Veselí - kniha o návratu domů

0045177862 veseli v

Hledáte zají­ma­vé čte­ní plné otá­zek i odpo­vě­dí? Máte rádi již­ní Moravu a její dia­lekt? Neváhejte a pusť­te se do čte­ní novin­ky Radky Třeštíkové Veselí.

Třiatřicetiletá Eliška žije a pra­cu­je v Praze. Po nevy­da­ře­ném vzta­hu odjíž­dí zpět na Moravu, do své­ho rod­né­ho domu, do své­ho dět­ské­ho poko­je, kde hle­dá odpo­vě­di na otáz­ky. Kdo je a odkud pochá­zí. Začne pra­co­vat v obcho­dě, pro­dá­vá rybář­ské potře­by, zaží­vá rea­li­tu všed­ní­ho ves­nic­ké­ho dne se vším všu­dy. Prožije i něko­lik bez­vý­znam­ných vzta­hů, kte­ré jsou zalo­že­né pou­ze na sexu, nic více. Její otec váž­ně one­moc­ní. Dokáže se Eliška vyrov­nat se ztrá­tou své­ho otce? Najde to štěs­tí, kte­ré by si roz­hod­ně zaslou­ži­la? 

Již dlou­ho jsem nečet­la román, kte­rý byl ve své pod­sta­tě o ničem zásad­ním a přes­to tím nedů­le­ži­těj­ším. Hledáním vlast­ní­ho já, své­ho mís­ta, rod­né­ho domu, mís­ta, kam bychom se měli kdy­ko­li vrá­tit. Je těž­ké se o tom zamýš­let. Ne vždy se máme kam vrá­tit. Tak jako já. Můj rod­ný dům byl pro­dán, dnes tam byd­lí rodi­na neval­né pověs­ti. Pro mě to zna­me­ná to, že už se nikdy nepo­dí­vám, kde jsem sedá­va­la, hrá­la si na zahra­dě se psem a kočka­mi. Přijde mě to tro­chu líto. Místy jsem hlav­ní hrdin­ce závi­dě­la, že se měla kam vrá­tit.

Některé čás­ti děje mě při­šly napros­to absurd­ní, až tragi­ko­mic­ké. Jediné, co bych vytkla, tak to jsem roz­hod­ně pou­ži­té vul­ga­rismy. Mám s tím tro­chu pro­blém, pokud jsou v kni­ze vul­ga­rismy hoj­ně vyu­ží­va­né. Kniha pro mě ztrá­cí to kouz­lo. Myslím si, že by se toto v kni­hách nemě­lo vysky­to­vat. V dět­ství nám bylo vště­po­vá­no, že spros­tě mlu­ví jen lidé na okra­ji spo­leč­nos­ti a roz­hod­ně do knih, tele­vi­ze či rádia nepat­ří.


Ukázka z kni­hy:

Když máš žízeň,

daj si nohy kří­žem

A ruky si daj za hla­vu,

Vypi celú Moravu!

Autor: Radka Třeštíková

Žánr: román pro ženy, čes­ká pró­za

Vydáno: 2018, Motto ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 424

Vazba kni­hy: váza­ná s papí­ro­vým pota­hem

ISBN: 978–80–267–1260–2.

Radka Třeštíková je nej­pro­dá­va­něj­ší čes­ká autor­ka sou­čas­nos­ti. Narodila se a vyrůs­ta­la na již­ní Moravě, v Praze vystu­do­va­la prá­va sedm let se jim pro­fes­ně věno­va­la. Svoji prvo­ti­nu vyda­la v roce 2014, nej­vět­ší­ho ohla­su zatím dosáh­la svou tře­tí kni­hou Bábovky, kte­rá se sta­la lite­rár­ní udá­los­tí roku 2016. Mimořádně úspěš­ný byl i román Osm s detek­tiv­ní záplet­kou. V její páté kni­ze Veselí se hlav­ní hrdin­ka Eliška vra­cí z Prahy do Veselí nad Moravou, odkud autor­ka pochá­zí.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Související příspěvky:

  • Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem20. ledna 2018 Když člověk nic necítí, je třeba si obrousit konečky prstů smirkovým papírem Román pro ženy vyprávěný z chlapské perspektivy. Román retrospektivní. Román téměř růžový. Příběh muže, který se dívá do hlavně padesátky vypráví o tom, jak nedořešená minulost kontaminuje […]
  • Pokoj zázraků10. prosince 2018 Pokoj zázraků Co všechno je schopná udělat matka pro to, aby zachránila život svého syna? Thelmin život naplňuje práce a péče o dvanáctiletého syna Louise. Většinu času věnuje práci, kterou považuje za […]
  • Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky26. června 2018 Vzrušující dobrodružství s Bratrstvem černé dýky S upířími sériemi jako by se v posledních desetiletích roztrhl pytel. Troufám si ale říct, že Bratrstvo černé dýky pohltí i toho, kdo upírům jinak příliš neholduje. Válka, tvrdé boje, […]
  • Jak velkou sílu má naděje?9. dubna 2019 Jak velkou sílu má naděje? Zdá se, že Matyldin život bude dokonalý. Nejenže pochází z jedné z předních a bohatých sydneyských rodin a živí se psaním článků, ale navíc se bude brzy vdávat za perfektního muže. Bradley […]
  • VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu.16. května 2016 VERNEROVÁ, Petra. Pravidlo průšvihu. Pravidlo průšvihu je návodem. Návodem pro osamělé a zhrzené. Ženy, samozřejmě. Románů pro osamělé a zhrzené muže není mnoho, muži si v obdobích krizí knihy o krizích zjevně nečtou a […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Neviditelná superhrdinka – Miss Fifty, vás přesvědčí o tom, že hrdinky opravdu existují28. července 2018 Neviditelná superhrdinka – Miss Fifty, vás přesvědčí o tom, že hrdinky opravdu existují V dnešním světě se hrdinové hledají jen těžko, a přitom jsou tak potřeba. A co pak teprve hrdinky? Román, Neviditelná superhrdinka – Miss Fifty, vás přesvědčí o tom, že hrdinky opravdu […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]