Veronika Rubínková - Prokletá a tajemná místa Čech a Moravy

Veronika Rubínková

Existují mís­ta, kte­ré v nás na prv­ní pohled vzbu­zu­jí nepří­jem­né poci­ty. Později zjis­tí­me, že se na těch mís­tech ode­hrá­la v minu­los­ti něja­ká tra­gic­ká udá­lost a zane­cha­la tam po sobě trva­lou sto­pu. A prá­vě tako­váh­le mís­ta vyhle­dá­vá Veronika Rubínková, kte­rá vás ve své kni­ze vez­me na pro­cház­ku po deví­ti stra­ši­del­ných loka­li­tách v Čechách a na Moravě.

Společně s ní navští­ví­te sta­vě­ní Christlhof nachá­za­jí­cí se na Klatovsku, ve kte­rém pobý­val maso­vý vrah Ivan Roubal a kte­ré pro­kle­la čaro­děj­ni­ce ve chví­li, kdy ji kame­no­val dav, a Býčí ská­lu, zná­mou díky jed­no­mu z nej­vět­ších arche­o­lo­gic­kých objevů minu­lé­ho sto­le­tí. Vydáte se po nacis­tic­kých sto­pách v Libereckém kra­ji a Krušnohoři a odha­lí­te tajem­ství krva­vé kom­na­ty na zám­ku Nižbor i dáv­né klet­by Českého Švýcarska a zám­ku Jičín. Dozvíte se taky o tajem­stvích moro­vých žen neda­le­ko Lipníka nad Bečvou a pohře­biš­ti ve Smolně a svou tři­nác­tou kom­na­tu před váma ote­vře i Hořovicko.

Veronika Rubínková pro­po­ju­je legen­dy a mýty s fak­ty a při­bli­žu­je nám pohnu­tou his­to­rii vybra­ných míst. Je to oprav­du výbor­ný nápad, pro­to­že nad­při­ro­ze­né věci jsou vel­mi láka­vé a při­ro­ze­ně vzbu­zu­jí lid­skou zvě­da­vost. Je pro­to ško­da, že se zpra­co­vá­ní tak výbor­né­ho téma­tu moc nepo­ved­lo. Vyprávění autor­ky nepůso­bí zrov­na důve­ry­hod­ně a to, jak v jed­not­li­vých pří­bě­zích ská­če v čase, při čte­ní čas­to mate. 

Přesto však kni­hu dopo­ru­ču­ji. Najdete v ní tipy na zají­ma­vé a netra­dič­ní výle­ty s tem­nou atmo­sfé­rou nad­při­ro­ze­na, na kte­rých pozná­te pochmur­něj­ší strán­ky naší his­to­rie.

Hodnocení: 70%

Prokletá a tajem­ná mís­ta Čech a Moravy

Autorka: Veronika Rubínková

Vydáno: Grada, 2018

Počet stran: 200

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Grada. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 %22. dubna 2017 Tiché šlapací království - kniha - recenze - 100 % V Tichém šlapacím království vládne král Tichošlap IV., dá se říct pevnou rukou, kterou mu však vede rádce se Špiclem. Nesmí se tady v podstatě dělat nic, co je nahlas, takže zpívat, […]
  • Dárky inspirované přírodou23. června 2017 Dárky inspirované přírodou Knížek a brožurek zabývajících se výrobou dekorací z přírodních materiálů stejně tak jako kuchařek věnující se zpracování bylinek a ostatních jedlých darů přírody je na trhu ohromné […]
  • Parkour a freerunning17. června 2017 Parkour a freerunning Parkour je disciplína francouzského původu, jejímž základem je dostat se z bodu A do bodu B bezpečně, plynule a efektivně s použitím vlastního těla. Pomáhá v překonávání jakýchkoliv […]
  • Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět3. srpna 2017 Monika Nevolová - Přestaň prezentovat, začni vyprávět Chystáte se na pohovor, máte vystupovat na konferenci nebo vás čeká proslov? Chcete lépe poznat lidi kolem vás? Máte přátele, obchodní partnery, spolupracovníky nebo děti, na které chcete […]
  • Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha10. října 2017 Kouzelná třída - čtvrtý rok - kniha V životě dětí jedné třídy základní školy se to změnilo od té doby, co nastoupila nová paní učitelka - víla Jasmína. Ta je učila pomocí kouzel - děti vždycky všechno věděli, nic […]
  • Prchavý čas světla11. dubna 2019 Prchavý čas světla V roce 1929 přijíždí Lee Millerová do Paříže. Tam brzy padne do oka slavnému surrealistickému fotografovi Man Rayovi, který ji chce za modelku. Lee však prohlašuje, že by snímek raději […]
  • Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha15. října 2017 Ema a jednorožec - Záhadné bludiště - kniha Čarodějka Aislin odcházela z Rady moudrých a měla divný pocit, že ji někdo v úzké chodbě sleduje, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Pomyslela si, že je přetažená a že blázní. Najednou […]