správná parta - Záhada - kniha - recenze - 100 % Všechno začne v okamžiku, kdy se čtyřem dětem – Matěj, Zoe, Lucie, David - a jejich psu Mikymu, zjeví kouzelný papír, na kterém je napsán záhadný vzkaz s prosbou o záchranu M. E. Zatímco […]
  • Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové2. února 2018 Kamarádky kouzelných zvířátek: Velké překvapení Evky Štětinkové Nejlepší kamarádky Jola Formanová a Lilka Hartlová se na Jolině zahrádce momentálně bavily tím, že sbíraly kaštany. Ne jen tak jako, ale pro veverku, o kterou se nyní rodina Lilky starala. […]
  • Ledové království - Na hradě straší - setká se Olaf s duchem nebo zažije zklamání?24. února 2019 Ledové království - Na hradě straší - setká se Olaf s duchem nebo zažije zklamání? Jednoho večera byla Anna s Olafem v královské knihovně. Olaf zrovna našel jistou knihu - byla o tom, jak objevit ducha. Olaf nevěděl, co je to duch a tak se dotazoval Anny. Ta mu sice […]
  • Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky.15. srpna 2018 Audiokniha JÓGÁTKY. Pohádky a cvičení pro malé jogínky. Audioknihu Jógátky si děti zamilují hned od prvního poslechu, neboť obsahují nejen spoustu příběhů obecně platných etických zásad, ale i nenásilnou formou učí děti, jak pořádně […]
  • Bylinkové pohádky - pohádky, ve kterých se ukazuje moudrost díky bylinkám25. února 2019 Bylinkové pohádky - pohádky, ve kterých se ukazuje moudrost díky bylinkám Princezna Melisa - kdesi v daleké zemi žil král s královnou, kteří měli jednu dceru, princeznu Melisu. Ta země byla v podstatě meduňkové království, protože kam se člověk podíval, všude […]
  • Tři oříšky pro Popelku - kniha15. června 2017 Tři oříšky pro Popelku - kniha Tahle kniha není soubor pohádek jako takových ani není o jedné, která je v názvu. Jedná se o tři velmi známé pohádky, ale jako scénáře. První je tu Princ Bajaja. Každý asi viděl nebo zná, […]
  • Zdeněk Troška natáčí novou pohádku19. května 2017 Zdeněk Troška natáčí novou pohádku Režisér Zdeněk Troška začíná už 23. května točit další pohádku. Ta v pořadí číslo devět se bude jmenovat Čertoviny a v  hlavní roli se vůbec poprvé v pohádce Zdeňka Trošky představí herec […]
  • Čertí brko – Recenze – 50%21. listopadu 2018 Čertí brko – Recenze – 50% Centrální peklo se nachází ve středu Země, odkud vedou cestičky do oblastních pekel těsně pod povrchem lidských měst a vesnic, kde kouzelná čertí brka zapisují hříchy tamních obyvatel. […]
  • Hledá se Dory - 80%27. června 2016 Hledá se Dory - 80% "Hledá se Dory." "Počkat, kdo?" "Dory!" "Tak jo, my vám ji pomůžeme najít." "Tak jo, a koho vlastně hledáme?".  Tak by se dal zjednodušeně popsat dlouho očekávaný animák Hledá se Dory, […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *