Vinografie - poznejte víno ve 100 obrázcích

Vinografie - poznej­te víno ve 100 obráz­cích
Ohodnoťte člá­nek

Pokud víno rádi neje­nom pije­te, ale zají­má vás i něco o výbě­ru správ­né­ho vína, degusta­ci a výro­bě, tak je tahle kni­ha prá­vě pro vás. Jde spí­še o ency­klo­pe­dii, ve kte­ré se může­te vel­mi zábav­ným způ­so­bem dozvě­dět, co před­chá­zí tomu, než si víno kou­pí­te v obcho­dě a ochut­ná­te ho. Naleznete zde i návod, jak správ­ně degusto­vat, jaké víno si máte dát k růz­ným dru­hům pokr­mů a v jaké zemi může­te najít nej­lep­ší vína.

Musím uznat, že nej­vět­ší plus na téhle kni­ze je, že ji člo­věk rozu­mí. Sice jde o ency­klo­pe­dii, ale není napsa­ná žád­ným slo­ži­tým odbor­ným jazy­kem. Trochu jsem se toho bála, než jsem kni­hu zača­la číst, ale byla jsem z toho vel­mi mile pře­kva­pe­ná.

K tomu abys­te si kni­hu doká­za­li per­fekt­ně užít vel­mi dopo­má­ha­jí nád­her­né ilu­stra­ce. Na kaž­dé strán­ce jsou ilu­stra­ce, tak­že i kdy­bys­te si kni­hu chtě­li jenom pro­lis­to­vat, bude­te z toho mít nád­her­ný záži­tek.

Když kni­hu zhod­no­tím, tak bych urči­tě řek­la, že jde o ency­klo­pe­dii, ale ne odbor­nou, ale spí­še hod­ně zábav­nou. Je to vel­ké plus, pro­to­že se může­te dozvě­dět spous­tu infor­ma­cí o víně zábav­nou ces­tou. Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ji všem, co berou víno jako svou záli­bu.

Knihu může­te zakou­pit na Grada.cz.

Dočkalíková Nicole

Související příspěvky:

  • Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce20. května 2017 Můj život v jeho tlapkách - Já ho držím za vodítko, on mě drží za srdce Wendy Hillingová trpí vzácnou genetickou vadou označovanou jako nemoc motýlích křídel. Ta způsobuje, že se jí při sebemenším nárazu trhá kůže a naskakují puchýře. Zlatý retrívr Ted, […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *