Tvořivá dílna – celoroční inspirace pro kluky a holky

0038266535 tvoriva dilna celorocni inspirace a101f0f14185 v

Máte tvo­ři­vé­ho ducha? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce na tvo­ře­ní? Chcete si vyzdo­bit svůj byt v době růz­ných svát­ků? Tak nevá­hej­te a sáh­ně­te po novin­ce s názvem Tvořivá díl­na. Rozhodně bude­te nad­še­ni tak jako jsem já.

Publikace nabí­zí mno­ho návo­dů na tvo­ře­ní dle roč­ních obdo­bí. Postupové foto­gra­fie, sro­zu­mi­tel­ný návod, jak daný výrob­ky vytvo­řit. Výroba je nená­roč­ná na mate­ri­ál i pomůc­ky. Při prá­ci může­te vyu­žít pří­rod­ních suro­vin i mno­hých věcí, kte­ré již doslou­ži­ly a lze jim dát tak novou podo­bu. 

Na jaře si může­te vyro­bit např. včel­ku, kuřát­ko, papí­ro­vý věnec, kera­mic­ké kras­li­ce, čaro­děj­ni­ce, náhr­del­ník pro mamin­ku, jehel­ník, či kočič­ku. V létě si může­te vytvo­řit např. zví­řát­ka z lesa, hle­mýž­dě z plsti, mimo­zemš­ťa­na z pří­rod­nin, kamín­ky z prázd­nin, kytič­ka z PET víček a mno­ho dal­ší­ho.  Na pod­zim se může­te inspi­ro­vat a vyro­bit si tak čápa z papí­ro­vých tác­ků, kytič­ku z lis­tí, knof­lí­ko­vou koláž, pta­čí­ho čaro­dě­je z dýní, otis­ky nohou na sv. Martina, Mikuláše ze šišek či advent­ní věnec z ruli­ček od toa­let­ní­ho papí­ru. Nakonec vás čeká zima a může­te si při­tom vytvo­řit zálož­ku do kni­hy, vánoč­ní deko­ra­ce ze dře­va, bet­lém z papí­ru, pta­čí krmít­ko se sýkor­ka­mi, valen­týn­ské přá­níč­ko či kar­ne­va­lo­vé mas­ky z papí­ro­vých tác­ků. Na kon­ci kni­hy nalez­ne­te podrob­ný návod, jak se vlast­ně nau­čit šít.

V pub­li­ka­ci je mno­ho návo­dů na tvo­ře­ní z růz­ných mate­ri­á­lů jako je papír, papí­ro­vé tác­ky, kar­ton, PET víč­ka, PET láhve, dře­vo, pří­rod­ni­ny, dýně a kame­ny.

Ve své prá­ci i vol­ném čase ráda tvo­řím. Jsem nej­ra­dě­ji, když na výro­bu růz­ných deko­ra­cí nepo­tře­bu­ji mno­ho dra­hých a nedo­stup­ných mate­ri­á­lů, ale pou­ze to, co najdu ve své tvo­ři­vé skří­ni. A že toho tam je hod­ně. Zaujalo mě, že je pub­li­ka­ce roz­dě­le­na na nápa­dy pod­le jed­not­li­vých roč­ních obdo­bí. Je pře­hled­ná, pomo­cí postu­po­vých foto­gra­fií víte, jak krok za kro­kem postu­po­vat a dosáh­ne­te tak nád­her­ných výrob­ků. Myslím si, že kni­hu oce­ní uči­tel­ky mateř­ských i základ­ních škol, vycho­va­tel­ky ve škol­ních dru­ži­nách či škol­ních klu­bech, vedou­cí zájmo­vých krouž­ků, ale i rodi­če tvo­ři­vých dětí. Knihu bych roz­hod­ně dopo­ru­či­la, sto­jí za to si jí poří­dit.

I když je kni­ha plná výbor­ných nápa­dů na tvo­ře­ní, nej­ví­ce mě zau­jal návod na pta­čí krmít­ka vyro­be­ná z kra­bic od mlé­ka. Návod je veli­ce nápa­di­tým vyu­ži­tím recyklo­va­tel­né­ho mate­ri­á­lu z dostup­ných pomů­cek. K tomu si může­te vyro­bit i sýkor­ky pomo­cí akva­re­lo­vých barev. Pro mě jako váš­ni­vé­ho čte­ná­ře je uži­teč­ný a vkus­ný nápad na výro­bu zálož­ky do kni­hy.

Tak hurá do prá­ce, jde se tvo­řit!

Autor: Libuše Schneiderová

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2018, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Počet stran: 126

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-253-3821-6

Libuše Schneiderová má boha­té zku­še­nos­ti s vede­ním výtvar­ných krouž­ků.

Líbí se Vám náš článek, dejte o něm vědět internetu:


Ohodnoťte článek


Chcete být informováni o nových článcích? Přidejte se na náš...

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...20. ledna 2019 Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí... Oblíbené skládačky z různobarevného papíru v dětech probudí opravdový zájem o tvoření, povzbudí jejich fantazii, a hlavně procvičí a zdokonalí jemnou motoriku prstů. Navíc jako bonus jsou […]
  • Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den10. února 2019 Aromaterapie podle ročních období. Využijte síly éterických olejů každý den "Z tisíce okvětních lístků získáme jednu kapku vzácného oleje. Éterické oleje zachycují něco jedinečného, co zasahuje naše smysly na mnoha úrovních. Harmonizují emoce, posilují intuici a […]
  • Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová20. července 2017 Kouzla z květin: Martina Šedová, Lenka Foltýnová KOUZLA Z KVĚTIN: Martina Šedová, Lenka Foltýnová Květy a květiny jsou každodenní součástí našeho života. Na to, jak si ze živých květů jednoduše vyrobit krásné dekorace, vám pomůže a […]
  • Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku18. prosince 2018 Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní mluví čím dál častěji? Chcete dát sbohem chemii a vyrobit si vlastní, čistě přírodní kosmetiku a […]
  • Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti)13. ledna 2019 Soukromý deník - Tohle jsem já (osobní záležitosti) Toužíte-li po dokonalém, a zároveň kreativním deníku, kam si budete moci zapsat nejen svoje myšlenky, ale s pomocí něhož si i dokonale zorganizujete život, srovnáte a utříbíte všechny své […]
  • 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE9. června 2019 101 VÝTVARNÝCH PROJEKTŮ S AMOSEM: RECYKLACE Všechny tvořivé duše určitě znají velmi oblíbený český časopis věnující se tvoření tj. AMOS, který po dobu 15 let vychází pravidelně čtvrtletně. Tato velmi nápaditá a kreativní kniha […]
  • "Renovace voskovek"23. července 2017 "Renovace voskovek" Renovace starých voskovek Také máte doma voskovky, kterým děti již sundaly papírový kabátek? A také dost špiní a povalují se všude možně? I u nás tomu není jinak! A tak jsme se rozhodli, […]
  • Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové27. března 2017 Vytvořte, zabalte a věnujte jedlý dárek podle Denisy Bartošové Denisa Bartošová vydala v uplynulých čtyřech letech už dvě knížky. První z nich nese titul Láska prochází kuchyní a je plná tipů na jedlé dárky, které dokážete vlastníma rukama připravit […]
  • Dárky inspirované přírodou23. června 2017 Dárky inspirované přírodou Knížek a brožurek zabývajících se výrobou dekorací z přírodních materiálů stejně tak jako kuchařek věnující se zpracování bylinek a ostatních jedlých darů přírody je na trhu ohromné […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]