Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska

ZaTajemstvím

Poklad. Slovo, kte­ré zní cin­ká­ním zla­ta, třpy­tí se dra­ho­ka­mi a šuš­tí taj­ný­mi doku­men­ty. Slibuje život v bohat­ství a dostat­ku. Současné z něj ale běhá i mráz po zádech - pro­to­že při shro­maž­ďo­vá­ní, ukrý­vá­ní i hle­dá­ní pokla­dů byla pro­li­ta krev.

Neexistuje hrad, zámek, zří­ce­ni­na nebo nápad­ná ská­la, kde by se neu­krý­va­ly dra­ho­cen­nos­ti, čas­to hlí­da­né síla­mi z jiné­ho svě­ta. Jan A. Novak, kte­rý o nej­růz­něj­ších záha­dách a tajem­stvích napsal již něko­lik knih (spo­meň­me napří­klad Záhadné vyná­le­zy, Tajemné pod­ze­mí na našem úze­mí nebo Hory a kop­ce opře­de­né tajem­stvím) se ten­to­raz zamě­řil na pokla­dy a tajem­no, kte­ré se kolem nich vzná­ší.

V jeho nej­no­věj­ší kni­ze se tak dočte­te o kelt­ském zla­tě, Jantarové kom­na­tě i o nacis­tic­kých pokla­dech, kte­ré zahr­nu­jí nejen dra­ho­cen­nos­ti, ale i doku­men­ty. Seznámíte se s legen­da­mi, kte­ré s pokla­dy sou­vi­sí a dozví­te se, jak je hle­dat a taky jak je roz­hod­né nehle­dat, a taky zjis­tí­te, jaká nebez­pe­čí na vás při hle­dá­ní číha­jí.

Kniha se čte dob­ře, ale občas půso­bí zvlášt­ně kon­trast vědec­ky ově­ře­ných fak­tů a ničím nepod­lo­že­ných mýtů a legend. Jakoby se autor nemohl roz­hod­nout, o kte­rém z těchhle témat chce psát, a tak zkom­bi­no­val obo­jí. Ano, je to zda­ři­lá kom­bi­na­ce, ale jak říkám, občas půso­bí zvlášt­ně. Líbí se mi ale, jak autor své tex­ty dopl­ňu­je foto­gra­fie­mi a nevnu­cu­je čte­ná­ři svůj názor, ale nechá­vá ho, aby pře­mýš­lel a utvo­řil si své vlast­ní míně­ní. Kromě toho kni­ha nabí­zí taky tipy na zají­ma­vé a netra­dič­ní výle­ty.

Hodnocení: 70%

Za tajem­stvím pokla­dů Čech, Moravy a Slezska

Autor: Jan A. Novák

Vydáno: 2018, Alpress

Počet stran: 312

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Alpress. Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska15. dubna 2018 Za tajemstvím pokladů Čech, Moravy a Slezska Máte rádi záhady, text bez zbytečných kliček, který dokáže podnítit vaši fantazii a pozvat na výlet?  Chcete nejen procestovat republiku, ale také se o ní něco dozvědět? Čeká vás dovolená […]
  • Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí3. června 2018 Elizabeth Peters – Strážkyně podsvětí Nová knížka z nakladatelství Alpress vás zavede do egyptského prostředí plného archeologických nálezů, které mohou ukrývat na první pohled nezajímavé objevy, ale také i tajemství či záhady […]
  • Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě8. března 2017 Templáři, zednáři a další tajné společnosti v Čechách a ve světě Koho by nepřitahovaly záhady okolo tzv. tajných řádů, jakými templáři a zednáři bezesporu jsou? Pokud vás ale nezajímají jen dohady a atraktivní výmysly okolo těchto společností a chcete […]
  • Jitka Lenková: Tajemná místa Česka28. února 2016 Jitka Lenková: Tajemná místa Česka Máte rádi záhady, tajemství a navíc s oblibou putujete po pestrých koutech naší země? Pak by tato knížka rozhodně neměla uniknout vaší pozornosti. S knížkou se vydáte na „vzrušující […]
  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
  • Nerozlučný pár - kniha20. července 2017 Nerozlučný pár - kniha Emily se zdá znovu noční můra, ve které jí sžírají plameny. Pracovala dříve u police, dokud se neseběhly ty osudné události, které jí převrátili život naruby a už nic nebylo jako předtím. […]
  • Tanec bohů - kniha12. června 2017 Tanec bohů - kniha Larkin se velmi těžce pohyboval po domě, kde vlastně před chvíli proběhla svatba. Ovšem ve stínu krve, zbraní a bitvy. Bitva proběhla proti démonům, kteří je napadli. Jednalo se o vampýry […]
  • Naše paní doktorka - kniha12. června 2017 Naše paní doktorka - kniha Laura se po psychickém kolapsu odstěhovala nebo lépe řečeno, vzala si dlouhodobé volno a začala žít v Potters Junctionu. Jednalo se o malé městečko, kde se jí nikdo neptal odkud je a co […]
  • Nikomu by neublížil12. března 2019 Nikomu by neublížil Marion žije s dominantním bratrem Johnem v rozpadajícím se domě po rodičích.Stará panna, která pořád spí s plyšovým medvídkem, je na svém bratrovi zcela závislá. Dny tráví staraním se o […]
  • Ochutnávačka6. března 2019 Ochutnávačka Druhá světová válka se chýlí ke svému konci a v Berlíně přestává být bezpečno. Proto se Magdini rodiče rozhodnou, že svou dceru pošlou na venkov ke strýcovi a tetě. Tam se ale nesetká s […]