1000 míst, která musíte vidět, než zemřete

1000 e1549493448857

Tato kni­ha je sou­bo­rem zážit­ků a dob­ro­druž­ství jed­not­li­vých auto­rů ces­tov­ních prů­vod­ců, nad­še­ných dob­ro­dru­hů, novi­ná­řů a pub­li­cis­tů z celé­ho svě­ta, kte­ří spo­leč­ný­mi sila­mi dali dohro­ma­dy toho­to jedi­neč­né­ho a ori­gi­nál­ní­ho prů­vod­ce nej­krás­něj­ší­mi a nej­kou­zel­něj­ší­mi mís­ty na naší pla­ne­tě, kte­rá roz­hod­ně sto­jí za to, navští­vit je.

Kniha je navíc obo­ha­ce­na a dopl­ně­na o vlast­ní, osob­ní a neza­po­me­nu­tel­né zku­še­nos­ti těch, jež tyto ces­to­va­tel­ské zážit­ky zaži­li na vlast­ní kůži.

Průvodce je vel­mi roz­ma­ni­tý a zahr­nu­je všech­ny požit­ky a smys­ly, kte­ré lze na cestách pro­žít, přes pus­té kra­ji­ny jež jsou doko­na­lým bal­zá­mem na duši, nej­lep­ší spe­ci­a­li­ty a jíd­la svě­tě, jež pohla­dí vaše chu­ťo­vé pohár­ky až po vše, co pat­ří k pří­ro­dě a umě­ní, při obje­vo­vá­ní pří­rod­ních krás a kul­tur­ní­ho bohat­ství naší Země.

Více na Kritiky.cz
Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama - Nový český celovečerní dokument inspirovaný životem herečky Doroty Nvotové Nový český celovečerní dokumentární film Fulmaya, děvčátko s tenkýma nohama, inspirovaný...
Vera Drake - žena dvou tváří Projekt 100 slibuje pro rok 2005 několik zajímavých filmových setkání. Jde o historicky cenné...
Steve Jobs - 60 % Když se Steve Jobs a geniální programátor Steve Wozniak dali do výroby osobních počítačů, ...
Psí záchranářky - Štěně pro štěstí - podaří se Kim vylepšit si známky ve škole nebo bude muset přejít jinam? Paní Bensonová byla velmi rázná angličtinářka, která hned jak ráno vešla do třídy, ozná...
Hry zdarma pro Xbox Live GOLD Tak je nový měsíc. Členové Xbox Live GOLD mají nové hry zdarma. Je to GRID 2 pro Xbox 360 a...

Kniha je roz­dě­le­na do 8 kapi­tol, roz­dě­le­ných pod­le jed­not­li­vých stup­ňů již­ní a sever­ní šíř­ky, roz­dě­le­né pak pod jed­not­li­vé očís­lo­va­né zážit­ky, jejíž koneč­ný sou­čet je 1000, kte­ré by si čte­ná­ři roz­hod­ně nemě­li nechat ujít.

Kapitola 1 - Severní polo­kou­le, 90 stup­ňů SŠ až 60 stup­ňů SŠ

Kapitola 2 - Severní polo­kou­le, 60 stup­ňů SŠ až 45 stup­ňů SŠ

Kapitola 3 - Severní polo­kou­le, 45 stup­ňů SŠ až 30 stup­ňů SŠ

Kapitola 4 - Severní polo­kou­le, 30 stup­ňů SŠ až 15 stup­ňů SŠ

Kapitola 5 - Severní polo­kou­le, 15 stup­ňů SŠ až 0 stup­ňů SŠ

Kapitola 6 - Jižní polo­kou­le, 0 stup­ňů JŠ až 15 stup­ňů JŠ

Kapitola 7 - Jižní polo­kou­le, 15 stup­ňů JŠ až 30 stup­ňů JŠ

Kapitola 8 - Jižní polo­kou­le, 30 stup­ňů JŠ až 90 stup­ňů JŠ

Každé čís­lo zážit­ku má růz­nou bar­vu a pod­le bar­vy si lze dohle­dat „legen­du“, pod­le kte­ré bude­te vědět, co vás pod jed­not­li­vým zážit­kem čeká. Např. Zvířata v divo­ké pří­ro­dě, nád­her­ná pří­ro­da, div svě­ta, dlou­hé puto­vá­ní, vel­ké dob­ro­druž­ství, nová doved­nost, malé dob­ro­druž­ství, kul­tu­ra ane­bo pas­tva pro vaše smys­ly.

Prostřednictvím toho­to prů­vod­ce si může­te udě­lat a vytvo­řit svůj vlast­ní seznam, kam bys­te se chtě­li ve svém živo­tě ješ­tě podí­vat, a jaké neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky a pro­žit­ky pro­žít a vychut­nat si na plný plyn.

Více na Kritiky.cz
Ray - recenze Je škoda, že byl Ray Charles slepý. Kdyby slepý nebyl, je možné, že by se nenechal během sv...
Film o filmu Anthropoid - technické a vizuální efekty, storyboardy a zbraně ...
TV TIPY Opět pár tipů pro dlouhé večery od 18 - 26.3.04 ...
Šestý smysl - Film na 100% Dělá se vám někdy vzadu na krku husí kůže a cítíte chlad? - Tak to jsou oni!...
Poklad na Stříbrném jezeře - Melodie Old Shatterhanda Hudbu k Pokladu na Stříbrném jezeře složil berlínský rodák Martin Böttcher (nar. 1927),...

Každý tako­vý oje­di­ně­lý a neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek zahr­nu­je jen pár slov tj. pořa­do­vé čís­lo zážit­ku s barev­nou legen­dou, název, jež vás nala­dí a pár slo­vy zkrat­ko­vi­tě popí­še vybra­ný záži­tek, a co všech­no může­te od toho­to zážit­ku čekat.

Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani ono typic­ké „kdy“. Kdy se ten­to záži­tek usku­teč­ní, nebo v jakém časo­vém obdo­bí v roce, pro­to­že ne vždy jsou na pod­nik­nu­tí dané­ho výle­tu pří­z­ni­vé pod­mín­ky, a někdy pros­tě musí­te vydr­žet a počkat si na tu správ­nou dobu.

Nesmí chy­bět země­pis­ná šíř­ka a dél­ka, to, abys­te se snad­ně­ji zori­en­to­va­li a mís­to snad­ně­ji nalez­li na mapě nebo glo­bu­su. A v nepo­sled­ní řadě je i struč­ný popis výle­tu a toho, na co všech­no se může­te těšit, co bys­te si nemě­li nechat ujít, či na co si dát pří­pad­ně pozor.

Více na Kritiky.cz
Tohle se stává jen druhým / Ça n’arrive qu’aux autres „O jednu bytost víc, o jednu bytost míň. A na duši padl černý stín.“   Život ...
OONA MEKAS  Dcera filmaře Jonase Mekase a fotografky Hollis Meltonové si začala pohrávat s filmem již v...
Anglická gramatika efektivně a přehledně Anglická gramatika není náročná - pokud ovšem víte, jak na ni. Ne každému, kdo se učí ang...
Westworld - S01E10: THE BICAMERAL MIND Trailer poslední epizody seriálu Westword v tomto roce....
Kapitoly z herní historie - SWAT Dnes, v době, kdy většina hráčů má už dávno za sebou SWAT 4 i s datadiskem, si připomeneme...

Publikace je obo­ha­ce­ná o spous­tu barev­ných a dechbe­rou­cích foto­gra­fií, jež vás doko­na­le „nala­dí“ a navna­dí na ces­to­vá­ní. Už máte taky, stej­ně jako já, svůj vlast­ní seznam míst, kte­rá chce­te navští­vit? Jestli ne, tahle kni­ha vám může být tou pra­vou inspi­ra­cí při jeho psa­ní.

 

1000 míst, kte­rá musí­te vidět, než zemře­te

Autor: kolek­tiv auto­rů

Vydavatel: CPress

Rok vydá­ní: 2018

Počet stran: 496

ISBN: 978-80-264-1742-2

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové17. listopadu 2017 DENÍK VĚČNÉ DIETÁŘKY od Patricie Janečkové Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO fakt už dál […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […]
  • Bedekr: Francie22. října 2017 Bedekr: Francie Po Bedekru Rakouska se na knižní pult dostává tentokrát Francie. Průvodci jsou opět Michaela Maurerová a Petr Rajchert, kteří chtějí čtenářům předvést to nejlepší z dané lokality ať už co […]
  • SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli10. února 2019 SPARŤAN VE FORMĚ. 30denní tréninkový plán k proměně těla i mysli Kniha Starověkým Sparťanům pro moderní Sparťany, jež velmi poutavým zpracováním nabízí velmi jednoduchý přístup či návod, jak ve velmi krátkém čase dosáhnout fyzického a mentálního zdraví, […]
  • Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro23. září 2017 Slovenské klenoty UNESCO– Jozef Petro Snad každý ví, že památky zapsané na seznamu UNESCO nabízí to nejlepší, co lze v dané zemi vidět. Někteří cestovatelé se řídí právě tímto seznam. V Čechách na seznam UNESCO patří např. […]
  • Příběhy z jižních Čech LIPENSKO9. července 2017 Příběhy z jižních Čech LIPENSKO Konečně první pořádný průvodce pro malé cestovatele - dobrodruhy, kteří se chystají navštívit kouzelný kraj jménem Lipensko. Právě pro ně jsou určeny „Příběhy z jižních Čech: LIPENSKO“ […]
  • Francouzské klenoty23. června 2018 Francouzské klenoty Rádi cestujete a hledáte nová místa, která byste mohli navštívit? Nebo plánujete letní dovolenou a nevíte, kam jít? Vyberte si Francii! Tahle země vám nabídne mnoho krásných míst, které si […]
  • Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen10. února 2019 Jóga nejen pro holky od Rachel Brathen Tato kniha od nejpopulárnější lektorky jógy a autorky blogu Yoga Girl Rachel Brathen vás bude nejen inspirovat, ale zároveň vám jógu představí z několika úhlů pohledu a zcela určitě vás […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *