Animalium - kniha plakátů - Zvířecí království na zdi tvého pokoje!

Animalium Plakaty

Další v češ­ti­ně vyda­nou pub­li­ka­cí ze série Animalium. Račte vstou­pit do muzea je Kniha pla­ká­tů. Populární brit­ská kniž­ní řada sází na obra­zo­vou slož­ku – ilu­stra­ce zástup­ců zví­ře­cí říše od talen­to­va­ných kres­lí­řů, ten­to­krát Katie Scottovou.
Kniha má for­mát vět­ší než kla­sic­ká A4, pro­to ilu­stra­ce pěk­ně vynik­nou. Vyvedené jsou na nažlout­lém papí­ře, jehož dru­há stra­na je šedá. Podklad souzní s tlu­me­ný­mi barva­mi ilu­stra­cí. Obrázek je z jed­né stra­ny vyve­den barev­ně, z dru­hé čer­no­bí­le s čes­ký­mi popi­sy zví­řat (jmé­nem rodo­vým i dru­ho­vým).
V pod­sta­tě jedi­ným tex­tem kni­hy je popis Stromu živo­ta na tře­tí stra­ně kni­hy (na pla­ká­tu Stromu živo­čiš­ných dru­hů). Jiný text už kni­ha neob­sa­hu­je, více o živo­čiš­ných dru­zích lze dohle­dat v jiné z knih Animalia. „Strom živo­ta zakres­lil Charles Darwin ve své kni­ze O půvo­du dru­hů z roku 1859. Dospěl v ní k závě­ru, že veš­ke­ré for­my živo­ta na Zemi jsou navzá­jem spří­z­ně­né a vze­šly z jedi­né­ho spo­leč­né­ho před­ka… Nejstarší – a nej­jed­no­duš­ší – orga­nis­mus je zakres­len u koře­ne stro­mu živo­ta. Jednotlivé vět­ve dia­gra­mu pak uka­zu­jí, jak se jed­not­li­vé dru­hy postup­ně vyví­je­ly, při­způ­so­bo­va­ly se pod­mín­kám růz­ných bio­to­pů a vzda­lo­va­ly se tak od koře­ne stro­mu. Čím dále od koře­ne se tedy živo­čiš­ný druh nachá­zí, tím vět­ší evo­luč­ní pro­mě­nou pro­šel…“
Následují pla­ká­ty, na nichž jsou popo­řa­dě jako na stro­mě živo­ta zná­zor­ně­ni zástup­ci jed­not­li­vých živo­čiš­ných dru­hů. V pří­pa­dě hou­bov­ců jsou to Houba sudo­vi­tá, Houbatka stla­če­ná, Křemitka ple­te­ná nebo­li Venušin koš, Houba tru­bi­co­vi­tá, Houba dru­hu cally­spon­gia ramo­sa, Houba dru­hu sty­lissa fla­bel­li­for­mis, Mycí hou­ba a její prů­řez a Vápenatá hou­ba. Následují žahav­ci, bla­no­kříd­lí, růz­né dru­hy ryb a žab, žel­vy, hadi a dal­ší pla­zi, nechy­bí pla­kát z pře­ba­lu kni­hy – tuč­ňá­ci, při­po­mí­na­jí­cí polo­hou svých hlav dvě spo­je­né čás­ti jed­no­ho cel­ku – jin jang. Pestrost pta­čí říše je uká­zá­na hned na něko­li­ka pla­ká­tech, stej­ně jako je tomu u sav­ců.
Plakáty se svým roz­mě­rem hodí jak na zeď dět­ské­ho poko­je, na škol­ní nástěn­ku, tak do paspar­ty.


Animalium. Kniha pla­ká­tů. Kolekce 28 pře­krás­ných pla­ká­tů
Autor – ilu­stra­ce: Katie Scottová
Žánr: obráz­ko­vá kni­ha, ency­klo­pe­die
Počet stran: 56
Rok vydá­ní: 2019
Nakladatelství: Albatros
Kniha ke kou­pi: Albatros
Hodnocení: 100 %

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Listování Animalium - kni­ha pla­ká­tů
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star

Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jana Špačková

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Související příspěvky:

  • Animalium - kniha her14. března 2019 Animalium - kniha her Zamilovali jste si úžasnou kolekci Animalium s nádhernými barevnými ilustracemi, ukazujícími pestrost živočišné říše na planetě Zemi? Láká vás si zkusit některá ze zvířat nakreslit? Nechte […]
  • Botanicum4. května 2018 Botanicum Někdy se nám dospělým zdá, že svět kolem nás tak nějak ztrácí kouzlo. Souvisí to s tempem, jakým žijeme. Pokud si myslíte, že doba dětského údivu nad přeměnou žluté pampelišky v kouli […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy.25. února 2019 Všechno je v pohodě - Celý život máte pocit, že toho strašně moc potřebujete. A pak odjedete jenom s mobilem, peněženkou a fotkou svojí mámy. Marin za sebou nechala celý svůj život, s nikým ze své minulosti nemluvila a ani její nejlepší kamarádka Mabel neví, co se s ní stalo, ani proč se rozhodla s nikým nemluvit. Jenomže teď […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin11. června 2017 Kouzelná moc květin je herbářem duší rostlin Kolik jsem se toho dozvěděla o skrytých významech květin! Posuďte sami. Víte, že krokus zahání noční můry? Že slunečnice vítá život a slunce a vitalitu? Pomerančový květ je symbolem […]