Tajemství modrých dopisů - Může jediný dopis změnit celý náš život?

Tajemstvi

Luke ztra­til svou milo­va­nou man­žel­ku, kte­rá umře­la na rako­vi­nu. Musí se sta­rat o svo­je tři děti a ješ­tě se sám sna­ží s tím vypo­řá­dat. Jednoho dne nara­zí na dopis v mod­ré obál­ce, kte­rý napsa­la Natalie ješ­tě před svou smr­tí. Radí mu, jak žít dál a co dělat pro svo­je děti. Nataliina kama­rád­ka Annie, kte­rá pomá­há Lukovi s dět­mi, však s těmi dopi­sy nesou­hla­sí. Luke se ale nemů­že od těch dopi­sů odpou­tat, až jed­no­ho dne nara­zí na tajem­ství, kte­ré musí odha­lit.

Páni, tohle byla ta nejdo­jem­něj­ší kni­ha, kte­rou jsem kdy čet­la. Nejsem zrov­na člo­věk, co by čas­to bre­čel u knih, ale tahle mě roz­bre­če­la nejmé­ně desetkrát. Ze začát­ku mi při­šlo, že se kni­ha straš­ně moc podo­bá jed­né kni­ze, kte­rou jsem už čet­la, ale po něko­li­ka strán­kách jsem zjis­ti­la, že Tajemství mod­rých dopi­sů je mno­hem lep­ší.

Kromě té smut­né čás­ti, kdy se všech­ny posta­vy vypo­řá­dá­va­jí se smr­tí Natalie, zde bylo více linek. Třeba to, když Luke řešil tajem­ství, kte­ré měla Natalie nebo život Annie. Nebyla tam jedi­ná dějo­vá odbočka, kte­rou bych nemě­la ráda, zbož­ňo­va­la jsem všech­no.

Všechny posta­vy v kni­ze jsem zbož­ňo­va­la a straš­ně mě zají­ma­lo, co s nimi bude, jak dopad­nou a co všech­no se sta­ne. Byla jsem tím napros­to pohl­ce­ná a nemoh­la jsem kni­hu odlo­žit. Konec mě tak moc šoko­val a roz­bre­čel, že jsem byla na něko­lik minut odsou­ze­ná k tomu, abych jenom kou­ka­la do zdi a pře­mýš­le­la. Byla to totál­ní bom­ba.

Více na Kritiky.cz
ZLÍNFEST - Rozhovor s Jaroslavou Hynštovou 2 25. května 2018 ...
Rozhovor s LUCIÍ BÍLOU Lucko, co rozhodlo, že jste přijala roli cikánky? Ráda dělám radost lidem, kterých si vá...
Throne of the Forest | Quest #ForTheThrone (HBO) - Dusk ...
Vztahové drama Noční zvířata vstupuje 24. Listopadu do českých kin Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouh...
Jak si medici vyznávají lásku ...

Knihu urči­tě dopo­ru­ču­ju všem, co mají rádi dojem­né pří­běhy. Musíte na to být při­pra­ve­ni, pro­to­že jinak vás to roze­me­le na kous­ky, ale urči­tě to za to sto­jí. Jedna z nej­lep­ších knih, jakou jsem kdy čet­la.


Originální název:

When I´m Gone (2016)

Žánr:
Literatura světová, Romány
Vydáno:2018, Motto
Počet stran:320
Edice:Román
Vazba kni­hy:pev­ná / váza­ná
ISBN:978-80-267-1170-4

Ohodnoťte článek


|

Související příspěvky:

  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu23. května 2017 Pravé a lahodné jídlo: více než 100 receptů z neupravených potravin pro vaše zdraví a pohodu Moderní trendy ve stravování asi nemusím sáhodlouze představovat. Nejspíš každý už slyšel o raw (syrové) stravě, zná nějakého vegetariána, jedl veganskou sušenku bez cukru a ochutnal […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Malostranské humoresky - kniha7. června 2017 Malostranské humoresky - kniha Malostranské humoresky jsou soubor povídek od spisovatele Karla Pecky, rozdělených do tří částí, přičemž dohromady jich je v této knize osmnáct a všechny jsou dobré, aspoň teda podle mého […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Zoopisník Miroslava Bobka - kniha23. června 2018 Zoopisník Miroslava Bobka - kniha Autor knihy Miroslav Bobek se v úvodu svého díla rozepsal o tom, jak pořizoval fotografie gorilích samců v Africe, konkrétně tedy ve Středoafrické republice, v části Kongo. Jak sám […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *