Uvnitř v sobě - Najděte svoji cestu

IMG 20180607 115214

Cítíme se vyčer­pa­ní? Máme pocit, že nic nezvlá­dá­me a čím více se sna­ží­me, tím více se vzda­lu­je­me své­mu cíli? Tato pub­li­ka­ce nám může pomo­ci.

Michael Neill 25 let půso­bí jako porad­ce a men­tor ředi­te­lů kor­po­ra­cí, čle­nů krá­lov­ských rodin a všech, kte­ří tou­ží zís­kat více ze živo­ta. Založil Supercoach Academy, na níž vyu­ču­je pro­ží­vá­ní zevnitř a jeho kni­hy byly pře­lo­že­ny do šest­nác­ti jazy­ků.

Jak podo­tý­ká, když ztra­tí­me kon­takt se zdro­jem, postup­ně při­chá­zí­me o ener­gii a vše nás sto­jí vět­ší úsi­lí. Jakmile zno­vu obje­ví­me svou sku­teč­nou pod­sta­tu, najde­me klíč ke vše­mu.

Tato kni­ha je impul­zem pro pro­cit­nu­tí něče­ho, co v nás dří­má. Každý má uvnitř v sobě pro­stor, ve kte­rém je doko­na­lý, celý a šťast­ný. Je to pro­stor čiré­ho Vědomí – mís­to, z něhož vychá­ze­jí všech­ny naše myš­len­ky a zase se do něj vra­ce­jí. Jeho tep­lo je lékem pro tělo i mysl. Když bude­me vychá­zet z kre­a­tiv­ní­ho poten­ci­á­lu toho­to pro­sto­ru, bude­me dosa­ho­vat vyso­ké výkon­nos­ti a kre­a­ti­vi­ty.

Více na Kritiky.cz
Vinnetou - Rudý gentleman - Obsah filmu Po smrti svého otce stal se náčelníkem všech Apačů žijících na rozsáhlých lovištích me...
Poručík Backstrom Televizní krimi tvorba nás obdařila už mnoha asociály, jejichž mozek je dokonale uspůsoben na...
Thovt, Odhalení Kerstin Simoné je shrnutím dokonalého světa? Před čtenářem se rozprostírá dokonale promyšlený svět, ve kterém je jasné fungování sv...
Herec Jan Cina představuje KPZ – Krabičku pekelné záchrany Nová česká pohádka Čertí brko, kterou natáčí režisér Marek Najbrt, vstoupí do kin letos ...
Z cizího krev neteče (Identity Thief) - 50% Sandy Patterson (Jason Bateman) má milující ženu, dvě roztomilé holčičky a náročnou práci...

Pokud je náš pohled na svět ome­ze­ný, uvě­do­mu­je­me si jen své vlast­ní myš­le­ní, jež se nám jeví jako objek­tiv­ní sku­teč­nost. Když dosáh­ne­me dal­ší úrov­ně uvě­do­mě­ní, pocho­pí­me sub­jek­tiv­ní pova­hu svých myš­le­nek, kte­ré se liší od myš­le­nek jiných lidí. Hlubším zjiš­tě­ním je to, že žije­me ve svě­tě Myšlenek. To nás při­vá­dí k infor­ma­ci, že nic není tako­vé, jak se nám zdá, bez ohle­du na to, jak reál­né to při­pa­dá našim smys­lům. Vysoce výkon­ní lidé se nau­či­li vypnout osob­ní myš­le­ní nato­lik, aby tím ote­vře­li pro­stor pro vní­má­ní sil, jež jim posky­tu­jí sil­něj­ší vede­ní živo­tem.

Publikace je psá­na sro­zu­mi­tel­ně a čti­vě. Spád zís­ká­vá zejmé­na dru­há polo­vi­na bro­žu­ry, oži­ve­ná množ­stvím pří­kla­dů a pří­bě­hů.

Jedná se o kni­hu na více pře­čte­ní, k níž se bude­me rádi vra­cet.


 • Vydavatel: BizBooks
 • Počet stran: 168
 • Vazba: bro­žo­va­ná
 • Rozměry: 207 x 149 x 12
 • EAN: 9788026507604
 • ISBN: 978-80-265-0760-4
 • Rok vydá­ní: 2018
 • Vydání: 1.
 • Jazyk: čes­ký
 • Hodnocení: 98 %

Knihu si může­te kou­pit na strán­kách AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 254 Kč.

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně19. května 2017 Psychofarmakoterapie stručně, jasně, přehledně Stručná, přehledná, užitečná a praktická, tak by se dala charakterizovat publikace psychiatra a psychoterapeuta Dr. med. Jana Drehera. Je ideální pro psychiatry, klinické psychology, […]
 • Miluju koně - vše o koních, jak vznikly, jak se rodí hříbata, jak se starat a mnoho jiného21. prosince 2018 Miluju koně - vše o koních, jak vznikly, jak se rodí hříbata, jak se starat a mnoho jiného Kniha začíná představením malé holčičky, devítileté Sofie, pro které jsou koně vším a úplně nejvíc miluje svého ponyho Hvězdičku, klisničku plemene Hafling. Hned v první kapitole se kniha […]
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
 • Ženy, které čtou, jsou nebezpečné28. května 2017 Ženy, které čtou, jsou nebezpečné Schopnost číst a možnost číst téměř cokoli a kdekoli dnes považuje mnoho čtenářek za tak samozřejmou, že si mnoho z nás nedokáže představit, že tomu vždy tak nebylo. Ženy, které čtou, […]
 • Padesát odstínů dominance - kniha - recenze9. dubna 2017 Padesát odstínů dominance - kniha - recenze Mladé dívce Mirandě se v devíti letech zhroutil svět, když zjistila, že jejími rodiči jsou dědeček s babičkou, u kterých žila, když se jí matka vzdala. Přitom si celou dobu myslela, že […]